พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม...4

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520

พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม...4

 พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม...4  พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม...4  พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม...4  พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม...4
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม...4
รายละเอียดพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ / พระพุทธ 25 ศตวรรษ / พระลีลา พิมพ์เสมา พ.ศ. 2500 พร้อมกล่องเดิม

พิธีมหาพุทธาภิเษกที่อุโบสถวัดสุทัศน์

วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2500

พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เป็นสุดยอดพระเครื่องที่น่าหามาบูชาอย่างยิ่ง เนื่องด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ เจตนาและวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ดี รวมใว้ซึ่งสถาบันสำคัญของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธ มณฑลเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2498 และเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลอง "พระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑล" และทรงกดพระพิมพ์ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสรจำนวน ๓๐ องค์ ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500

พระ 25 พุทธศตวรรษ สร้างขึ้นเมื่อปี 2500 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สร้าง พุทธมณฑล ที่ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาในเมืองไทย สมัยนั้นใครที่ไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือจังหวัด จะต้องทำบุญเช่าพระ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ สมัยก่อน 1 องค์ 5 บาท ทำให้คนไทยเกือบทุกบ้านมีพระรุ่นนี้กันอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากจำนวนสร้างมีมากเป็นล้านองค์ ทำให้ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ บางเนื้อยังคงมีเหลืออยู่ที่ พุทธมณฑล ในขณะเดียวกัน พระ ๒๕ พุทธศตวรรษ ในตลาดพระก็ยังมีการเช่าบูชากันในราคาที่ไม่แพงนัก ยกเว้นพระเนื้อพิเศษ เช่น เนื้อทองคำ เนื้อเงิน หรือหรือดินเผาสีแปลกๆ องค์สวยคมชัดมาก ก็อาจจะมีราคาแพงกว่าองค์ธรรมดา

พระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ถือได้ว่า เป็นพระเครื่องที่มาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่มากรุ่นหนึ่งในวงการพระ เครื่อง มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 25 รูป พระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธาคมครบ 108 รูป พระคณาจารย์ 108 รูป ซึ่งได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย พระคณาจารย์แต่ละรูปล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น

พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษเนื้อดิน มีหลายขนาดและหลากหลายโทนสีเนื่องจาก การเผาผ่านความร้อนที่ต่างกันเช่นเดียวกับพระเนื้อดินโบราณสมัยก่อน ที่มีขนาดและโทนสีที่แตกต่างกัน และพระบางองค์ที่ถูกความร้อนมากหน่อยก็จะ หดตัวเล็กลงไป หรือพระบางองค์ที่ผสมผงเกสรหรือว่านมากไปก็จะกลายเป็น สีดำ

พระ 25 ศตวรรษ เมื่อเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนแล้วก็เริ่มมีการแบ่งแยก เนื้อพระ และ พิมพ์ทรง ให้เป็นเนื้อและพิมพ์นิยมมากขึ้นซึ่งเนื้อ "ทองคำ, นาก, เงิน" ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดตามลำดับโดยแบ่ง "เนื้อชิน" ออกเป็น "พิมพ์มีเข็ม" นิยมมากกว่าพิมพ์ "ไม่มีเข็ม" ส่วนทางด้าน "เนื้อดิน" ก็มีการแยกตามความนิยมออกโดยจัด "เนื้อสีดำ" เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมที่สุด

พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ เนื้อชิน แบ่งแยกย่อยได้ตามนี้

1. พิมพ์ธรรมดา ไม่มีเข็ม
1.1 พิมพ์เม็ดพระศกชัด
1.2 พิมพ์เม็ดพระศกไม่ชัด
1.3 พิมพ์เลี่ยมเดิมข้อเท้าตุ่ม(นิยมมาก หายาก) ที่ตรงข้อเท้าหน้า จะมีเม็ดนูนเห็นได้ชัด

2. พิมพ์นิยม มีเข็ม(เข็มตรง)
2.1 พิมพ์สวมรองเท้าบู๊ต(นิยมมาก หายาก)
ที่ตรงเท้าหน้า จะอูมหนา นิ้วเท้ามักจะติดไม่ชัด บางองค์เท้าอูมหนามาก
จนไม่มีเส้นแตกที่ส้นเท้า ให้ดูจุดตายที่กลางฝ่าเท้าแทน เพราะจะมีเส้นขีดลงมาจากกลางฝ่าเท้าหน้า
2.2 พิมพ์เม็ดพระศกชัด(นิยม พอหาได้)
2.3 พิมพ์เม็ดพระศกไม่ชัด(นิยม หาง่าย)

3. พิมพ์นิยม มีเข็ม(เข็มขวาง)
3.1 พิมพ์เม็ดพระศกชัด(นิยมมาก หายาก)
3.2 พิมพ์เม็ดพระศกไม่ชัด(นิยมมาก หายาก)

4. พิมพ์ธรรมดา ไม่มีเข็ม เลี่ยมเดิม
4.1 พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมทองเหลือง(นิยม หายาก)
4.2 พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมดีบุก(นิยม หายาก)
4.3 พิมพ์เลี่ยมเดิมข้อเท้าตุ่ม(นิยมมาก หายาก) ที่ตรงข้อเท้าหน้า จะมีเม็ดนูนเห็นได้ชัด

5. พิมพ์นิยม มีเข็ม เลี่ยมเดิม
5.1 พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมทองเหลือง(นิยมมาก หายาก)
5.2 พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมดีบุก(นิยมมาก หายาก)

ถ่ายพร้อมใบอนุโมทนาบัตรที่มีอยู่

รายการนี้ตั้งไว้เคาะเดียวถึงราคาขั้นต่ำนะครับ...รายการปิดไม่ถึงพันส่งลงทะเบียนนะครับ

ปิดประมูลหลังจากเสนอราคา 24 ชั่วโมง...ราคาหลังปิดประมูลรวมค่าส่งแล้วนะครับ
...ขอบคุณครับ

ขอให้คนที่อยากได้ไว้บูชาจริงๆ ค่อยเคาะนะครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับ............
ผมณัฐพล โทรศัพท์ 083-0959596

เพื่อความสะดวกในการโอนเงินมีบัญชีให้เลือก 3 ธนาคารนะครับ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
เขตเคลีย์ริ่งนะครับ...

เมื่อจัดส่งแล้วจะแจ้งเลขที่ส่งทาง FeedBack นะครับ...ส่งของวันจันทร์ - ศุกร์...
โอนแล้วช่วยแจ้งทาง Mail Box ด้วยนะครับ...เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่ง
และป้องกันความผิดพลาดเผื่อในกรณีที่บางท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับ...
ราคาเปิดประมูล400 บาท
ราคาปัจจุบัน450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 29 เม.ย. 2563 - 05:57.31
วันปิดประมูล อา. - 03 พ.ค. 2563 - 23:51.15 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 03 พ.ค. 2563 - 22:51.15
กำลังโหลด...
Top