วัดใจต่ำกว่าทุน รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554

ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด ทั่วไป วัดอื่นๆ

วัดใจต่ำกว่าทุน รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554

วัดใจต่ำกว่าทุน รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554 วัดใจต่ำกว่าทุน รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554 วัดใจต่ำกว่าทุน รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง วัดใจต่ำกว่าทุน รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554
รายละเอียดวัดใจต่ำกว่าทุน รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554

รูปหล่ออุดกริ่งหลวงปู่ทวด รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อเขียว ปี 2554

ปัจจุบันในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในรัฐไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกา นู เประตอนบน ยังมีคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น มีโรงเรียนสอนภาษาไทยและพระ พุทธศาสนา และในรัฐกลันตันก็มีชุมชนชาวไทยมากในเขตตุมปัต โกตาบาห์รู ปาซีร์มัส ปาซีร์ปูเตะห์ บาเจาะ ตาเนาะแมเราะ และเบอสุต ซึ่งชาวไทยในรัฐกลันตันสามารถพูดภาษาเจ๊ะเห ซึ่งเป็นภาษาถิ่นเดียวกับที่พูดในบางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส มีเพียงแม่น้ำโก-ลก ที่ขีดเส้นแบ่งเขตระหว่างไทยและมาเลเซียเท่านั้น

ชาวไทยกลุ่มนี้ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยเอาไว้อยู่ โดยในเมืองตุม ปัตจะมีวัดไทยตั้งอยู่ไม่น้อย ได้แก่ วัดพิกุลทอง วราราม และวัดโพธิวิหาร ชุมชนคนไทยที่พานพบชื่อหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังคงมีชื่อเป็นภาษาไทย และที่สำคัญภายในบ้านมักประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ บรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่

นอกจากนี้ยังมีความเคารพศรัทธาเสื่อมใสใน "องค์สมเด็จพะโคะ" หรือ "หลวงพ่อทวด" กันอย่างมาก

"พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ" วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ได้เล็งเห็นศรัทธาของชาวไทยในรัฐกลันตัน ที่นับถือในองค์หลวงพ่อทวด และมีคณะชาวไทยผู้ศรัทธาเคารพนับถือหลวงพ่อทวด ต้องการที่จะสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ ขนาดหน้า 4 เมตร ประดิษฐาน ณ รัฐกลันตัน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ชาวไทยในประเทศมาเลเซียได้กราบไหว้บูชา และเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อทวด ซึ่งก็เป็นที่นับถือของชาวมาเลเซียจำนวนมากเช่นกัน

การก่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ เท่านั้น และยังต้องใช้ปัจจัยในการก่อสร้างอยู่อีกเป็นจำนวนมาก พ่อท่านเขียวจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อทวด รุ่นพ่อท่านเขียวอุปถัมภ์ (กลันตัน 54) โดยพ่อท่านเขียวเป็นประธานจัดสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว

จุดประสงค์ในการจัดสร้าง

1.เพื่อจัดสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ประดิษฐาน ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

2.เพื่อนำรายได้มาจัดสร้างศาลาและเจดีย์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

3.เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานเยาวชนไทยในกลันตัน

4.เพื่อสร้างศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้มากยิ่งขึ้น

5.เพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป

รูปแบบวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดในรุ่นนี้มีการออกแบบได้สวยงามเป็นอย่างมาก มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 แบบพิมพ์ คือ

1.แบบหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีดลายกนกคชสาร

2.รูปเหมือนหลวงพ่อทวดลอยองค์ฐานบัวรอบคชสาร มี

2.1 เนื้อทองคำ (บรรจุกริ่ง) สร้างจำนวน 19 องค์

2.2 เนื้อเงินลงยาถม (บรรจุกริ่ง) สร้างจำนวน 300 องค์

2.3 ฐานนวโลหะพิเศษ องค์เงิน (บรรจุกริ่ง) สร้างจำนวน 400 องค์

2.4 เนื้อรมมันปูปิดทอง สร้างจำนวน 1,200 องค์

2.5 เนื้อทองแดงเถื่อน สร้างจำนวน 2,999 องค์

2.6 เนื้อทองแดงรมมันปู สร้าง จำนวน 3,999 องค์

3.พระปิดตาในครรภ์

4.เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวด

แต่ละแบบพิมพ์ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีพุทธศิลป์ที่ลงตัวรายละเอียดคมชัด และตอกโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2553 พ่อท่านเขียว ซึ่งได้รับฉายาว่า "เทพเจ้าฝ่ายบู๊แห่งลังกาสุกะ" มอบชนวนมวลสารต่างๆ และอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้งหนึ่ง จึงทำให้วัตถุมงคล หลวงพ่อทวด รุ่นพ่อท่านเขียวอุปถัมภ์ (กลันตัน 54) มีความลงตัวทั้งรูปแบบ และพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่ง

หลวงพ่อทวด องค์ใหญ่ ณ รัฐกลันตัน เมื่อแล้วเสร็จจะมีงานพิธีสมโภชครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม 2554 นี้ มีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เป็นประธานในวันงาน

หลวงปู่ทวดลอยองค์ฐานบัวรอบคชสาร รุ่นกลันตัน 54 เนื้อทองแดงรมมันปู สุดสวย จำนวนการสร้างเพียง 3,999 องค์เท่านั้น เหมาะสำหรับท่านที่ชอบพระที่ออกแบบสวยงาม พิธีดีครับ

ใต้ฐานอุดกริ่ง ตอกโค้ดและหมายเลขกำกับ

ขนาดองค์พระ สูง 3.0 ซม. กว้าง 2.0 ซม.บูชาพร้อมกล่องเดิมจากวัด
ราคาเปิดประมูล250 บาท
ราคาปัจจุบัน300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 24 พ.ค. 2563 - 18:04.42
วันปิดประมูล อ. - 26 พ.ค. 2563 - 03:16.07 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน350 บาท
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 26 พ.ค. 2563 - 02:16.07
กำลังโหลด...
Top