พระร่วงหลังรางปืน หลังยุทธหัตถี ปี13 วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520

พระร่วงหลังรางปืน หลังยุทธหัตถี ปี13 วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

พระร่วงหลังรางปืน หลังยุทธหัตถี ปี13 วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี พระร่วงหลังรางปืน หลังยุทธหัตถี ปี13 วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี พระร่วงหลังรางปืน หลังยุทธหัตถี ปี13 วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระร่วงหลังรางปืน หลังยุทธหัตถี ปี13 วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียดพระร่วงยืนยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ หลวงพ่อมุ่ย ปลุกเสก ปี2513 พร้อมกับเกจิยุคก่อนร่วมปลุกเสกหลายรูป และมีประสบการณ์

ปลุกเสก ณ.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2513 (ในวันกองทัพไทย)รายนามพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมปลุกเสกดังนี้...
สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย เวลา 11:00น.
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน

1. พระครูสุวรรณวุฒาจารย์(มุ่ย)วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
2. พระราชธรรมาภรณ์(เงิน)วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
3. พระราชปัญญาโสภณ(สุข)วัดราชนัดดา พระนคร กรุงเทพมหานคร
4. พระราชพุทธิรังษี(เจียม)วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
5. พระโพธิวรคุณ(ฑูรย์)วัดโพธินิมิตร ธนบุรี
6. พระเมธีธรรมสาร(ไสว)วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
7. พระพุทธมนต์วราจารย์(สุพจน์)วัดสุทัศน์ พระนคร กรุงเทพฯ
8. พระรักขิตวันมุนี(ถิร)วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี
9. พระครูสุตาธิการี(ทองอยู่)วัดใหม่หนองพะอง จ.สมุทรสาคร
10. พระครูประสาทวิทยาคม(นอ)วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
11. พระครูศีลพรหมโสภิต(แพ)วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
12. พระครูภาวนากิตติคุณ(น้อย)วัเธรรมศาลา จ.นครปฐม
13. พระครูสถาพรพุทธมนต์(สำเนียง)วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
14. พระครูวิริยะกิตติ(โต๊ะ)วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี
15. พระครูพิทักษ์วิหารกิจ(สา)วัดราชนัดดา พระนคร กรุงเทพมหานคร
16. พระครูโสภนกัลยาณวัตร(เส่ง)วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี
17. พระครูพินิจสมาจารย์(โด่)วัดนามตูม จ.ชลบุรี
18. พระครูปัญญาโชติวัตร(เจริญ)วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
19. พระครูประสาทพุทธิคุณ วัดคุ้งวารี สวรรคโลก จ.สุโขทัย
20. พระครูเอนกคุณากร(แขก)วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี
21. พระครูสุวรรณวรคุณ(คำ)วัดหน่อพุทธางกูร จ.สุพรรณบุรี
22. พระครูสุนทรานุกิจ(กริ่ง)วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
23. พระครูสุวรรณวิสุทธิ(เจริญ)วัดธัญญวารี จ.สุพรรณบุรี
24. พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์(เพรียว)วัดโพธิทองเจริญ จ.สุพรรณบุรี
25. พระครูนนทกิจวิมล(ชื่น)วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
26. พระครูพินิจวิหารการ(เทียม)วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
27. พระครูศรีรัตนาภิรักษ์(โพธิ์)วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
28. พระครูใบฎีกาเติม วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
29. พระครูประภัศร์ธรรมาภรณ์(แต้ม)วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
30. พระครูวิจิตรวิหารการ(เจิม)วัดกุฎีทอง จ.สุพรรณบุรี
31. พระครูสุนทรธรรมจารี(อ๊อด)วัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี
32. พระครูอโศกสันติคุณ(สงัด)วัดดอนหอคอย จ.สุพรรณบุรี
33. พระครูอุภัยภาดาทร(ขอม)วัดไผ่โรงวัวจ.สุพรรณบุรี
34. พระครูวิมลสังวร(สังวร)วัดแค จ.สุพรรณบุรี
35. พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
36. หลวงพ่อมิ วัดสิงห์ ธนบุรี
37. พระครูปลัดสงัด วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม พระนคร กรุงเทพ ฯ
38. พระอาจารย์ไสว วัดราชนัดดา กรุงเทพมหานคร
39. พระอาจารย์สมคิด วัดเลา ธนบุรี
40. พระอาจารย์หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร
41. พระอาจารย์หลวงพ่อกก วัดดอนขมิ้น จ.กาญจนบุรี
42. พระอาจารย์หลวงพ่อเณร วัดพรพระร่วง กรุงเทพมหานคร
43. พระอาจารย์หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก จ.ระยอง
44. พระอาจารย์หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
45. พระครูฉาย วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
46. พระอาจารย์สร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร
47. พระอธิการคำ วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
48. พระอาจารย์เผื่อน วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
49. พระธรรมธรทองดี(ดี)วัดพระรูป จ. สุพรรณบุรี
50. พระอาจารย์พล วัดนิเวศน์ธรรมาราม จ. สุพรรณบุรี
51. พระอธิการทอง วัดประตูสาร จ.สุพรรณบุรี
52. พระครูวิบูลย์คุณวัตร(หล่อ)วัดน้อย จ.อ่างทอง
53. พระอาจารย์เกลื่อน วัดรางสงวน จ.อ่างทอง
54. พระครูศีลโสภิต วัดทองพุ่มพวง จ.สุพรรณบุรี
55. ท่านองสรพจนสุนทร วัดกุศลสมาคร กรุงเทพมหานคร
56. พระราชสุพรรณาภรณ์(เปลื้อง)วัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
57. พระครูปรีชาวุฒิคุณ(ฮวด)วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
58. พระครูประสาทวรคุณ(พริ้ง)วัดโบสถ์ จ.ลพบุรี
59. พระสมุห์จำลอง วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ จ.อุดรธานี
60. พระครูวิเศษมงคลกิจ(มิ่ง)วัดกก กรุงเทพมหานคร
61. พระมหาต่วน มเหยงคณ์ จ.สุพรรณบุรี
62. พระครูสุนทรวิริยานุวัตร วัดกุฎีทอง จ.สุพรรณบุรี
63. พระครูศรีปทุมรักษ์ วัดศรีบัวบาน จ.สุพรรณบุรี
64. พระครูอาทรศาสนกิจ วัดวังพระนอน จ. สุพรรณบุรี
65. พระครูมงคลนิวิฐ วัดนิเวศน์ธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี
66. พระอาจารย์นุรัตน์ วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
67. พระครูปลัดพวน วัดท่าพระยาจักร์ จ.สุพรรณบุรี
68. พระอาจารย์ธีระ วัดท่าพระยาจักร์ จ.สุพรรณบุรี
69. พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่
70. พระครูศาสนกิจจาภิรมย์ วัดไผ่เดี่ยว จ. สุพรรณบุรี
71. พระครูวาทีธรรมคุณ วัดลานคา จ.สุพรรณบุรี
72. พระครูพินิตสุวรรณภูมิ วัดยุ้งทลาย จ.สุพรรณบุรี
73. พระใบฎีกาทวน วัดอุทุมพราราม จ.สุพรรณบุรี
74. พระมหาบุญ วัดพันตำลึง จ.สุพรรณบุรี
75. พระใบฎีกาบุญชู วัดไตรรัตนาราม จ.สุพรรณบุรี
76. พระครูสุนทรศีลคุณ วัดนางในธรรมิการาม จ.อ่างทอง
77. พระครูวิเศษสุตกิจ วัดสำโรง จ.อ่างทอง
78. พระครูถาวรธรรมนิเทศ วัดหลวง จ.อ่างทอง
79. พระครูธรรมธรศรีรัตน์ วัดวิเศษ จ.อ่างทอง
80. พระครูวรพรตศีลขันธ์ วัดอรัญญิกาวาส
ราคาเปิดประมูล500 บาท
ราคาปัจจุบัน500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลจ. - 25 ม.ค. 2564 - 00:00.18
วันปิดประมูล อา. - 14 ก.พ. 2564 - 00:00.18 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
ยังไม่มีผู้ประมูล
กำลังโหลด...
Top