*เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดบางโฉลง สมุทรปราการ ปี๒๔๙๕ ลป.เผือก ลพ.บุตร ลพ.ฉ่ำ ร่วมเสก*

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520

*เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดบางโฉลง สมุทรปราการ ปี๒๔๙๕ ลป.เผือก ลพ.บุตร ลพ.ฉ่ำ ร่วมเสก*

*เหรียญพระสุนทรีวาณี  วัดบางโฉลง สมุทรปราการ  ปี๒๔๙๕ ลป.เผือก ลพ.บุตร ลพ.ฉ่ำ ร่วมเสก* *เหรียญพระสุนทรีวาณี  วัดบางโฉลง สมุทรปราการ  ปี๒๔๙๕ ลป.เผือก ลพ.บุตร ลพ.ฉ่ำ ร่วมเสก*

บัตรรับประกันพระแท้
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง *เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดบางโฉลง สมุทรปราการ ปี๒๔๙๕ ลป.เผือก ลพ.บุตร ลพ.ฉ่ำ ร่วมเสก*
รายละเอียด.. "พระสุนทรีวาณี" นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาของวัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. แต่เดิมนั้นเป็นภาพพระสุนทรีวาณี หรือ เทวนารี สถิตอยู่บนดอกบัว กำเนิดจากพระสูตรสัททาวิเศษ สมเด็จพระวันรัตฯ (แดง) วัดสุทัศน์ฯ ทรงให้หมื่นศิริธัชสังกาศ-เจ้ากรม (แดง) เขียนขึ้น ประดิษฐานในพระตำหนักของสมเด็จฯ ปรากฏว่าเป็นที่สนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงมีพระราชวิจารณ์เรื่องภาพสุนทรีวาณีนี้ พระราชทานสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ .. โดยมีพระราชดำริว่าอาจเกี่ยวเนื่องกับลัทธิมหายาน เพราะเป็นรูปดอกบัวขึ้นจากน้ำ ดอกกลางเป็นดอกบัวบาน มีรูปนางฟ้านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายพาดตักอย่างพระมารวิชัย ในอุ้งหัตถ์มีดวงแก้ว พระหัตถ์ขวาทำอาการกวักดุจพระคันธราช ดอกริมเป็นดอกบัวโรย เบื้องขวามีรูปบุรุษ เบื้องซ้ายมีรูปสตรีนั่งพับเพียบประนมมือ เบื้องบนมีรูปเทวดาถือเครื่องสักการะดั้นเมฆสองแถวซ้อนกัน เบื้องล่างมีรูปนาคกับสัตว์ต่างๆ
.. พระสมมติอมรพันธ์ได้สืบค้นว่า เป็นแบบที่สมเด็จพระวันรัต (แดง) คิดออกมาจากคาถาบทหนึ่งในหนังสือสัททาวิเศษ ให้ช่างเขียนรูปไว้ เรียกว่า "รูปสุนทรีวาณี" กรมพระสมมติอมรพันธ์ ได้นำรูปแผ่นต้นนั้นมาถวายทอดพระเนตร รูปนั้นเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอันมาก จนถึงพระราชดำริจะทำประกอบกับแผ่นศิลาจารึกประดิษฐานไว้ที่วัดเบญจมบพิตร ดูประหนึ่งมีพระราชดำริให้เป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระวันรัต(แดง)ด้วย
.. สมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้อธิบายตามที่มาในพระคาถานี้เป็นหลัก ว่า
"สุนทรีวาณี" หมายถึง พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า
o มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพ ภะสัมภะวะ สุนทะรี
มีรูปอันงดงาม เกิดแต่ท้องแห่งดอกบัว คือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมปราชญ์ทั้งหลาย
.. "วาณี" หมายถึง นางฟ้า คือ พระไตรปิฎก
o ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง
เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ผู้มีปรารถนาทั้งหลาย จงยังใจแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยินดี
.. สมเด็จพระวันรัต (แดง) กล่าวว่า อาจารย์ของท่านทางคันถธุระและวิปัสสนาธุระ สอนให้บริกรรมคาถานี้ก่อนจะเริ่มเรียนพระปริยัติและเข้าที่ภาวนาทุกคราวไป .. พระผู้ใหญ่ทั้งหลายมี สมเด็จพระสังฆราชฯ(สุก) วัดราชสิทธาราม เป็นต้น ล้วนนับถือคาถานี้อยู่ทั่วกัน จนกระทั่งอาราธนากัมมัฏฐานก็ใช้คาถานี้ ท่านจึงคิดเอามาผูกเป็นรูปปรุงเปรียบเข้าอีกหลายอย่าง .. หัตถ์ขวาแห่งสุนทรีวาณี ซึ่งทำดังอาการกวักนั้นเพื่อจะให้ได้กับคำว่า "เอหิ ปัสสิโก โอปะนะยิโก" ซึ่งถือเอาความหมายว่าเรียกให้มาดูดวงแก้วในหัตถ์ซ้าย เปรียบเป็น "อมตะ"
- รูปบุรุษเบื้องขวานั้นเปรียบเป็น "ภิกษุสงฆ์สาวก"
- รูปสตรีเบื้องซ้ายนั้นเป็น "พระภิกษุณีสงฆ์สาวิกา"
- เทวดาแถวล่างนั้นหมายถึง "เทวโลก"
- พรหมแถวบน หมายถึง "พรหมโลก" ต่างมาทำสักการบูชา น่านน้ำภายใต้นั้นเปรียบด้วย "สังสารวัฏ"
- นาคและสัตว์น้ำ เปรียบเป็น "พุทธบริษัท"
.. พระสุนทรีวาณี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูง เป็นพระที่เป็นสิริมงคลมหาลาภต่างๆ จึงเหมาะแก่บ้านเรือนร้านค้า ห้างร้าน บริษัททั่วไป จะมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน

.. เหรียญปั๊มทองแดงกะไหล่ทองแห้งเก่าเดิมๆ ห่วงเชื่อมเดิม ผิวแห้งซีดตามอายุเกือบเจ็ดสิบปี พิธีปลุกเสกมีพระเกจิยุคเก่าเมืองปากน้ำหลายท่านร่วมพิธี อาทิ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว หลวงพ่อบุตร วัดบางปลากด หลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง หลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ เป็นต้น .. เหรียญสวยแท้และดูง่าย (มีบัตรรับรองให้เรียบร้อยครับ)..**ประกันความแท้และความพอใจหลังรับพระ**...bank(081)1416959 หรือ (087)0746821...Line ID.bank-baantonmai
..................................

**ท่านสามารถเข้าชมรายการที่ยังไม่ปิดประมูลได้อีกกว่า 1000 รายการ ทั้งหมด 22 หน้า โดยคลิ๊กที่ชื่อ B-P แล้วเลือกแถบที่3รายการตั้งประมูล...หากต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคล หรือ ราคาปิดขั้นต่ำ หรือ สนใจพูดคุยต่อรองราคา หรือ แจ้งการโอนเงิน แจ้งเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง มีข้อสงสัยอื่นใด..สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง โทรศัพท์-ไลน์-กล่องข้อความของเวปพระ(คลิ๊กที่ชื่อ B-P เลือกแถบที่2 ส่งข้อความ)**
ราคาเปิดประมูล500 บาท
ราคาปัจจุบัน500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ500 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 05 มี.ค. 2564 - 17:53.47
วันปิดประมูล พฤ. - 25 มี.ค. 2564 - 17:53.47 (16วัน 2ชั่วโมง 41นาที)
ผู้ตั้งประมูล
B-P (3078) 171.99.161.30
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ500 บาท
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การประมูล ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
ยังไม่มีผู้ประมูล
กำลังโหลด...
Top