เสือสมโภชเจดีย์ เนื้อสัตตะโลหะ หล่อโบราณ ปี 2556 หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคเหนือ

เสือสมโภชเจดีย์ เนื้อสัตตะโลหะ หล่อโบราณ ปี 2556 หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่

เสือสมโภชเจดีย์ เนื้อสัตตะโลหะ หล่อโบราณ ปี 2556 หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่ เสือสมโภชเจดีย์ เนื้อสัตตะโลหะ หล่อโบราณ ปี 2556 หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่ เสือสมโภชเจดีย์ เนื้อสัตตะโลหะ หล่อโบราณ ปี 2556 หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เสือสมโภชเจดีย์ เนื้อสัตตะโลหะ หล่อโบราณ ปี 2556 หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่
รายละเอียด***** ค่าบูชา 700 บาท *****

### เสือองค์นี้หล่อโบราณสภาพสมบูรณ์ มีคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์สูงไม่เป็นรองเสือใดๆ ที่ปรากฏเกียรติคุณอย่างแน่นอนครับ เพราะเป็นเสือครูที่สำเร็จจากพระอริยสงฆ์ที่เปี่ยมบารมีเป็นครูบาอาจารย์แห่งทางล้านนา เสือหลวงปู่องค์นี้ประกอบด้วยชนวนมงคลและอุดสีผึ้งที่หลวงปู่เมตตามนต์ไว้ให้เป็นอย่างดี ครบเครื่องทั้งทางเมตตาโชคลาภ และทางมหาอำนาจขจัดภัย ถือเป็นเสือองค์ครูของพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปในปัจจุบันทีเดียวครับ สภาพเก็บรักษา ควรค่าแก่การมีไว้ติดตัวหรือติดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ###

-------------------------------

เสือสมโภชน์เจดีย์เนื้อสัตตะโลหะ สร้างเพียงเนื้อเดียวและเป็นเนื้อมงคลธาตุชนิดเดียวกับพระสิงห์ รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมจารและอธิฐานจิตชนวนแผ่นจารเพื่อใช้สถาปนาพระสิงห์สมโภชน์เจดีย์และวัตถุมงคลรุ่นสมโภชน์เจดีย์ หลวงปู่ครูบาเจ้าตั๋น ปญฺโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น มีดังนี้

๑ .หลวงปู่ครูบาเจ้าตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่
๒ .หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
๓ .พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช
๔ .หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
๕ .หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
๖ .หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรอยุธยา
๗ .หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี
๘ .หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท
๙ .หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
๑๐ .หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง
๑๑ .หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง จ.อ่างทอง
๑๒ .หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
๑๓ .หลวงปู่ชวน วัดเขาแก้ว จ.อ่างทอง
๑๔ .หลวงพ่อสุวรรณ วัดยาง จ.อ่างทอง
๑๕ .หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๖ .หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗ .หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
๑๘ .หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฏธานี
๑๙ .พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง
๒๐ .พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง
๒๑ .หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จ.ชัยนาท
๒๒ .หลวงพ่อเอิบ วัดซุ้มกระต่าย จ.ชัยนาท
๒๓ .หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง
๒๔ .หลวงปู่เจิม วัดหนองน้ำขุ่น จ.ระยอง
๒๕ .หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข ( มาบลำบิด ) จ.ชลบุรี
๒๖ .พระอาจารย์สมคิด วัดบึงตาต้า จ.ระยอง
๒๗ .หลวงพ่อผอง วัดพรหมยาม จ.เพรชบูรณ์
๒๘ .หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จ.พิจิตร
๒๙ .หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์
๓๐ .หลวงปู่ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน จ.เชียงใหม่
๓๑ .ครูบาตั๋น วัดย่าปาย จ.เชียงใหม่
๓๒ .ครูบาสุข วัดป่าซางน้อย จ.ลำพูน
๓๓ .ครูบาศรีวัย วัดหนองเงือก จ.ลำพูน
๓๔ .ครูบาคำอ้าย วัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่
๓๕ .ครูบาอิ่นคำ วัดไชยสถานเจดีย์เก้ายอด จ.เชียงใหม่
๓๖ .ครูบาบุญมา สำนักสงฆ์บ้านสันกลาง จ.ลำปาง
๓๗ .ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง
๓๘ .ครูบาผดุง วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่
๓๙ .ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน จ.เชียงใหม่
๔๐ .ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น จ.ลำพูน
๔๑ .หลวงปู่ซ่วน วัดเขาแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์
๔๒ .พ่อท่านช่วง วัดควนปันตาราม จ.พัทลุง
๔๓ .พ่อท่านพรหม วัดบ้านสวน จ.พัทลุง
๔๔ .พ่อท่านห้อง วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง
๔๕ .พระอาจารย์รรรสิริ วัดบ้านสวน จ.พัทลุง
๔๖ .พ่อหลวงล้าน วัดขนาย จ.สุราษฏธานี
๔๗ .พ่อท่านเอ็น วัดเขาราหู จ.สุราษฏธานี
๔๘ .หลวงพ่อจ่าง วัดน้ำรอบ จ.สุราษฏธานี
๔๙ .หลวงพ่อจรัญ วัดช่องลมปากน้ำชุมพร จ.ชุมพร
๕๐ .หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี จ.อุทัยธานี
๕๑ .หลวงพ่ออั้น วัดโรงโค จ.อุทัยธานี
๕๒ .หลวงพ่อแป๋ว วัดดาวเรือง จ.สิงห์บุรี
๕๓ .หลวงพ่อเสือ วัดดอนยายเผื่อน จ.สิงห์บุรี
๕๔ .หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมย์ จ.นครปฐม
๕๕ .หลวงพ่อเสงี่ยม วัดสุวรรณเจดีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
๕๖ .หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
๕๗ ,หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม
๕๘ .หลวงปู่เลิศ วัดโพธาวาส จ.เพรชบุรี
๕๙ .หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพรชบุรี
๖๐ .หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
๖๑ .ครูบาสาย วัดท่าไม้แดง จ.ตาก
๖๒ .หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่
๖๓ .ครูบาอินถา วัดอินทราพิบูลย์ จ.เชียงใหม่
๖๔ .ครูบาแก้ว วัดศรีชุม จ.เชียงใหม่
๖๕ .ครูบาออ วัดพระธาตุเมืองนะ จ.เชียงใหม่
๖๖ .ครูบาอินตา วัดศาลา จ.เชียงใหม่
๖๗ .ครูบาบุญทา วัดเจดีย์สามยอด จ.เชียงใหม่
๖๘ .ครูบาสาย วัดร้องขุด จ.เชียงใหม่
๖๙ .ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค จ.เชียงใหม่
๗๐ .ครูบาอินสม วัดเทพกุญชร ( หนองช้าง ) จ.เชียงใหม่
๗๑ .ครูบาลือ วัดห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
๗๒ .ครูบาวรรณ วัดบ้างโห้ง จ.เชียงใหม่
๗๓ .ครูบาแก้ว วัดวังธาร จ.เชียงใหม่
๗๔ .ครูบาอุ่น วัดดงขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
๗๕ .ครูบาเมือง วัดต้นกอก จ.เชียงใหม่
๗๖ .หลวงพ่อประเสริฐ วัดพระบาทเวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน
๗๗ .ครูบาใจ๋ วัดเหล่าป่าฝาง จ.เชียงใหม่
๗๘ .หลวงปู่หริ วัดละหาร จ.สุพรรณบุรี
๗๙ .หลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี
๘๐ .หลวงพ่อชอบ วัดสว่างอารมย์ จ.สุพรรณบุรี
๘๑ .หลวงพ่อสันต์ วัดเสือ จ.สุพรรณบุรี
๘๒ .หลวงพ่อเทพ วัดดอนกลาง จ.สุพรรณบุรี
๘๓ .หลวงพ่อสมภพ วัดศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
๘๔ .พระมหาจำเริญ วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณบุรี
๘๕ .พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง
๘๖ .พระอาจารย์หรีด วัดป่าโมกข์ จ.พังงา
๘๗ .ครูบาปั๋น วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่
๘๘ .พระอาจารย์พรสิทธิ์ วัดสว่างอารมย์ จ.เชียงใหม่
๘๙ .ครูบาสิงห์ วัดป่าบุก จ.ลำพูน
๙๐ .และแผ่นจารจารพระคณาจารย์อีกหลายท่านที่ยังรวบรวมไม่เสร็จสิ้น

- แผ่นพระยันต์ล้านนา ๑๐๘ แผ่น
- ก้านชนวนหล่อพระปิดตา พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่ครูบาตั๋น
- ชนวนพระปิดตาสายเขาอ้อที่ผ่านพิธีกรรมและการอธิฐานจิตจากพระเกจิอาจารย์ภาคใต้ทุกรูป
- ชนวนรูปหล่อรุ่นสร้างสะพานหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี ที่หลวงปู่นามเป็นประธานเททองพร้อมหลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ หลวงปู่นามมอบให้เพื่อนำมาหล่อวัตถุมงคลชุดนี้เป็นกรณีพิเศษ
- ตะกรุดครูบาอินตา วัดวังทอง , แผ่นจารครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง , แผ่นจารครูบาสิงห์แก้ว วัดปางกอง
- ก้านชนวนพระกริ่งครูบาออ วัดพระธาตุเมืองนะ
- แผ่นจารอาจารย์ฆราวาสเขาอ้อที่พ่อท่านเขาอ้อมาประทับทรงเขียนให้ และ ชนวนหล่อพระอีกหลายสำนักทั่วประเทศ

พิธีล้านนาพุทธภิเษกวัตถุมงคลรุ่นสมโภชเจดีย์ วันที่่ ๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๖ ณ.สำนักสงฆ์ม่อนปู่ ๑๘ รูป มีดังนี้

๑ .หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่
๒ .พระธรรมมังคลาจารย์ หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรี...จอมทอง จ.เชียงใหม่
๓ .ท่านเจ้าคุณทระมงคลสุธี หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
๔ .หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง
๕ .หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จ.พิจิตร
๖ .หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จ.ชัยนาท
๗ .หลวงพ่อเอิบ วัดซุ้มกระต่าย จ.ชัยนาท
๘ .ครูบาตั๋น วัดย่าปาย จ.เชียงใหม่
๙ .หลวงพ่อบุญมา วัดสามัคคีธรรม จ.ลำปาง
๑๐ .หลวงปู่คำ วัดห้วยโป่ง จ.แพร่
๑๑ .ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน จ.เชียงใหม่
๑๒ .ครูบาออ สำนักสงฆ์ดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม่
๑๓ .ครูบาศรีวัย วัดหนองเงือก จ.ลำพูน
๑๔ .ครูบาบุญมา วัดศิริชัยนิมิตร จ.เชียงใหม่
๑๕ .ครูบาบุญทา วัดเจดีย์สามยอด จ.ลำพูน
๑๖ .ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น จ.ลำพูน
๑๗ .ครูบาอินตา วัดศาลา จ.ลำพูน
๑๘ .ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค จ.เชียงใหม่

ร่วมด้วยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูปนำโดยพระเดชหลวงพ่อพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ ครูบาผดุง วัดป่าแพ่ง

(ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น และฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยความเคารพครับ)
ราคาเปิดประมูล680 บาท
ราคาปัจจุบัน680 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 07 มี.ค. 2564 - 20:20.41
วันปิดประมูล ส. - 27 มี.ค. 2564 - 20:20.38 (19วัน 15ชั่วโมง 18นาที)
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 680 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การประมูล ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
ยังไม่มีผู้ประมูล
กำลังโหลด...
Top