ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ

ประมูล หมวด:พระเกจิสายนครปฐม

ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ

ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง ล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ
รายละเอียดล็อกเก็ต(กรรมการ) หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม ปี 52 หลังอุดมารสารเพียบครับ............ประวัติ " หลวงปู่แย้ม ฐานยุตโต " เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดสามง่าม ลุ่มน้ำท่าสาร จ.นครปฐม ที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้า เกียรติคุณด้านมงคลปูชนียวัตถุที่มีชื่อเสียงของหลวงปู่แย้ม คือ ตะกรุดโทน ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ และกุมารทอง ตามตำรับหลวงพ่อเต๋ คงทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดสามง่าม หลวงปู่แย้ม บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย ปฏิปทางดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ได้พบเห็น ปัจจุบัน หลวงปู่แย้ม ฐานยุตโต หรือ พระครูประยุตนวการ อายุ 92 พรรษา 69 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม อัตโนประวัติ เกิดในสกุล เดชมาก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2458 ที่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายแหยมและนางวงษ์ เดชมาก ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดสามง่าม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2481 โดยมีพระครูอุตตรการบดี (สุข ปทุมสุวณฺโณ) วัดห้วยจระเข้ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการเต๋ คงทอง วัดสามง่าม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์เพชร วัดสามง่าม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อยู่จำพรรษาที่วัดสามง่าม ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี พร้อมกันนี้ ได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน เล่าเรียนวิทยาคม เรียนเขียนอ่านอักขระขอม ลงเลขยันต์ โหราศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ โดยมีหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ คอยอบรมสั่งสอน ขัดเกลาให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญครบถ้วนสมบูรณ์แบบ เต็มเปี่ยมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรม ในวัยหนุ่ม ท่านชอบออกท่องถือธุดงควัตรตามป่าเขาลำเนาไพร แสวงหาความวิเวกในการปฏิบัติธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดวิทยาคมกับครูบาอาจารย์สำนักต่างๆ เช่น หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ท่านได้ช่วยแบ่งเบาภารกิจของหลวงพ่อเต๋ ผู้เป็นอาจารย์ ด้วยการเป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิด จนได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดสามง่าม และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ปฏิปทาของหลวงปู่แย้มเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ทุกประการ ตั้งแต่วัตรปฏิบัติ การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาความเจริญให้วัดสามง่ามและชุมชนใกล้เคียง การสงเคราะห์สังคม ที่สำคัญ คือ การสืบทอดตำรับมหาพุทธาคมของสำนักวัดสามง่าม หลวงปู่แย้ม ได้จัดสร้างสาธารณประโยชน์ และถาวรวัตถุไว้ที่วัดสามง่าม รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือวัดวาอารามอารามต่างๆ หลายแห่งด้วยกัน อาทิ เป็นผู้อุปถัมภ์สร้างอุโบสถวัดดอนตูม จ.นครปฐม, อุโบสถวัดสระสำเภาทอง จ.กาญจนบุรี, อุโบสถวัดทุ่งกฐิน ราชบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สงเคราะห์ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ด้วยการสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลดอนตูม สร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนคงทองวิทยา และโรงเรียนวัดสามง่าม จัดหาทุนบุญมูลนิธิหลวงพ่อเต๋ คงทอง เพื่อการศึกษามิได้ขาด ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2530 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ที่พระครูประยุตนวการ พ.ศ.2536 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2545 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูประยุตนวการ หลวงปู่แย้ม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสามง่าม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525 ท่านรับภาระหน้าที่ปกครองดูแลพระสงฆ์สามเณรวัดสามง่าม ต่อจากหลวงพ่อเต๋ ที่ละสังขารไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 ด้วยความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีและเคารพนับถือครูบาอาจารย์อย่างสูงสุด ดังนั้น ท่านจึงร่วมกับคณะกรรมการวัด ตลอดทั้งคณะศิษยานุศิษย์จัดงานบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของพระครูภาวนาสังวรคุณ (หลวงพ่อเต๋) เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2550 หลวงปู่แย้ม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิริยะอุตสาหะและมีความอดทนเป็นเลิศ ยามว่างจากการปฏิบัติศาสนกิจ ท่านจะลงตะกรุดจารด้วยลายมือ พร้อมทั้งถักตะกรุดด้วยฝีมือประณีตงดงาม อักขระเลขยันต์ที่หลวงพ่อแย้มเขียนหรือจารเพื่อทำวัตถุมงคลจะมีความเรียบร้อยสวยงาม แม่นยำ ไม่มีอักขระผิดพลาด ฝีมือชั้นครู การปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อแย้ม ท่านจะตั้งใจมากเป็นพิเศษใช้พลังสมาธิจิตในระดับสูง ใครได้พบเห็นจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา มงคลปูชนียวัตถุต่างๆ ที่หลวงปู่แย้มสร้างไว้ มีครบทุกประเภทและเป็นที่นิยมทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากประสบการณ์ที่ผู้นำไปใช้ได้พบเห็นด้วยตนเอง เช่น เหรียญรุ่น 1 พ.ศ.2516 ที่ระลึกงานทำบุญฉลองอายุครบ 5 รอบ สร้างตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเต๋ ยังมีชีวิตอยู่อธิษฐานจิตปลุกเสกเรื่อยมา กระทั่ง หลวงพ่อเต๋มรณภาพ จึงนำเหรียญดังกล่าวแจกให้ลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิด เหรียญรุ่น 1 ฉลองอายุครบ 5 รอบ นับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีประสบการณ์ปาฏิหาริย์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มตำรวจ ทหาร ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆ อาทิ พระกริ่งบารมี 80 เหรียญตลับยาหม่อง เหรียญหล่อใบโพธิ์ พระผงรูปเหมือน พระขุนแผนเนื้อว่านมหาเสน่ห์ นางพญาเสน่ห์จันทร์มหาเศรษฐี เหรียญหล่อใบโพธิ์ รูปหล่อลอยองค์ รูปเหมือนบูชา พระกริ่งบรมครู พระกริ่งพระพุทธยอดฟ้า รูปหล่อลอยองค์ ตะกรุดโทน ตะกรุดหนังสือ ตะกรุดสามห่วง ผ้ายันต์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง คือ กุมารทอง หลวงพ่อแย้ม สร้างตามตำรับหลวงพ่อเต๋ มีประสบการณ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากเป็นพิเศษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเลื่อมใสศรัทธา หลวงปู่แย้ม เป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสของจังหวัดนครปฐม ที่สืบทอดวิชาความรู้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นที่เจริญศรัทธาของสาธุชน ได้นำวิชาความรู้ด้านวิทยาคม เป็นอุบายสำคัญในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนทั่วไป โดยยึดหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของพุทธศาสนาเป็นวิถีสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้น ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของบริบทสังคมในยุคปัจจุบัน นับเป็นพระอีกรูปที่คู่ควรยกย่องเป็นมงคลแห่งพุทธศาสนา...................รับประกันแท้ตลอดชีพ เก้คืนเต็มตลอด 24 ชั่วโมงครับ
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 19:42.20
วันปิดประมูล ศ. - 15 มิ.ย. 2555 - 19:52.10 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน1,500 บาท
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
900 บาท พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 19:52.06
1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 14 มิ.ย. 2555 - 19:52.10
shin (57) 124.121.166.145
1,100 บาท ศ. - 15 มิ.ย. 2555 - 18:43.27
กำลังโหลด...
Top