สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book)

ประมูล หมวด:เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับพระเครื่อง

สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book)

สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book) สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book) สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book) สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book) สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book)
รายละเอียดเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)นวัตกรรมใหม่
-เปิดดูผ่านคอมพิวเตอร์ ความต้องการของระบบ windows XP และ
windows 7 แบบ 32 bit ครับ
-ใช้งานง่ายไม่ต้องมีความรู้ด้านคอม ฯ มีวิธีการใช้บอก
-เหมือนหนังสือทั่วไป
-สามารถสั่งพิมพ์ภาพได้ตามต้องการ
-ตั้ง Auto ให้หนังสือเปิดเองทีละหน้าได้
-จะดูเป็นแบบภาพสไลด์ก็ได้ หรือจะกลับมาดูเป็นรูปแบบหนังสือก็ได้
-ขยายภาพได้
-ตั้งความเร็ว(เวลา)ให้ภาพเปิดช้าหรือเร็วก็ได้
-ภาพ สี คม ชัด สวยงาม
-เก็บรักษาง่าย มีความทนทาน พกพาสะดวก
-ควรค่าแก่การสะสม อนุรักษ์
-ราคาถูกกว่าหนังสือ
-ในรูปแบบ CD บรรจุ 1 แผ่น พร้อมกล่องใส่ ,มีเสียงเพลงประกอบ
-รวมภาพเหรียญนิยม หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (รวม ๒๘๐ หน้า ๒๕๐ ภาพ)

๑.เหรียญหลวงพ่อมุม วัดประสาทเยอร์ พ.ศ.๒๕๐๗
๒.เหรียญเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส พ.ศ.๒๕๑๐
๓.เหรียญหลวงพ่อเนื่อง ออกวัดประสาท พ.ศ.๒๕๐๗
๔.เหรียญห้ารอบหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พ.ศ.๒๕๑๕
๕.เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่นแรก วัดตาลกง พ.ศ.๒๕๔๐
๖.เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต์ พ.ศ.๒๕๑๒
๗.เหรียญหลวงปู่เยอ วัดอาษาสงคราม พ.ศ.๒๕๐๗
๘.เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พ.ศ.๒๕๑๓
๙.เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พ.ศ.๒๕๐๓
๑๐.เหรียญพัดยศหลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง พ.ศ.๒๕๒๙
๑๑.เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา พ.ศ.๒๕๐๗
๑๒.เหรียญมังคลายุหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พ.ศ.๒๕๐๗
๑๓.เหรียญหลวงปู่ผล วัดหนัง พ.ศ.๒๕๐๙
๑๔,เหรียญหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง พ.ศ.๒๕๑๘
๑๕.เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พ.ศ.๒๕๓๐
๑๖.เหรียญครูบาขันแก้ว วัดสันป่ายาง พ.ศ.๒๕๒๐
๑๗.เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พ.ศ.๒๕๐๕
๑๘.เหรียญกลมเศรษฐีหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พ.ศ.๒๕๓๑
๑๙.เหรียญหลวงพ่อทวด-หลังหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.๒๕๐๘
๒๐.เหรียญพ่อท่านคล้าย พิมพ์เกลียวเชือก วัดสวนขัน พ.ศ.๒๕๐๑
๒๑.เหรียญหลวงปู่บุญมี วัดสระประสานสุข พ.ศ.๒๕๓๐
๒๒.เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม พ.ศ.๒๕๒๓
๒๓.เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พ.ศ.๒๕๐๕
๒๔,เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม พ.ศ.๒๕๑๑
๒๕.เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พ.ศ.๒๕๑๘
๒๖.เหรียญเหรียญเจริญพรบน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พ.ศ.๒๕๑๗
๒๗.เหรียญรูปไข่ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.๒๕๐๖
๒๘.เหรียญทรงผนวช พ.ศ.๒๕๐๘
๒๙.เหรียญพระมหาชนก พ.ศ.๒๕๓๙
๓๐.เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๑๓
๓๑.เหรียญพระพุทธชินราช พิธีมหาจักรพรรดิ์ พ.ศ.๒๕๑๕
๓๒.เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พ.ศ.๒๕๐๓
๓๓.เหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พ.ศ.๒๕๑๗
๓๔.เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจาฟ้าศาลาลอย พ.ศ.๒๕๐๕
๓๕.เหรียญหลวงปู่สอน วัดเสิงสาง พ.ศ.๒๕๐๗
๓๖.เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง พ.ศ.๒๕๑๓
๓๗.เหรียญหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พ.ศ.๒๕๐๖
๓๘.เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พ.ศ.๒๕๐๔
๓๙.เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พ.ศ.๒๕๐๒
๔๐,เหรียญสมณศักดิ์ วัดโสธรวราราม พ.ศ.๒๕๐๘
๔๑,เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร พ.ศ.๒๕๐๙
๔๒,เหรียญพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ พ.ศ.๒๕๐๖
๔๓.เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม พ.ศ.๒๕๐๕
๔๔.เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก พ.ศ.๒๕๐๙
๔๕.เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พ.ศ.๒๕๐๔
๔๖.เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พ.ศ.๒๕๓๔
๔๗.เหรียญหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช พ.ศ.๒๕๐๖
๔๘.เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลวง พ.ศ.๒๕๐๖
๔๙.เหรียญนารายณ์หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พ.ศ.๒๕๑๖
๕๐.เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ พ.ศ.๒๕๐๕
๕๑.เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันทเสน พ.ศ.๒๕๐๘
๕๒.เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พ.ศ.๒๕๑๑
๕๓,เหรียญมหาลาภ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.๒๕๑๖
๕๔.เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.๒๕๐๗
๕๕.เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม พ.ศ.๒๕๑๗
๕๖,เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ วัดช้างให้ พ.ศ.๒๕๐๘
๕๗.เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.๒๕๐๙
๕๘.เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา พ.ศ.๒๕๑๘
๕๙.เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พ.ศ.๒๕๑๒
๖๐.เหรียญจักรเพชร วัดดอนยานนาวา พ.ศ.๒๕๐๗
๖๑.เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พ.ศ.๒๕๐๓
๖๒.เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พ.ศ.๒๕๑๕
๖๓.เหรียญอาจารย์นำ ออกวัดชิโนรส พ.ศ.๒๕๑๓
๖๔.เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พ.ศ.๒๕๑๙
๖๕.เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พ.ศ.๒๕๑๔
๖๖.เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พ.ศ.๒๕๒๐
๖๗.เหรียญ ภปร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พ.ศ.๒๕๒๑
๖๘.เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค พ.ศ.๒๕๑๔
๖๙.เหรียญหลวงปู่สี รุ่นอายุยืน วัดถ้าเขาบุญนาค พ.ศ.๒๕๑๗
๗๐.เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พ.ศ.๒๕๐๙
๗๑,เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นเมตตา วัดถ้าผาปล่อง พ.ศ.๒๕๑๗
๗๒.เหรียญพ่อท่านเขียว วัดทรงบล พ.ศ.๒๕๑๓
๗๓.เหรียญกลมหลวงพ่อสงฆ์ ออกวัดทรายแก้ว พ.ศ.๒๕๐๒
๗๔.เหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.๒๕๓๘
๗๕.เหรียญโบสถ์ลั่น วัดทองนพคุณ พ.ศ.๒๕๑๒
๗๖.เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม พ.ศ.๒๕๐๒
๗๗.เหรียญหล่อหน้าเสือรุ่นสอง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พ.ศ.๒๕๑๒
๗๘.เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย พ.ศ.๒๕๒๖
๗๙.เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรนิศ พ.ศ.๒๕๑๐
๘๐.เหรียญหลวงปู่หล้า วัดบรรพตคีรี พ.ศ.๒๕๓๗
๘๑.เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน พ.ศ.๒๕๐๖
๘๒.เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พ.ศ.๒๕๑๕
๘๓.เหรียญหลวงพ่อเงิน-หลังกรมหลวงชุมพรฯ วัดบางคลาน พ.ศ.๒๕๑๕
๘๔.เหรียญหลวงพ่อทวด-หลังหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน พ.ศ.๒๕๐๖
๘๕,เหรียญหลวงพ่อเปิ่น ออกวัดโคกเขมา พ.ศ.๒๕๐๙
๘๖.เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร พ.ศ.๒๕๒๓
๘๗.เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พ.ศ.๒๕๑๒
๘๘.เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี วัดบ้านไร่ พ.ศ.๒๕๑๗
๘๙.เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พ.ศ.๒๕๐๕
๙๐.เหรียญหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม พ.ศ.๒๕๐๘
๙๑,เหรียญหลวงปู่ดุลย์ รุ่นกายทิพย์ วัดบูรพาราม พ.ศ.๒๕๒๑
๙๒.เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พ.ศ.๒๕๑๐
๙๓.เหรียญหลวงปู่โต๊ะ รุ่นเยือนอินเดีย วัดประดู่ฉิมพลี พ.ศ.๒๕๑๙
๙๔.เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พ.ศ.๒๕๑๔
๙๕.เหรียญระฆังร้อยปี หลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส พ.ศ.๒๕๑๔
๙๖.เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.๒๕๐๗
๙๗,เหรียญกฐินต้นอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.๒๕๑๕
๙๘.เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม พ.ศ.๒๕๐๗
๙๙.เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.๒๕๐๒
๑๐๐.เหรียญหลวงพ่อแพ รุ่นไตรมาส วัดพิพุลทอง พ.ศ.๒๕๑๒
๑๐๑,เหรียญครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตต์ พ.ศ.๒๕๓๘
๑๐๒.เหรียญหลวงพ่อทวด วัดมหาธาตุ พ.ศ.๒๕๑๕
๑๐๓,เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดมารวิชัย พ.ศ.๒๕๐๗
๑๐๔,เหรียญสมเด็จโตร้อยปี วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.๒๕๑๕
๑๐๕,เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พ.ศ.๒๕๓๘
๑๐๖,เหรียญอนุสรณ์มหาราช วัดราชบพิธฯ พ.ศ.๒๕๐๖
๑๐๗.เหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดละหารไร่ พ.ศ.๒๕๑๙
ราคาเปิดประมูล120 บาท
ราคาปัจจุบัน140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 22 มิ.ย. 2555 - 21:36.22
วันปิดประมูล ส. - 30 มิ.ย. 2555 - 12:58.38 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ศ. - 22 มิ.ย. 2555 - 21:37.25
สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book) สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book)
-กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
-ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
-จัดส่งอย่างรวดเร็วโดยการลงทะเบียน EMS ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 ศ. - 22 มิ.ย. 2555 - 21:37.48
สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book) สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book)
-กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
-ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
-จัดส่งอย่างรวดเร็วโดยการลงทะเบียน EMS ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 ศ. - 22 มิ.ย. 2555 - 21:38.09
สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book) สารานุกรมภาพเหรียญนิยมหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ (e-book)
-กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
-ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
-จัดส่งอย่างรวดเร็วโดยการลงทะเบียน EMS ครับ
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 29 มิ.ย. 2555 - 12:58.38
กำลังโหลด...
Top