เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540

เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง

เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง
รายละเอียดเหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง

รุ่นแรก ราคาเล่นไม่ไหวรุ่นนี้สวยมากน่าเก็บครับ

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง

เพื่อสร้าง อาคารปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ของวัดบรมสถล ( วัดดอนยานนาวา ) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร


ทองคำ จำนวนสร้าง 55 เหรียญ
เงินหน้าทอง จำนวนสร้าง 108 เหรียญ
นวะหน้าทอง จำนวนสร้าง 108 เหรียญ
เงิน จำนวนสร้าง 555 เหรียญ
นวะโลหะ จำนวนสร้าง 1555 เหรียญ
สัตตะโลหะ จำนวนสร้าง 3555 เหรียญ
อัลปาก้า จำนวนสร้าง 4555 เหรียญ
ทองฝาบาตร จำนวนสร้าง 5555 เหรียญ
เหรียญหล่อเนื้อทองคำ จำนวนสร้าง 2 เหรียญ
เหรียญหล่อเนื้อเงิน จำนวนสร้าง 8 เหรียญ
เหรียญหล่อเนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง 1000 เหรียญ
ล็อกเก็ตท้าวมหาพรหมธาดา จำนวนสร้าง 555 เหรียญ

"เหรียญจักรเพชร 55" เป็นเหรียญวัตถุมงคลท้าวมหาพรหมธาดา ของดีน่าสะสมของวัดดอนยานนาวา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

มี ลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง 3 เซนติเมตร ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปองค์สมเด็จ"ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"ครูท่าน ท้าวมหาพรหมธาดา บรรจุชื่อที่ฐานพระรูป ว่า "ท่านท้าวมหาพรหมธาดา" มีลูกประคำ 108 ลูกล้อม รอบ มียันต์ตานกแมว ปิดท้ายอักขระขอม ทั้งสองข้าง

ด้าน หลังเหรียญ มีจักรเก้าอยู่ตรงกลาง มีรัศมีรอบจักร มียันต์ตรีนิสิงเหอยู่ตรงกลางจักร และบนจักรมีอักษรไทยว่า "เหรียญจักรเพชร" บนขึ้นไปมีอุณาโลม รอบจักรมี คชสีห์ ราชสีห์และเสือ อยู่รอบจักร มีอักษรขอมโบราณ มีลูกประคำ 108 ลูกล้อมรอบ กล่าวได้ว่าเหรียญจักรเพชรคือเหรียญรูปพระพรหมธาดา

กล่าว กันว่า พระพรหมเป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือกันว่าท่านเป็นพระผู้สร้างจักรวาลและทรงเป็นหนึ่งในตรีมูรติ ประกอบด้วยเทพเจ้าสามองค์ คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ

เชื่อ กัน ว่า พระพรหมเป็นชาวสวรรค์ชั้นสูงกว่าเทวดา สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม และเนื่องจากพระพรหมยังอยู่ในกามาวจรภพ จึงยังคงมีการเวียนว่ายตายเกิด

ชาว ไทยจำนวนไม่น้อย ให้ความเลื่อมใสศรัทธา 'องค์พระพรหมมหาเทพ' ด้วย มีความเชื่อว่า องค์พระพรหม สามารถบันดาลความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน สติปัญญา เมตตาโชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

เมื่อเร็วๆ นี้ วัดดอนประกอบพิธีปลุกเสก"เหรียญจักรเพชร 55" ตามหลักของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ นั่งปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุค

พิธีเทวาภิเษก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ปี นี้ถือเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้ที่สนใจเมื่อวัดดอนยานนาวา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ได้ดำริจัดสร้างเหรียญจักรเพชรอีกครั้ง มวลสารและพิธีกรรมครบดังเดิมทุกประการ

สำหรับ "วัดดอน" หรือ "วัดบรมสถล" เป็นวัดโบราณ ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตน โกสินทร์

ปรากฏความตามหลักฐานดั้งเดิมว่า 'มังจันจ่าพระยาทวาย' เป็นผู้มีศรัทธาสร้างขึ้น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวทวายในสมัยนั้น

พระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงอนุสรณ์ ถึงความดีความชอบของมังจันจ่าพระยาทวาย ในกรณีที่ยกเมืองทวาย และชักชวนเจ้าเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี ซึ่งเป็นฝ่ายพม่าข้าศึก ให้มาสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบขัณฑสีมาของไทย

จึงทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มังจันจ่าพระยาทวาย ผู้มีความชอบ พาครอบครัวและข้าไทบริวาร อพยพมารับราชการที่พระนคร พระราช ทานที่หลวงซึ่งมีอยู่ ณ ตำบลคอกกระบือ ให้เป็นที่อยู่ของเหล่าชาวทวายที่อพยพมา เมื่อปีชวด พุทธศักราช 2335 แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เนมะโยกะยอดินหรือมังจันจ่าพระยาทวาย เป็นหัวหน้าปกครองดูแลบรรดาชาวทวายเหล่านั้น

เมื่อ ได้ที่อยู่อาศัย เป็นหลักฐานแล้ว มังจันจ่าพระยาทวายจึงชักชวน ผู้มีจิตศรัทธาชาวทวาย ให้ช่วยกันขวนขวายสร้างวัดขึ้นในราวปีพุทธศักราช 2340

วัดที่สร้างขึ้นนี้ โดยเหตุที่เป็นวัดสร้างขึ้นบนภูมิภาคอันเป็นที่ดอน รอบบริเวณเป็นที่ลุ่มราบ ดังนั้นจึงปรากฏนามว่า วัดดอน

โดยที่วัดนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพระยาทวาย ดังนั้น ผู้คนทั้งหลายจึงนิยมเรียกกันง่ายๆว่า 'วัดดอนทวาย'

อย่าง ไรก็ตาม ล่วงถึงปีพุทธศักราช 2400 ครั้งรัชกาลที่ 4 พระ บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นมหาปราชญ์ในเชิงอักษรศาสตร์ภาษา ได้ทรงพระกรุณาเปลี่ยนนามวัดที่พระยาทวาย สร้างขึ้นนี้ว่า "วัดบรมสถล" สืบมาจนถึงปัจจุบัน

จุดเทียนชัยตามฤกษ์ โดยพระพุทไธศวรรญ์คุณ
ราคาเปิดประมูล450 บาท
ราคาปัจจุบัน500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 05 ก.ย. 2555 - 15:17.16
วันปิดประมูล ส. - 08 ก.ย. 2555 - 21:32.20 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พ. - 05 ก.ย. 2555 - 15:17.40
เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง เหรียญจักรเพชร รุ่น3 วัดดอนยานนาวา เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 2219 พร้อมกล่อง
ผมยังมีอีกหลายรายการ ตามลิ้งนี้ครับ http://www.web-pra.com/AuctionReport/MyTop100Items ขอบคุณครับ
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
Sayam54 (48) (-3) 124.122.138.233
500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 07 ก.ย. 2555 - 21:32.20
กำลังโหลด...
Top