สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK)

ประมูล หมวด:เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับพระเครื่อง

สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK)

สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK) สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK) สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK) สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK) สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK)
รายละเอียดคุณสมบัติ
เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)นวัตกรรมใหม่
-เปิดดูผ่านคอมพิวเตอร์ ความต้องการของระบบ windows xp และ windows 7 แบบ 32 bit
-ใช้งานง่ายไม่ต้องมีความรู้ด้านคอม ฯ มีวิธีการใช้บอก
-เหมือนหนังสือทั่วไป
-สามารถสั่งพิมพ์ภาพได้ตามต้องการ
-ตั้ง Auto ให้หนังสือเปิดเองทีละหน้าได้
-จะดูเป็นแบบภาพสไลด์ก็ได้ หรือจะกลับมาดูเป็นรูปแบบหนังสือก็ได้
-ขยายภาพได้
-ตั้งความเร็ว(เวลา)ให้ภาพเปิดช้าหรือเร็วก็ได้
-ภาพ สี คม ชัด สวยงาม
-เก็บรักษาง่าย มีความทนทาน พกพาสะดวก
-ควรค่าแก่การสะสม อนุรักษ์
-ราคาถูกกว่าหนังสือหลายเท่า
-ในรูปแบบ CD บรรจุ 1 แผ่น พร้อมกล่องใส่
-มีเสียงเพลงประกอบ
-รวม 689 หน้า 660 ภาพ


๑.เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรก พ.ศ.๒๕๐๐
๒.เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นสอง พ.ศ.๒๕๐๒
๒.๑ พิมพ์ไข่ปลาเล็ก
พิมพ์หน้าแก่พุทย้อยสั้น
พิมพ์หน้าใหญ่พุทย้อยสั้น
พิมพ์ทองคำหน้าผากสองเส้น
พิมพ์ทองคำหน้าผากสามเส้น
พิมพ์พุทย้อยยาว
๒.๒ พิมพ์ไข่ปลาใหญ่
พิมพ์สายฝน
พิมพ์ไม้มลาย
พิมพ์ธรรมดา
พิมพ์พุทย้อยยาว
๓.เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่น ๓ พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๔
พิมพ์ ๒ จุด รัดประคตข้างเดียว
พิมพ์ ๒ จุด รัดประคตเต็ม
พิมพ์ช้างปล้อง
พิมพ์หน้าผากสองเส้นยาวรัดประคตข้างเดียว
พิมพ์หน้าผากสองเส้นสั้นรัดประคตข้างเดียว
พิมพ์หน้าผากสองเส้นตื้นรัดประคตข้างเดียว
พิมพ์กิ่งไผ่หรือสามขีดใน ไม่มีผด
พิมพ์กิ่งไผ่ หรือสามขีดใน มีผดน้อย
พิมพ์กิ่งไผ่ หรือสามขีดใน มีผดมาก
พิมพ์ลึกหกชาย
พิมพ์ลึกห้าชาย
พิมพ์ลึกห้าชายหลังยิ้ม
พิมพ์ลึกกนกแท่นหลังสองจุด
พิมพ์ลึกกนกแท่นหลัง – อิตัน
พิมพ์ลึกประสบการณ์
พิมพ์ลึกหน้าประสบการณ์หลัง ๒ จุด
พิมพ์ลึกหน้าประสบการณ์หลังคล้ายกรรมการ
พิมพ์ลึกหน้ากรรมการ
พิมพ์ลึกข้างขีด
พิมพ์ลึกไม่มีจุด หลังหน้าดุ
พิมพ์ พ.ขีดจีวรหกชาย
พิมพ์ พ.ขีดลายกนกแท่น
พิมพ์ตื้นแขนขีด
พิมพ์ตื้นกระเดือกสองเม็ด
พิมพ์ตื้น
พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง
พิมพ์ก้อนเมฆ
พิมพ์เนื้อเงินลงยา
๔.เหรียญรุ่นสี่หลวงปู่ทวด พ.ศ.๒๕๐๕
พิมพ์เขยื้อนหลังสายฝน
พิมพ์เขยื้อนหลังพิมพ์แตก
พิมพ์เขยื้อนหลังพุทย้อย
พิมพ์ขีดข้างหู
พิมพ์มีเม็ดตา
พิมพ์สายฝน
พิมพ์สิบขีด
๕.เหรียญหลวงปู่ทวด พิมพ์น้ำเต้าหน้าแก่ พ.ศ.๒๕๐๕
๖.เหรียญหลวงปู่ทวด พิมพ์น้ำเต้าหน้าหนุ่ม พ.ศ.๒๕๐๕
๗.เหรียญเม็ดแตง พ.ศ.๒๕๐๖
พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหูเส้นคอห้าเส้น
พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหูมีลูกตาสองข้าง
พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหูมีลูกตาข้างเดียว
พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหูไม่มีลูกตา
พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหู มีเนื้อเกินเส้นบนสุดด้านขวาองค์พระ
พิมพ์หน้าผากสี่เส้นหนังสือเลยหู ไม่มีเนื้อเกินเส้นบนสุดด้านขวาองค์พระ
พิมพ์หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหูกระเดือกโต
พิมพ์เม็ดแตงจิ๋ว
๘.เหรียญใบสาเก พ.ศ.๒๕๐๖
พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้าหนุ่ม
พิมพ์สังฆาฏิสั้นหน้าแก่
๙.เหรียญหกเหลี่ยมหลวงพ่อทวด พ.ศ. ๒๕๐๖
พิมพ์เล็ก
พิมพ์ใหญ่
๑๐,เหรียญซุ้มกอหลวงพ่อทวด พ.ศ.๒๕๐๖
๑๑.เหรียญหัวแหวนหลวงพ่อทวด พ.ศ.๒๕๐๗
๑๒.เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวด พ.ศ.๒๕๐๘
พิมพ์ ณ แตก หน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหู
พิมพ์ ณ แตก หน้าผากสามเส้นหนังสือไม่เลยหู
พิมพ์หน้าผากตรงธรรมดา
พิมพ์หน้าผากตรงวงเดือน
พิมพ์หน้าผากปีกกาหัวขีด
พิมพ์หน้าผากปีกกา
พิมพ์หน้าผากตรง ณ แตกหนังสือเลยหู
พิมพ์ ณ แตก หน้าสวมแว่น
พิมพ์ ณ แตกไม้โทแตกทะลุขอบ
พิมพ์ ณ แตก ธรรมดา
พิมพ์หน้าผากตรงสายฝน
๑๓.เหรียญหลวงพ่อทวดห้าเหลี่ยม พ.ศ.๒๕๐๘
พิมพ์ธรรมดา
พิมพ์นิยม
๑๔.เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๘
๑๕.เหรียญหลวงพ่อทวดพุทซ้อน พ.ศ.๒๕๐๙
พิมพ์ใหญ่แจกกรรมการ
พิมพ์เล็ก
๑๖.เหรียญหลวงพ่อทวดพุทซ้อน พ.ศ.๒๕๑๑
พิมพ์คางชิด
พิมพ์คางห่าง
พิมพ์วงเดือนหูขีด
พิมพ์ธรรมดา
ราคาเปิดประมูล120 บาท
ราคาปัจจุบัน140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 21 ต.ค. 2555 - 20:23.35
วันปิดประมูล อ. - 23 ต.ค. 2555 - 19:12.28 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อา. - 21 ต.ค. 2555 - 20:29.00
สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK) สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK)
-กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
-ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
-สามารถ copy ไฟล์ภาพ JPG จากแผ่น เอาไปลงในเทปเล็ตได้เปิดดูเป็นสไลด์ภาพได้ (แล้วแต่โปรแกรมในเทปเล็ตเครื่องของคุณครับ)

กรุณาอย่าเคาะเล่นนะครับ จะได้ไม่เสียโอกาสท่านอื่นครับ ขอบคุณครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 อา. - 21 ต.ค. 2555 - 20:30.00
สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK) สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ 660 ภาพ (E-BOOK)
-กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
-ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
-สามารถ copy ไฟล์ภาพ JPG จากแผ่น เอาไปลงในเทปเล็ตได้เปิดดูเป็นสไลด์ภาพได้ (แล้วแต่โปรแกรมในเทปเล็ตเครื่องของคุณครับ)

กรุณาอย่าเคาะเล่นนะครับ จะได้ไม่เสียโอกาสท่านอื่นครับ ขอบคุณครับ
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) จ. - 22 ต.ค. 2555 - 19:12.28
กำลังโหลด...
Top