เหรียญชนะมาร ปี 2538

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540

เหรียญชนะมาร ปี 2538

เหรียญชนะมาร ปี 2538 เหรียญชนะมาร ปี 2538
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญชนะมาร ปี 2538
รายละเอียดเหรียญพระพุทธชนะมาร ปี 2538
- วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธานุสสติ หนึ่งในกรรมฐาน 40 กอง ตามพุทธฎีกาและเป็นมหากุศล สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตและเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ร่วมทำบุญกองทุน พัฒนาสถานีอนามัยจังหวัดสมุทรสงคราม
- พุทธลักษณะ เป็นเหรียญรูปไข่ กว้าง 2.2 ซม. สูง 3.2 ซม. ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งรัตนบัลลังก์ เหนือแม่พระธรณีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ด้านหลัง เป็นยันต์เกราะเพชร (อิติปิโสเกราะเพชร) ของท่านพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท และ หมายเลข 2538 คือปีที่สร้าง และนกวายุภักต์ อันเป็นเครื่องหมายของกษาปณ์กรมธนารักษ์
- จำนวนและขั้นตอนการสร้าง
เนื้อนิเกล จำนวน 3,500 เหรียญ, เนื้อบรอนซ์ 3,500 เหรียญ
และเนื้อพิเศษ คือเนื้อนวโลหะ 600 เหรียญ, เนื้อเงิน 100 เหรียญ (การสร้างเหรียญพระชนะมารนี้ สร้างตามแบบและขั้นตอนของการสร้างเหรียญกษาปณ์โดยทั่วไป โดยนายช่างศิลป์จากกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ และปฏิมากรของกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้ปั้นแบบ)
- การบรรจุพุทธานุภาพ ได้ผ่านการบรรจุพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณและอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นขั้นตอนดังนี้
พิธีมหาพุทธาภิเษก
1. วัดเลา กรุงเทพฯ พิธีพระกริ่งอุดมมงคลสุข 19 พฤศจิกายน 2538
2.วัดบวรนิเวศนวิหาร กรุงเทพฯ พิธีพระนาคปรก 40 พรรษา 25 พฤศจิกายน 2538
3.วัดช้างเผือก สมุทรสงคราม พิธีเหรียญหลวงพ่อหรุ่น 13 กุมภาพันธ์ 2539
4. วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม พิธี เหรียญใบสาเก 23 มีนาคม 2539
5. วัดนางพญา พิษณุโลก พิธีพระนางพญา 25 มิถุนายน 2539
6. วัดบวรนิเวศนวิหาร กรุงเทพฯ พิธีเหรียญจับโป้ยหล่ออึ่น 27 พฤศจิกายน 2539
7. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ พิธีหล่อพระรูปสมเด็จย่า 17 ธันวาคม 2539
8. วัดเลา กรุงเทพฯ พิธีพระพุทธพิทักษ์ชน 21 กุมภาพันธ์ 2540
9. วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พิธีพระพุทธชินราชย้อนยุค 17-18-19 เมษายน 2540
- การปลุกเสก และอธิษฐานจิตเดี่ยว
1.หลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง 12 สิงหาคม 2538
2. หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา 28 พฤศจิกายน 2538
3. หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม 28 พฤศจิกายน 2538, 13 มกราคม 2539, 4 มีนาคม 2539
4. หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ สมุทรสงคราม 10-21 มีนาคม 2539
5. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี 6 เมษายน 2539, 12 เมษายน 2540
6.พระครูสุวรรณวิสุทธิ์ วัดธัญญวารี สุพรรณบุรี 6 เมษายน 2539, 12 เมษายน 2540
7. หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง อยุธยา 6 เมษายน 2539
8. หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา 6 เมษายน 2539
9. หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง สระบุรี 5 พฤษภาคม 2539, 2 พฤษภาคม 2540
10. หลวงพ่อหรุ่ม วัดบางจักร อ่างทอง 5 พฤษภาคม 2539, 2 พฤษภาคม 2540
11. หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย นนทบุรี 5 พฤษภาคม 2539
12. หลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี 18-30 พฤษภาคม 2539
13. หลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ สมุทรสาคร 1-12 มิถุนายน 2539
14. หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม นครปฐม 22 มิถุนายน 2539
15. หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร 25 มิถุนายน 2539
16. หลวงปู่พิมพา วัดหนองตางุ นครสวรรค์ 25 มิถุนายน 2539
17. หลวงพ่อนิตย์ วัดกำแพงแลง เพชรบุรี 16 กรกฎาคม 4 สิงหาคม 2539
18. หลวงปู่ทอง วัดป่ากอสุวรรณาราม สงขลา 8 สิงหาคม 2539
19. หลวงปู่สุข วัดมุจลินทรวาปี ปัตตานี 8 สิงหาคม 2539
20. หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ พัทลุง 9 สิงหาคม 2539
21.พระครูกาชาด (บุญทอง) วัดดอนศาลา พัทลุง 9 สิงหาคม 2539
22. พ่อท่านศรีเงิน วัดดอนศาลา พัทลุง 9 สิงหาคม 2539
23. พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พัทลุง 10 สิงหาคม 2539
24. พ่อท่านสังข์ วัดเทพมงคล นครศรีธรรมราช 10 สิงหาคม 2539
25. พ่อท่านนอง วัดทรายขาว ปัตตานี 10 สิงหาคม 2539
26. หลวงปู่แร่ วัดเชิดสำราญ ชลบุรี 24 สิงหาคม 2539
27. หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ชลบุรี 24 สิงหาคม 2539
28. หลวงพ่อชื่น วัดตึกมหาชยาราม สมุรทรสาคร 24 สิงหาคม 3 กันยายน 2539
29. หลวงพ่ออุตตมะ วังวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี 5 กันยายน 2539
30. หลวงพ่อเบี่ยง วัดทุ่งสมอ กาญจนบุรี 6 กันยายน 2539
31. หลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ ลพบุรี 16 พฤศจิกายน 2539
32. หลวงพ่อทวน วัดหนองพังตรุ กาญจนบุรี 18 พฤศจิกายน 2539
33. หลวงพ่อแสง วัดวรรณาราม นครราชสีมา 5 ธันวาคม 2539
34. หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ นคราชสีมา 5 ธันวาคม 2539
35. พระมหาโส กสสโป วัดป่าคีรีวัน ขอนแก่น 6 ธันวาคม 2539
36. หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี 7 ธันวาคม 2539
37. หลวงปู่แสน ปัญญาธโร วัดราษฎร์สงเคราะห์ อุดรธานี 7 ธันวาคม 2539
38. หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม วัดประชาชุมพล อุดรธานี 7 ธันวาคม 2539
39. หลวงปู่หนูอินทร์ วัดพุทธมงคล กาฬสินธุ์ 8 ธันวาคม 2539
40. หลวงปู่นนท์ วัดเหนือวน ราชบุรี 24 ธันวาคม 2539
41. หลวงพ่อแม้น วัดพิชิตปิตยราม ปทุมธานี 29 ธันวาคม 2539
42. หลวงพ่อชม วัดนางในธัมมิการาม อ่างทอง 29 ธันวาคม 2539
43. หลวงพ่อใส สติปัญโญ วัดคานหาม อยุธยา 29 ธันวาคม 2539
44. หลวงพ่อพัฒน์ วัดแสนเกษม กรุงเทพฯ 29 ธันวาคม 2539
45. หลวงพ่อเหล็ง วัดโคกเพลาะ ชลบุรี 12 มกราคม 2540
46. หลวงพ่อเย็น วัดดอนสีนนท์ ฉะเชิงเทรา 12 มกราคม 2540
47. หลวงพ่อสง่า วัดใหม่เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ 12 มกราคม 2540
48. หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม นครปฐม 16-22 มกราคม 2540
49. หลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร เพชรบุรี 16-20 กุมภาพันธ์ 2540
50. หลวงปู่ทองเบิ้ม วัดวังยาว ประจวบคีรีขันธ์ 1-8 มีนาคม 2540
51. หลวงปู่เกตุ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 9 มีนาคม 2540
52. หลวงพ่อหมู วัดวังศาลา กาญจนบุรี 15 มีนาคม 2540
53. หลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี 15-17 มีนาคม 2540
54. หลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม 18 มีนาคม-11 เมษายน 2540
55. หลวงปู่ม่วง วัดยางงาม ราชบุรี 20-30 เมษายน 2540
56. พระมหาโพธิ์ ญาณสังวโร วัดคลองมอญ ชัยนาท 1 พฤษภาคม 2540
57.พระวิสุทธิญาณเถร หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม 9 มิย.-17 ตค. 2540 ไตรมาส 2540
58.หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม 15 เม.ย.-4 พค.2541
59.หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ 5 พค.2541
60.พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (วงศา) วัดพระพุทธบาทท้ายบ้าน ลำพูน 6 พค.2541
61.ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง 7 พค.2541
62.พระครูชัยยะวงศวิวัฒน์(หน้อย) วัดบ้านปง เชียงใหม่ 7 พค.2541
63.ครูบาเทือง นากสีโล วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 7 พค.2541
64.ครูบาคำปัน วัดหม้อคำตวง เชียงใหม่ 8 พค.2541
65.ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่ 8 พค.2541
66.ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่ 8 พค.2541
67.พระครูสีลสารสัมปัน(อ่อน) วัดเนินมะเกลือ เชียงใหม่ 8 พค.-3 มิย.2541
68.หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย นครพนม 13 เม.ย. 2542
และได้นำถวายหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้าระยอง เมื่อ 5-7 ธค.2538 ยังมีอีกหลายองค์ ซึ่งผู้สร้างมาเข้าพิธีเพิ่มเติมอีก อาทิเช่น ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา , หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า , ครูบาอิน , หลวงปู่คำพันธ์
,หลวงพ่อทองคำ วัดท่าทอง ,ครูบาเทือง และที่สำคัญคือการได้รับการอธิษฐานพรจากหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ. จันทบุรี ถึง 3 เดือนเต็มๆ และยังได้รับเมตตาให้นำเหรียญไปวางไว้ข้างหัวนอนของท่านด้วยครับ และในการปลุกเศกของหลวงพ่อชม วัดนางใน ก็ได้เห็นการเสกที่สามารถเปลี่ยนนัยน์ตาเป็นสีฟ้าได้ ซึ่งการเสกแบบนี้ในอดีตที่ตัวคุณสุธันย์ (ผู้สร้าง) เคยเห็นก็มีแต่ครูบาพรหมจักรสังวรณ์ วัดพระพุทธบาทตากผ้าองค์เดียวเท่านั้นเอง
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลส. - 17 พ.ย. 2555 - 22:06.49
วันปิดประมูล จ. - 19 พ.ย. 2555 - 00:35.33 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
500 บาท ส. - 17 พ.ย. 2555 - 22:15.18
600 บาท ส. - 17 พ.ย. 2555 - 22:29.14
700 บาท ส. - 17 พ.ย. 2555 - 22:29.49
800 บาท ส. - 17 พ.ย. 2555 - 22:32.12
2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 18 พ.ย. 2555 - 00:35.33
กำลังโหลด...
Top