@พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) @ - webpra

ประมูล หมวด:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

@พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) @

@พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) @ @พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) @ @พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) @ @พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) @
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง @พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) @
รายละเอียด

พระกริ่งพระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแซยิด ๘๘ ปี (โชค ลาภ ฟู) ปี 2552เนื้อระฆังเก่า บรรจุเกศา เม็ดพระกริ่งเก่า ผงไม้มหาเศรษฐีหมายเลข 8419 พร้อมกล่องเดิม สร้างเนื้อเดียว จำนวน 9,999 องค์ บูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้า ร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง เสริมดวงชะตาชีวิตพระ เศรษฐีนวโกฏิ มีชื่อเรียกขานกันจำนวนมาก เช่น พระสมเด็จเก้าหน้า พระเก้าหน้า พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ เป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ความ ศักดิ์สิทธิ์ ทางด้านทรัพย์สินเงินทอง มหาโชค มหาลาภ ผู้ใดได้สักการบูชาแล้ว มักประสบความสำเร็จรุ่งเรือง ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีรูปแบบ เป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิ หรือปางพนมมือ นั่งประทับบนฐานบัวพระ เศรษฐีนวโกฏิ เป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า จำนวน ๙ ท่าน ทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีใจบุญจากเมืองต่างๆ ที่กำเนิดในครั้งพุทธกาล และมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแรงกล้า เศรษฐีทั้ง ๙ มีนามว่า ท่านยสะเศรษฐี ท่านชฎิลเศรษฐี ท่านสุมังคละเศรษฐี ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐี ท่านโชติกะเศรษฐี ท่านสุมนะเศรษฐี ท่านเมณฑกเศรษฐี ท่านธนัญชัยเศรษฐี อุบาสิกาวิสาขาเศรษฐี มหาเศรษฐี ใจบุญทั้ง ๙ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงถวายตัวเป็นพุทธอุปัฎฐาก คอยช่วยเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งต่อมาเศรษฐีทั้ง ๙ ก็บรรลุพระโสดาบัน พระอรหันตผลพระเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระเก้าหน้า พระเก้าหน้า มีความหมายอันเป็นมงคลยิ่งกล่าวคือ เลข “๙” สำหรับคนไทยเป็นเลขมงคลสูงสุดและในทางโหราศาสตร์ เลข “๙” ถือ เป็นองค์แทนพระเกตุอันหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนดั่งได้พระบารมีจากพระพุทธองค์ปกป้องคุ้มครอง ดูแลผู้บูชาให้มีแต่ความสุข ปราศจากอุปสรรค ทุกข์โศกโรคภัย มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และจะเป็นผู้มีมากด้วยโภคทรัพย์ สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ หลวงพ่อฟู บอกว่าจะสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิให้ดี ต้องสร้างจากไม้มงคลหรือโลหะมงคล ในปัจจุบันจะหาไม้มงคลก็ยาก หาช่างแกะก็ยาก หลวงพ่อฟูจึงให้สร้างจากเนื้อระฆังเก่า เป็นมงคลยิ่งนักเพราะทุกครั้งที่มีผู้มีจิตศรัทธามาวัดทำบุญ และ ตีระฆัง จะอธิฐานจิตส่งแรงใจ บูชาคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกสารทิศ ให้มาช่วยประสิทธิ์ประสาทพร ความสำเร็จ เสียงจากระฆังเป็นดั่งสัญญาที่ส่งไปถึงทั้งไตรโลก ไตรภูมิ คนโบราณอยากจะทำการสิ่งใดให้สำเร็จ เมื่อสำเร็จจึงมักสร้างระฆังถวายวัดกัน “นำวัตถุมงคลที่สร้างจากระฆังเก่ามาบูชา เหมือนนำความสำเร็จมาสู่ตนเอง”หลวง พ่อฟู ได้มอบให้พระครูวิจิตรสรการ รองเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร เจ้าคณะตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวบรวมระฆังเก่าในวัด และได้รับมอบหมายจาก พระสงฆ์ในเขตปกครองที่ทราบและเคารพศรัทธาในหลวงพ่อฟูมอบให้ในเบื้องต้นขอ เอ่ยนาม ๒ ท่าน คือ พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และ พระปลัดสมพงษ์ วัดหอมศีล จังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพ่อฟู กำชับว่าให้ “สร้าง จากเนื้อระฆังเก่าล้วนๆ ไม่ต้องผสมเนื้อใหม่ ยกเว้นแผ่นยันต์ ตะกรุดเก่าชนวนหล่อพระเก่า เพื่อความเข้าขลัง ให้ความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดตั้งแต่เนื้อในองค์พระ” โดยหลวงพ่อฟูได้ทำพิธีบัดพลีระฆังเก่า ลงอักขละเลขยันต์ตามแบบโบราณ มีพระเจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป เพื่อความเป็นมงคลยิ่งใน เรื่องของรูปแบบพิมพ์ทรง ถูกต้องตามลักษณะทุกประการสวยงามที่สุดเท่าที่เคยจัดสร้างกันมาเนื้อหาองค์ พระนั้นใช้เนื้อระฆังเก่าล้วนๆ มาหล่อ องค์พระออกมาจะไม่เหมือนกันทุกองค์ แล้วแต่เนื้อระฆังเก่าแต่ละใบ แต่มีจุดสังเกตคือผิวพระจะหยาบไม่เรียบสีผิวจะปล่อยตามธรรมชาติ เหลือง แดงคล้ำบ้าง คล้ายเนื้อระฆังเก่าหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ซึ่งปัจจุบันค่านิยมหลายแสนบาท จะดูเนื้อใน ต้องดูที่ใต้ฐานพระเพราะจะอุดไม้มงคลมหาเศรษฐี มวลสารเก่า เกศา ชนวนเม็ดเพระกริ่งเก่าและตะไบ เห็นเนื้อใน เนื้อหามวลสารสวยงาม มองแล้วมีคุณค่ายากจะปลอมแปลง ทางวัดจัดสร้างเพียงเนื้อเดียว ๙๙๙๙ องค์ ตอกโค๊ด ตอกหมายเลขทั้งหมด กรณีองค์พระไม่สมบูรณ์ทางวัดก็จะคัดออกก่อนเลย กรณีได้ไม่ครบจำนวนก็ให้จบตามจำนวนเนื้อระฆังเก่าและความสมบูรณ์องค์พระเป็น หลัก“ผู้ชอบความเข้มขลัง อลังการ ความศักดิ์สิทธิ์จากเนื้อชนวนมวลสารต้องรีบบูชา เพราะหาไม่ง่ายนักในปัจจุบันที่จะรวบรวมมวลสารมาได้ขนาดนี้ ระฆังบางใบอายุกว่า ๑๐๐ ปีทำพิธีบัดพลีถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เนื้อในองค์พระเป็นครั้งแรกของพระ เศรษฐีนวโกฏิ ที่หล่อจาก เนื้อระฆังเก่าล้วนๆ รับประกันความแท้ ต๊อก 086-7155607
ราคาเปิดประมูล500 บาท
ราคาปัจจุบัน1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลจ. - 14 ม.ค. 2556 - 10:26.37
วันปิดประมูล พฤ. - 17 ม.ค. 2556 - 14:26.02 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
600 บาท พ. - 16 ม.ค. 2556 - 00:01.10
1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 16 ม.ค. 2556 - 14:26.02
กำลังโหลด...
Top