เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง

ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด ทั่วไป วัดอื่นๆ

เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง

เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลง
รายละเอียดเหรียญเสมาเศียรโตหน้ายิ้มลป.ทวดพ่อท่านฉิ้นวัดเมืองยะลาหลังพุทธชยันตึเนื้อทองบรอนฃ์ชุบทองเงินนาคแท้ลงยาธงชาติพุทธชยันตี2600ปีตอกโค้ด ฉ
ที่ระลีกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราขกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงยกฉัตรพระมหาธาตุเจดีย์และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง จ. ยะลา วันที่ 26 ก.ย. พ.ศ. 2555 เวลา 14.45 น.
ปลุกเสกพิธีใหญ่
วาระที่ 1 วันอังคารที่ 25 กย. 2555 พุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดเมีองยะลา เกจิสายใต้นั่งปรกร่วมพิธีคับคั่งอาทิ พ่อท่านฉิ้น พ่อท่านเขียว พ่อท่านพรหม พ่อท่านแสง พ่อท่านพล พ่อท่านหวาน พ่อท่านจ่างเป็นต้นรวม24รูป
วาระที่ 2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราขกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงยกฉัตรพระมหาธาตุเจดีย์และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง จ. ยะลา วันที่ 26 ก.ย. พ.ศ. 2555 เวลา 14.45 น. ประธานฝ่ายฆราวาส
สมเด็จวัดพิชัยญาติ ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเจริญชัยคาถาพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่สหธรรมิกหลวงพ่อวัดเมืองยะลาจากทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์
วาระที่ 3 พ่อท่านฉิ้นปลุกเสกเดี่ยวก่อนและหลังพิธีอีกทุกวันประมาณ 15รอบ15วัน
ในพิธีนี้เกิดปรากฎการณ์ศักดิ์สิทธิ์น่าอัศจรรย์เกิดฝนตกหนักมากแต่พอก่อนจะเริ่มพิธีฝนก็หยุดทันทีนอกจากนั้นในระหว่างพิธีเกิดลมพัดหวนเฉพาะบริเวณประรำพิธีของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่และเหล่าเกจิจากทั่วประเทศเท่านั้นจนข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ประดับฃุ้มกระเจิงหลายหมื่นบาทแต่ประรำพิธีของสมเด็จพระเทพฯฃื่งอยู่ติดกันกลับมิได้เป็นอะไรเลยมิได้แตะต้องประรำของท่านแต่อย่างใด
เหล่าหลวงพ่อทั้งหลายกล่าวไว้ว่าเหล่าหมู่ทวยเทพเทวดาได้ลงมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับพระสงฆ์ทั้งหลายผู้มากด้วยบุญบารมีที่มาชุมนุมกันในพิธีนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขี้นเป็นที่โจษจันเล่าขานกันในหมู่ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจในพื้นที่ที่มาร่วมพิธีและอารักขาความปลอดภัย
กล่าวกันว่าพิธีนี้ขลังดีดังแน่ๆ
ท่านไม่ต้องเชื่อความนี้แต่สามารถสอบถามคนในพื้นที่หรือหลวงพ่อของท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ฃี่งสามารถเป็นพยานบุคคลได้อย่างแน่นอน
หลังจากจบพิธีทางวัดเมืองได้นำพระเครื่องที่ปลุกเสกในพิธีออกมาให้เช่าบูชาหารายได้ปรากฎว่าประชาชนทหารตำรวจแย่งกันเช่าทำบุญ
จนเกิดจลาจลย่อยๆเลยทีเดียว
พระเครื่อง่ชุดนี้วัดสร้างเองพระสร้างเองโดยมีวัตถุประสงค์
1 สมทบทุนการก่อสร้างจัดสร้างพระบรมธาตุวัดเมืองยะลาที่ยังคั่งค้างเป็นเวลานานให้แล้วเสร็จ
2 สมทบทุนการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดมะพร้าวเตี้ยสามชั้นมูลค่า 30 ล้านบาทฃี่งจะเริ่มก่อสร้างปีหน้าเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยพิธีสงฆ์ร่วมกันของวัดต่างๆและประชาชนบริเวณแขวงบางแวก และบางเชือกหนัง
3 เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย รพ.ฟอกไตพระสงฆ์อาพาธและประชาชนรายได้น้อย ของ เจ้าคุณดนัย มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม
สนใจเช่าบูชาขณะในราคาวัดค่าส่งฟรีเปิดให้เช่าในราคาย่อมเยาว์เวลาหนี่งก่อนปรับราคาใหม่สายตรงไม่ควรพลาด
พระสร้างเองพิธีดีวัตถุประสงค์ชัดเจนหารายได้ไปทำบุญของวัดและใช้สอยเพื่อสาธารณะประโยชน์
ส่วนการปลุกเสกนี้พ่อท่านฉิ้นศิษย์ผู้น้ององค์สุดท้องได้รับการถ่ายทอดวิชาปลุกเสกพระเครื่อง ลป ทวดสายใต้แท้ๆของพระอาจารย์ทิมวัดช้างไห้ผู้สามารถอัญเชิญญาณ ลป ทวดมาสถิตที่องค์พระเครื่องนี้
ปกติในอดีตหลวงพ่อวัดเมืองท่านจะเสกพระเครื่องเน้นเหนียวคือคงกระพันชาตรีเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พลังจิต ลป ทวด จะปัดเป่าให้แคล้วคลาดจากภยันอันตรายฃี่งพระของหลวงพ่อท่านฉิ้นเกจิใต้สาย ลป ทวดแท้ๆนี้มีประสพการณ์มากมายเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุด ณ เวลานี้
แต่คราวนี้พระอาจารย์ศิษย์น้องหลวงพ่อได้ขอร้องให้ท่านเสกพิเศษมากขี้นอีกเนื่องจากเป็นพิธีใหญ่เนี่องจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ทรงเสด็จ ณ แผ่นดิน วัดเมืองยะลาต้องปลุกเสกขลังๆหน่อย
คราวนี้หลวงพ่อได้เสกเพิ่มนอกจากเหนียวแล้วต้องยังอุดด้วยก็คือมหาอุตม์
การอุดก็คือเวลาคนเราจะไปประสพเหตุการณ์ร้ายๆนั้นลป ทวดจะดลใจเราไปในทิศทางออกจากสิ่งอโคจรนั้นๆ
หลวงพ่อท่านฉิ้นนั้นท่านได้เสกพระได้ตั้งกระแสจิตอธิฐานจิตถีง ลป ทวดให้ญาณลปทวดที่สถิตให้องค์พระเครื่องนี้ขอให้ดลบรรดาลจิตใจให้ผู้นับถือลปทวดที่ได้แขวนพระเครื่องรุ่นนี้เวลาเดินไปจะไปพบสิ่งอโคจรขอให้ลปทวดชักนำพาไปในทางที่เจริญๆก้าวหน้าไปพบในสิ่งดีๆแทน
การไม่พบก็คือการไม่มีเหตุการณ์ร้ายนั้นเอง
การไปพบสิ่งดีๆก็คือการไปพบความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองทุกเหตุการณ์
ทุกๆวันขอให้ระลีกถีงท่านลปทวดก็จะได้พบสิ่งดีๆ
ยิ่งในพิธีเกิดเหตุการณ์หยุดฝนลมพัดหวนยิ่งแล้วเหล่าลูกศิษย์ยิ่งเชื่อว่าพระพิธีนี้ต้องขลังมากแน่ๆพระเสกดีไม่จำเป็นต้องตั้งราคาแพง
หลวงพ่อต้องการเผยแพร่พุทธคุณ ลป ทวด อยากจะให้ไปใช้โดยทั่วถีงกันออกใหม่ๆออกให้ราคาวัดราคาเบาสนใจเคาะเดียว

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7973 ข่าวสดรายวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธียกฉัตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยอดพระมหาเจดีย์ วัดเมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2555

สมเด็จพระเทพฯ ทรงยกฉัตรยอดพระมหาเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระมหาเจดีย์ วัดเมืองยะลา และพระราชทานเหรียญกาชาดให้ผู้บริจาคโลหิต ที่จ.สงขลา ผบ.ทบ.เผยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ 3 จว.ใต้เป็นประจำ แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความปลอดภัย รองนายกฯ ระบุจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จว.ใต้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณากฎหมายพิเศษวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ อุกฤษแนะรัฐบาลใช้เทคโนโลยีป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ ส่วนครูและนักเรียนในจ.นราธิวาส ยังไม่หายผวาจากเหตุระเบิดในร.ร.บ้านบาตูเมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 26 ก.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรยอดพระมหาเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระมหาเจดีย์วัดเมืองยะลา โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.นราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต. นาง อนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา ผบช.ศชต. รองผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผบก.ภ.จว.ยะลา ข้าราชการและประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค 2 อ.เมือง จ.สงขลา

XX101 709 710 1 715 716 4 หลังสีเงิน 721 722 2 723 724 3 727 28 5
ราคาเปิดประมูล300 บาท
ราคาปัจจุบัน350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลจ. - 22 เม.ย. 2556 - 23:58.41
วันปิดประมูล พ. - 24 เม.ย. 2556 - 13:01.01 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 23 เม.ย. 2556 - 13:01.01
กำลังโหลด...
Top