(3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ

ประมูล หมวด:เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับพระเครื่อง

(3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ

(3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ
รายละเอียดสุดยอดคุณสมบัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าคุณคิดว่าไม่ค่อยมีเวลารบกวนอ่านให้จบก่อนตัดสินใจครับ)

1.เป้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมใหม่
2.ใช้เมาส์พลิกหน้าหนังสือไป - มา ได้เหมือนหนังสือทั่วไป
3.หรือ ตั้งอัตโนมัติให้หนังสือเปิดเองก็ได้
4.สามารถตั้งเวลาให้หนังสือเปิดเร็ว หรือ ช้าก็ได้
5.พิมพ์ภาพได้ตามต้องการ
6.ซูมภาพได้
7.ดูเป็นภาพสไลด์ก็ได้
8.หรือ เลือกรูปแบบภาพสไลด์ก็ได้
9.ดูผ่านคอมพิวเตอร์
10.ดูผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android ได้
11.ดูผ่าน Tablet แทปเลต ในระบบปฏิบัติการ Android ได้
12.สามารถทำบุ๊คมารค์ หรือที่คั่นหน้าหนังสือที่เราชอบเก็บไว้ดูได้
13.ภาพ สี คมชัดตลอดกาลนาน ไม่ซีดจางเหมือนหนังสือ(ถ้าเก็บนาน)
14.พกพาสะดวก ทนทาน เก็บรักษาง่าย
15.สามารถพกพานำไปเปิดให้เพื่อน ๆ ดูได้ทุกที่ (ในมือถือ ในโน้ตบุ๊ค ในแทปเลต
16.มีเสียงเพลงบรรเลงประกอบการเปิดภาพ
17.ไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมฯก็เปิดดูได้ ใช้งานง่าย มีวิธีการใช้บอก
18.สามารถเข้าไปที่ Options เลือก Set Background Audio เลือกเพลงของเราเอง Add ใส่เปิดเป็นเพลงประกอบการดูได้ 1.โดยการลบเพลงที่มาจากหนังสือออกRemove 2.แล้วใส่เพลงของเราลงไปแทนได้ครับ .
19.เลือกรูปแบบการดูแบบสองหน้าเหมืือนหนังสือทั่วไป หรือ เลือกแบบดูหน้าเีดียว(แบบอัลบั้มภาพถ่ายรูป) เลือก View เลือก Entire book
เลือก In Centerfold Mode ครับ กลับสภาพเดิมเลือก View เลือก Entire book เลือก In 2-page Mode จะกลับมาเป็นหนังสือเหมือนเดิม
20.เปิดดูภาพที่ต้องการสามารถคลิกขวาแล้ว Save ภาพเก็บไว้ในโพลเดอร์ได้
22.set as wallpaper ภาพที่ต้องการได้
23.ราคาถูกกว่าหนังสือ
24.ในรูปแบบ DVD
-รวม 349 หน้า 337 ภาพ

ความต้องการของระบบ (windows XP และ windows 7 แบบ 32 ิbit ครับ)

๑. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม
๒. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ
๓. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด
๔, เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๐๗
๕. เหรียญครั้งที่สองหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๕
๖. เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๒
๗. เหรียญเสมาเต็มองค์หลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๒
๘. เหรียญแจกทานพิมพ์สังฆาฏิยาว พ.ศ.๒๕๑๕
๙. เหรียญแจกทานพิมพ์สังฆาฏิสั้น พ.ศ.๒๕๑๕
๑๐. เหรียญพิมพ์โลห์ใหญ่ หลวงพ่อพรหม
๑๑, เหรียญพิมพ์โลห์เล็ก หลวงพ่อพรหม
๑๒. เหรียญใบสาเกหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๒
๑๓. เหรียญกลมหลวงพ่อพรหม รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๐๗
๑๔. เหรียญกลมหลังพระปิดตาหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๓
๑๕. เหรียญฉลองมณฑปหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๔
๑๖. เหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๖
๑๗. เหรียญระฆังหลังยันต์ธง พ.ศ.๒๕๑๖
๑๘. เหรียญระฆังเล็กหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
๑๙. เหรียญระฆังรุ่นพิเศษ พ.ศ.๒๕๑๓
๒๐. เหรียญสรงน้ำหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๗
๒๑. เหรียญสลึงโค้ตระฆังเล็ก พ.ศ.๒๕๑๔
๒๒. เหรียญสลึงแจกแม่ครัว ฉลองอายุ ๙๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๗
๒๓. เหรียญหล่อระฆังใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๒
๒๔, สมเด็จหลวงพ่อพรหม หลังเรียบพิมพ์ใบหอกใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๖
๒๕. สมเด็จหลวงพ่อพรหม หลังเรียบพิมพ์ใหบหอกเล็ก พ.ศง๒๕๑๖
๒๖. เหรียญฉลองอายุ ๙๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๗
๒๗. พระกริ่งโชติกญาณ หลวงพ่อพรหม
๒๘. พระบูชาขนาดหน้าตักห้านิ้ว พ.ศ.๒๕๑๑
๒๙. พระผงรูปเหมือนพิมพ์ระฆังเล็ก หลวงพ่อพรหม
๓๐. พระผงรูปเหมือนพิมพ์ระฆังใหญ่ หลวงพ่อพรหม
๓๑. พระผงรุ่นผัดก๋วยเตี่ยว หลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๕
๓๒. พระสมเด็จรุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว หลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๕
๓๓. พระผงรูปเหมือน ห้ามหาเมตตา หลวงพ่อพรหม
๓๔. พระผงหลังเตารีด หลวงพ่อพรหม
๓๕, พระสังกัจจายน์อุ้มพระปิดตา พ.ศ.๒๕๑๔
๓๖. พระสังกัจจายน์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อพรหม
๓๗. รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม รุ่นรัดประคต พ.ศ.๒๕๑๕
๓๘. รูปเหมือนหลวงพ่อพหรม พิมพ์นิ้วกระดก พ.ศ.๒๕๐๗
๓๘. แผ่นปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม พ.ศ.๒๕๑๒
๓๙. รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม หลังเตารีด พ.ศ.๒๕๑๖
๔๐. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม พิมพ์หูกลาง
ฯลฯ
ราคาเปิดประมูล130 บาท
ราคาปัจจุบัน160 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ30 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 24 เม.ย. 2556 - 12:26.51
วันปิดประมูล พฤ. - 25 เม.ย. 2556 - 20:15.10 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พ. - 24 เม.ย. 2556 - 12:35.17
(3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ
กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
1.ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
2. ใช้เมาส์พลิกหน้าไปมาได้เหมือนหนังสือ หรือตั้งเป็นระบบ AUTO ให้หนังสือพลิกหน้าเองได้
3.ถ้าคุณคิดว่าไม่ค่อยมีเวลา รบกวนอ่านคุณสมบัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อน ก่อนตัดสินใจครับ
4.เบอร์โทร 0841326718
5.กรุณาอย่าเคาะเล่นนะครับ จะได้ไม่เสียโอกาสท่านอื่นครับ(ถ้าไม่มั่นใจ
โปรดดูข้อ 3. อีกครั้งครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม #2 พ. - 24 เม.ย. 2556 - 12:36.13
(3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ
กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
1.ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
2. ใช้เมาส์พลิกหน้าไปมาได้เหมือนหนังสือ หรือตั้งเป็นระบบ AUTO ให้หนังสือพลิกหน้าเองได้
3.ถ้าคุณคิดว่าไม่ค่อยมีเวลา รบกวนอ่านคุณสมบัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อน ก่อนตัดสินใจครับ
4.เบอร์โทร 0841326718
5.กรุณาอย่าเคาะเล่นนะครับ จะได้ไม่เสียโอกาสท่านอื่นครับ(ถ้าไม่มั่นใจ
โปรดดูข้อ 3. อีกครั้งครับ)

ภาพที่เปิดจาก Tablet (แทปเลตจีน)
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 พ. - 24 เม.ย. 2556 - 12:37.09
(3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ (3 in 1 สารานุกรมภาพหลวงพ่อพรหม E-BOOK)๑.ดูผ่านคอม ๒.ดูผ่าน Tablet ๓.ดูผ่านมือถือ
กรณีเสียหายจากการขนส่งยินดีเปลี่ยนให้
1.ความต้องการของระบบ (windows xp และ windows 7 แบบ
32 bit)
2. ใช้เมาส์พลิกหน้าไปมาได้เหมือนหนังสือ หรือตั้งเป็นระบบ AUTO ให้หนังสือพลิกหน้าเองได้
3.ถ้าคุณคิดว่าไม่ค่อยมีเวลา รบกวนอ่านคุณสมบัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อน ก่อนตัดสินใจครับ
4.เบอร์โทร 0841326718
5.กรุณาอย่าเคาะเล่นนะครับ จะได้ไม่เสียโอกาสท่านอื่นครับ(ถ้าไม่มั่นใจ
โปรดดูข้อ 3. อีกครั้งครับ)

ภาพที่เปิดจากมือถือซัมซุงระบบปฏิบัติการ Andoid
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 160 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ30 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
160 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 24 เม.ย. 2556 - 20:15.10
กำลังโหลด...
Top