เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ปี2518 ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ประมูล หมวด:วัตถุมงคลของแผ่นดิน เชื้อพระวงศ์ บุคคลสำคัญ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก ธนบัตร

เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ปี2518 ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ปี2518 ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ปี2518 ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ปี2518 ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
รายละเอียด เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ปี2518 ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
@@@ *** ขอรับรองว่า วัตถุมงคลทุกองค์ที่นำมาลงในร้านได้ถ่ายรูปมาจากองค์จริงๆทุกองค์โดยใช้แสงจากธรรมชาติคือ"แสงแดด" **"ก่อนเตาะประมูล"**กรุณาดูรายละเอียดและความพึงพอใจก่อน ครับผม @@@ ***
กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้รับการขนานนามจากกองทัพเรือว่า “ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ” หรือที่ชาวเรือขนานนามว่า “ เสด็จเตี่ย ” ผู้ทรงปรีชาสามารถด้านการทหาร พัฒนากองทัพเรือ สร้างชื่อให้เป็นที่ประจักษ์ แก่นานาประเทศ นำความภาคภูมิใจแก่เหล่าทหารเรือไทย และทรงปรีชาสามารถทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย ที่ให้ความกรุณารักษาผู้ป่วยในนาม “ หมอพร ” ตลอดเวลาที่ทรงพระชนชีพ พระองค์ได้ทรงคุณความดีแก่ประเทศชาติเป็นอันมาก จนเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป………. พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาโหมด นับลำดับราชสกุลวงศ์เป็นองค์ที่ 28 มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2423 เวลา 15.57 น. ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง จุลศักราช 1242………. ในขณะที่พระองค์ทรงมีพระราชอิสริยศักดิ์เป็นถึงพระ เจ้าลูกยาเธอ ในระบอบราชาธิปไตย พระองค์กลับสละความสุขส่วนพระองค์ ต้องมาเหน็ดเหนื่อยตรากตรำทุ่มเทให้กับงานราชการ เพื่อความมั่นคงของชาติ และดูแลทุกข์สุขของราษฎร จนได้รับความเคารพรัก เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างสูงจากชาวไทยทั่วไป เป็นเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานมานับ 100 ปี จนถึงทุกวันนี้………. เมื่อปี พ.ศ.2454 ได้ทรงออกจากราชการชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดยในระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาการแพทย์ ทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบัน โดยได้ทรงศึกษาจากตำราไทยและตำราต่างประเทศ อีกทั้งได้ทรงเรียนรู้วิธีการรักษาจากแพทย์หลวง และแพทย์ชาวต่างประเทศ ทรงทดลองและ ค้นคว้าด้วยความมานะอุตสาหะ จนชำนิชำนาญ และมั่นพระทัย จึงทรงรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ไม่เลือกชนชั้น และไม่ทรงถือพระองค์ ผลการรักษาเป็นที่เลื่องลือว่า พระองค์มีอภินิหารสามารถรักษาความเจ็บป่วยให้หายเป็นปลิดทิ้งได้ จนผู้คนพากันขนานพระนามให้พระองค์ว่า “ หมอพรผู้วิเศษ ”………. พระองค์ได้กราบบังคมลาราชการออกไป หลังจากที่ทรงรับตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงทหารเรือไม่กี่วัน เพราะมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ และประชวรโรคภายใน ทางกระทรวงทหารเรือได้ถวายเรือหลวงเจนทะเลเป็นพาหนะ พร้อมนายแพทย์ประจำพระองค์ตามเสด็จไปที่ด้านใต้ปากน้ำเมืองชุมพร ซึ่งเป็นที่ที่พระองค์จองไว้เพื่อทำสวน ขณะประทับอยู่ก็เป็นไข้หวัดใหญ่เนื่องจากตากฝน ประชวรอยู่ได้ 3 วันก็สิ้นพระชนม์ที่ตำบลหาดทรายรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 สิริพระชนมายุ 44 พรรษา……… บันทึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์……… เจอบันทึกนี้ ให้เอาคำต่อไปนี้ของกู ไปประกาศให้คนรู้ว่า…….. “ กู กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ” ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวก ) รับรู้ไว้ว่า แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษ ได้เอาเลือดเนื้อ เอาชีวิต เข้าแลกไว้ไอ้ อี มันผู้ใดคิดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤา ทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดกระทำนั่นเสียโดยเร็วก่อนที่กูจะสังหารผลาญสิ้นทั้งโคตร ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า “ อาภากร ” ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาพื้นแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลายแผ่นดินใดให้กำเนิดมา แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น (คัดจากอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร)……… คำอารธนา นะโม 3 จบ.......... โอมชุมพร จุติ อิทธิกะระนัง สุขโข นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ มะอะอุ……… คำสรรเสริญพระคุณของเสด็จในกรม…….. ซึ่งมีผู้แต่งไว้ เป็นคาถาภาษาบาลี พร้อมด้วยคำแปลมาเป็นเครื่องบูชาพระองค์ท่าน ดังต่อไปนี้….. โย โส อาภากะโร นามะ จุฬาลังกะระโณระโส ราชะนาวิกะโยธีนัง ปิตุฏฐาเน ปะติฏฐิโต อัมหากะมาภิปูเชยโย มะหาเตโช มะหิทธิโก สีละเตเชนะ เตชัสสี ธัมมิทธิยา จะ อิทธิโย เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ตัสสะ มะหิทธิเตชะสา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ชะยะสิทธิ ภะวันตุ โน ปะฏิคคัณหาตุ สักการัง อัมหากัง สัพพะสิทธิยา……… พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว….. ทรงดำรงอยู่ในฐานะองค์บิดาของทหารเรือไทย ทรงเป็นที่เคารพบูชายิ่งของเราทั้งหลาย ทรงมีพระเดชานุภาพยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจแห่งศีล….. ทรงมีฤทธานุภาพด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้..... และด้วยเดชะฤทธานุภาพ แห่งองค์บิดาพระองค์นั้น ขอความสำเร็จแห่งภารกิจ ขอความสัมฤทธิ์แห่งการงาน และขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ..... จง บังเกิดมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงทรงรับเครื่อง สักการะ เพื่อความสำเร็จทั้งปวงแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้ เทอญ.......... ชาวปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร ส่วนใหญ่ มีความเชื่อ และศรัทธาในพระองค์ท่าน ดั่งที่พึ่งทางใจ ทางจิตวิญญาณ ในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ยามออกทะเล ที่ต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ หรือโชคลาภ จะต้องบอกกล่าว บนบาน ขอพระเมตตา จากดวงวิญญาณ พระองค์ท่าน ให้คุ้มครอง และสร้างขวัญกำลังใจ ได้พร้อมใจกันร่วมสนับสนุนสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดสร้างศาลกรมหลวงชุมพรฯ แห่งแรก ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน อัญเชิญ พระรูปจำลอง ที่สร้างโดยกรมศิลปกร ประทับบนเรือจำลอง ร.ล.อาภากร เมื่อ พ.ศ. 2518……… ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2540 พายุซีต้า พัดผ่านจังหวัดชุมพร ฝนตกหนัก น้ำท่วม ส่งผลให้น้ำกัดเซาะ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ต่ำ เสียหายบางส่วน......... ชาวปากน้ำหลังสวน จึงมีความเห็นร่วมกัน ควรสร้างศาลที่ประทับแห่งใหม่ ถวายแก่กรมหลวงชุมพรฯ จึงได้ย้ายมาสร้าง ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน ที่ตั้งปัจจุบัน.......... ซึ่งเป็นศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย สร้างขึ้นทดแทนศาลหลังเดิมซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหาย ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน บริเวณริมชายหาดแหลมสน สร้างเป็นรูปเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลำจริงอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือจำลองกว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ย่อส่วนจากขนาดเรือจริงประมาณ 2 ใน 5 ภายในเรือเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ส่วนบนดาดฟ้าเรือมีรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มองเห็นทิวทัศน์ของชายทะเลปากน้ำหลังสวนได้ ที่นี่มักมีผู้มาอธิษฐานขอพรอยู่เสมอ โดยจะมีการจุดประทัดและยิงปืนแก้บนด้วย เปิดทุกวันเวลา 08.00-19.00น. ……… ชาวปากน้ำหลังสวน ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง มีความเชื่อ และศรัทธาในพระองค์ท่าน ดั่งที่พึ่งทางใจ ทางจิตวิญญาณ ในการการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ยามออกทะเล ที่ต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ หรือโชคลาภ จะต้องบอกกล่าว บนบาน ขอพระเมตตา จากดวงวิญญาณ พระองค์ท่าน ให้คุ้มครอง และสร้างขวัญกำลังใจ ได้พร้อมใจกันร่วมสนับสนุนสร้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นทดแทนศาลหลังเดิมซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหาย ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน บริเวณริมชายหาดแหลมสน สร้างจำลองเป็นรูปเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร กว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ย่อส่วนจากขนาดเรือจริงประมาณ 2 ใน 5 .......... เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปี2518 แหลมสน ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
@@@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน"ฉลองชัยพระเครื่อง"@@@
***ขอเชิญเลือกชมวัตถุมงคลในร้านตามอัธยาศัยสนใจ...พอใจวัตถุมงคล องค์ไหนเชิญสอบถามรายละเอียดและต่อรองราคากันได้ครับ...ที่ *** โทร 085-1917184 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 22.30 น.ทุกวัน ***รายละเอียดในการโอนเงิน *** ชื่อบัญชี ฉลองชัย ป้อมไทย ธนาคาร กรุงไทย สาขา สัตหีบ บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 230-0-20121-6 @@@ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้กรุณาแวะเข้ามาเยี่ยมชมวัตถุมงคล ร้าน"ฉลองชัยพระเครื่อง" ขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงโชคดี มั่งมี ศรีสุขครับผม @@@
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 27 ส.ค. 2556 - 08:17.25
วันปิดประมูล พฤ. - 29 ส.ค. 2556 - 22:01.29 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0851917184
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
150 บาท พ. - 28 ส.ค. 2556 - 21:58.54
200 บาท พ. - 28 ส.ค. 2556 - 21:59.22
250 บาท พ. - 28 ส.ค. 2556 - 21:59.29
300 บาท พ. - 28 ส.ค. 2556 - 21:59.37
350 บาท พ. - 28 ส.ค. 2556 - 21:59.56
400 บาท พ. - 28 ส.ค. 2556 - 22:00.27
450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 28 ส.ค. 2556 - 22:01.29
กำลังโหลด...
Top