เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านซุ่น วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เเยกจากชุดกรรมการ 15 เหรียญ

ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด ทั่วไป วัดอื่นๆ

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านซุ่น วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เเยกจากชุดกรรมการ 15 เหรียญ

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านซุ่น วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เเยกจากชุดกรรมการ 15 เหรียญ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านซุ่น วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เเยกจากชุดกรรมการ 15 เหรียญ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านซุ่น วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เเยกจากชุดกรรมการ 15 เหรียญ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านซุ่น วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เเยกจากชุดกรรมการ 15 เหรียญ
รายละเอียดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านซุ่น วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เเยกจากชุดกรรมการ 15 เหรียญ

เนื้อทองแดงผิวไฟ...พร้อมกล่องเดิม...หมายเลข 13172...

หลวงพ่อทวด-พ่อท่านซุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ สุดยอดขลัง-ศักดิ์สิทธิ์ พุทธาคมครบเครื่อง - เหนือลิขิตประกาศิตฟ้าดิน

พระครูมงคลสุวรรณาภรณ์ (พ่อท่านซุ่น วิสุทฺธสีโล) เจ้าอาวาสวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต (วัดบ้านลานควาย) ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ชื่อเสียงในวันนี้ไม่ธรรมดา พุทธศาสนิกชนล้วนศรัทธาและเลื่อมใส โดยเฉพาะผู้คนในพื้นที่ภาคใต้ เพราะเป็นพระเถราจารย์เพียงไม่กี่รูปที่กล้าพำนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลางควันปืนและเสียงระเบิดรายวัน

กิตติคุณบารมีปฏิปทาของท่านล้วนมีความงดงามพรั่งพร้อมในด้านศีลาจารวัตรประพฤติปฏิบัติตนอย่างสันโดษและเรียบง่าย ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นจะนิยมเรียกนามของท่านสั้น ๆว่า “พ่อท่านซุ่น” ท่านเป็นพระมหาเถราจารย์ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักพระธรรมวินัย ทำให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสในหมู่ชุมชนชาวไทยพุทธที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ ๆ บริเวณวัดกว่าร้อยหลังคาเรือน รวมทั้งยังเป็นที่รักในหมู่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

ประวัติของ วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต (วัดบ้านลานควาย) เป็นวัดในชนบทที่ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญ ที่มาของนาม “วัดบ้านลานควาย” สืบเนื่องจากสถานที่ตั้งวัด เมื่อครั้งอดีตเคยใช้เลี้ยงควายของเจ้าขุนมูลนายถึงขั้น “พระยา” ท่านหนึ่ง ภายหลังได้เลิกใช้เลี้ยงควายก็กลายเป็นที่ว่างเปล่า ชาวบ้านยุคก่อนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธได้เข้าไปจับจองสร้างบ้านเรือน ชุมชนขึ้นมาและสร้างวัดขึ้นมา ๑ แห่ง เรียกกันติดปากว่า “วัดบ้านลานควาย” จนมีเสนาสนะครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จึงตั้งนามวัดใหม่ว่า “วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต” จวบจนทุกวันนี้

กระทั่งสถานการณ์ความไม่สงบในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลุกลามมากขึ้น ปรากฏเป็นข่าวรายวันในพื้นที่ จ.ปัตตานี ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย แต่บริเวณหมู่บ้านลานควายยังอยู่อาศัยกันด้วยความสงบสุข พี่น้องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมต่างเห็นอกเห็นใจกันเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งเนื่องจากมี พระครูมงคลสุวรรณาภรณ์ (พ่อท่านซุ่น วิสุทฺธสีโล) เจ้าอาวาสวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต (วัดบ้านลานคลาย) คอยพร่ำสั่งสอนธรรมะและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้พื้นที่ตลอดมานั่นเอง

พระครูมงคลสุวรรณาภรณ์ (พ่อท่านซุ่น วิสุทฺธสีโล) นามเดิมชื่อ ประภักดิ์ นามสกุล โอชาอัมพวัน เกิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๖๙ ที่บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ ๓ ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โยมบิดาชื่อ พ่อยก โอชาอัมพวัน โยมแม่ชื่อ แม่ล่วน โอชาอัมพวัน มีพี่น้องร่วมอุทรทั้งสิ้น ๔ คน

พ่อท่านซุ่นเป็นพี่คนโตของตระกูล ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ พัทธสีมา วัดบ้านลานควาย อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีหลวงพ่อพระครูวิจารณ์สาธุกิจ (พ่อท่านทอง) วัดตะเคียนทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณโสภิต (พ่อท่านหวาน ธัมมปาโล) วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระครูกิตติคุณากร (พ่อท่านเพ็ง) วัดบุพนิมิต เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ภายหลังบรรพชาอุปสมบทเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาแล้ว พ่อท่านซุ่น ไปจำพรรษาที่วัดปลักปรือ ขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมและวิปัสสนากรรมฐานจนเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใคร ท่านเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้มาก โดยเฉพาะด้านวิทยาคมและไสยเวท เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาว่า พ่อท่านซุ่น ได้รับการถ่ายทอดวิชาโดยตรงจาก คุณพ่อยก โอชาอัมพวัน โยมพ่อของท่าน ในฐานะฆราวาสจอมขมังเวทมาตั้งแต่ครั้งยังวัยเยาว์จนเติบใหญ่ ซึ่งพ่อท่านหวาน วัดบ้านลานควาย อดีตพระเกจิชื่อดังก็ยังเคยฝากตัวเป็นศิษย์โยมพ่อยกเรียนวิชาเช่นเดียวกัน หลังจากพ่อท่านหวาน มรณภาพในปี ๒๕๔๖ พ่อท่านซุ่น จึงย้ายจากวัดปลักปรือมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านลานควาย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖

เมื่อพ่อท่านซุ่นมาอยู่วัดบ้านลานควาย ได้ทุ่มเทพัฒนาวัดจนรุ่งเรือง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัด ในพระฐานานุกรมของพระครูวิจารณ์สาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอยะรัง-มายอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ราชทินนามที่ พระครูมงคลสุวรรณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนามเดิม หลังจากนั้น พ่อท่านซุ่น ก็รับนิมนต์จากญาติโยมบ้านปลักปรือ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ไปจำพรรษาที่วัดปลักปรือ เพื่อพัฒนาวัด ก่อสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะให้คงสภาพมั่นคงแข็งแรง ในช่วงนี้เอง พ่อท่านซุ่น ใช้เวลาว่างเล่าเรียนและทบทวนสรรพวิชาที่ได้เล่าเรียนมาก รวมทั้งหมั่นท่องสวดพระพุทธมนต์ อิติปิโสถอยหลัง ๑๐๘ และคาถาสุดวิเศษ นะเมตตา ๑๐๘ และ นะปิด ๑๐๘ จนชำนาญ และพ่อท่านซุ่น ยังเรียนวิชาเขียนผงนะปถมัง และ วิชาลบผงนะปถมัง เพิ่มเติมจากพ่อท่านหวานหลายปีหลังจากพัฒนาวัดปลักปรือพอสมควรแล้ว พ่อท่านซุ่น ก็กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต (วัดบ้านลานควาย) ได้หาทุนทรัพย์ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะต่าง ๆ มากมาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทุ่มเทเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเสียสละและสั่งสมคุณความดี จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ศรัทธาทั่วไป

เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เกือบ ๑ ปีที่ผ่านมา พ่อท่านซุ่น ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ท่านได้อนุญาตให้ศิษยานุศิษย์จัดสร้างวัตถุมงคล “รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์” ขึ้นมา ๑ รุ่น ประกอบด้วย เหรียญพ่อท่านซุ่นรุ่นแรก เหรียญปั๊มเสมาหลวงพ่อทวด เหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อทวด เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวด พระปิดตาในครรภ์ มีหลายเนื้อ ทั้งทองคำ เงิน (ลงยา-ไม่ลงยา) นวโลหะและอัลปาก้า ท่านเมตตาปลุกเสกอธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษ จึงเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ญาติโยมและผู้ศรัทธาที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ

สนใจร่วมทำบุญสอบถามได้ที่ วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต (วัดบ้านลานควาย) ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทร. ๐๘-๑๘๙๖-๓๓๒๗ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๘-๑๗๕๓-๘๑๖๗, ๐๘-๒๓๒๒-๘๔๗๗.

อาราธนานัง

ที่มา...http://www.dailynews.co.th/article/1291/221771
*************************************************************************
หัวใจ๑๐๘สุดยอดแห่งคาถาหลังเหรียญ'พ่อท่านซุ่น วิสุทฺธสีโล' วัดบ้านลานควาย : ชั่วโมงเซียน โดย อ.โสภณ

http://www.komchadluek.net/detail/20130805/165088/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%BA%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A5.html#.UhcKXNLwmY0

ขอให้คนที่อยากได้ไว้บูชาจริงๆ ค่อยเคาะนะครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับ............
ผมณัฐพล โทรศัพท์ 086-6098174

เพื่อความสะดวกในการโอนเงินมีบัญชีให้เลือก 3 ธนาคารนะครับ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
เขตเคลีย์ริ่งนะครับ...

เมื่อจัดส่งแล้วจะแจ้งเลขที่ส่งทาง FeedBack นะครับ
โอนแล้วช่วยแจ้งทาง Mail Box ด้วยนะครับ...เพื่อความสะดวกรวดเร็จในการจัดส่ง
และป้องกันความผิดพลาดเผื่อในกรณีที่บางท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับ...

รายการปิดไม่ถึงพันบาทขออนุญาตส่งแบบลงทะเบียนนะครับ...ขอบคุณครับ
ราคาเปิดประมูล190 บาท
ราคาปัจจุบัน200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 16 ต.ค. 2556 - 13:48.53
วันปิดประมูล ศ. - 25 ต.ค. 2556 - 02:41.29 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0866098174
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 24 ต.ค. 2556 - 02:41.29
กำลังโหลด...
Top