เหรียญอายุยืน 92 ปี หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ เนื้อทองแดง เลข 8602 (พระมหาสุรศักดิ์ ร่วมเสก)

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ปี 2541 ถึง ปัจจุบัน

เหรียญอายุยืน 92 ปี หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ เนื้อทองแดง เลข 8602 (พระมหาสุรศักดิ์ ร่วมเสก)

เหรียญอายุยืน 92 ปี หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ เนื้อทองแดง เลข 8602 (พระมหาสุรศักดิ์ ร่วมเสก)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญอายุยืน 92 ปี หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ เนื้อทองแดง เลข 8602 (พระมหาสุรศักดิ์ ร่วมเสก)
รายละเอียดเหรียญอายุยืน 92 ปี หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี เนื้อทองแดง หมายเลข 8602

พร้อมกล่องเดิม...

หลวงปู่ท่านมีดำริ ให้จัดสร้าง เหรียญรุ่น "อายุยืน" ท่านตั้งใจ ให้เหรียญรุ่นนี้ สามารถ ให้ลูกศิษย์ของท่าน ได้มีไว้ใช้กันทั่วถึง เท่าเทียมและเสมอภาคกันหมด หลังจากรุ่นก่อนๆ มีลูกศิษย์ หลายๆคน ไปบอกท่านว่า "ผมมาไม่ทัน อยากได้เหรียญเงินมาก แต่หมดก่อน"และนี่คือที่มาของเหรียญ "อายุยืน"สุดยอดวัตถุมงคล แห่งปี2556 ของหลวงปู่นาม เหรียญ “อายุยืน” หลวงปู่ท่านมีดำริให้จัดสร้าง เหรียญอายุยืน โดยจะนำเงินรายได้ ไปสร้างศาลาปฎิบัติธรรม สูง2ชั้น ภายในวัดน้อยชมภู่และท่านได้ให้โจทย์มาว่า

“ฉันต้องการให้เหรียญรุ่นนี้ ลูกศิษย์ได้มีไว้ใช้กันทุกคนและทั่วถึงอีกทั้งเสมอภาคกันหมด”

ดังนั้นเพื่อสนองตอบกับความประสงค์ของท่าน ทางวัดจึงจะเปิดให้จองบูชา และจะเริ่มให้จอง ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2556จนถึง28ก.พ.56 โดยทางวัดจะสั่ง ให้โรงงานทำ ก็ต่อเมื่อ ได้รับชำระเงินแล้ว และต้องก่อน28ก.พ.56 ถ้าไม่ชำระเงินก่อน28ก.พ.56 ยอดสั่งจองของท่านจะถูกยกเลิก ดังนั้น หมายความว่า จะสั่งโรงผลิต เท่าจำนวน ที่ชำระแล้ว เท่านั้น สรุปก็คือ ถ้าจองแล้วกรุณาชำระเงินทันที รับวัตถุมงคลได้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.56 เป็นต้นไป สำหรับเหรียญที่จะสร้างมีเนื้อดังนี้
1.เนื้อ ทองคำ (สร้างตามจำนวนจองที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น)
2.เนื้อ เงินลงยา(3สี) (สร้างตามจำนวนจองที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น)
3.เนื้อเงิน(ขัดเงา) (สร้างตามจำนวนจองที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น)
4.เนื้อนวะโลหะ สร้าง 3,999 เหรียญ(ถ้าจองไม่เต็ม ส่วนที่เหลือให้บูชาได้ที่วัด)
5.เนื้อ ทองแดง สร้าง 9,999 เหรียญ(ถ้าจองไม่เต็ม ส่วนที่เหลือให้บูชาได้ที่วัด)
6.เนื้อตะกั่ว สร้าง 5,000 เหรียญ(สำหรับแจกผู้ไปร่วมงาน ฉลองวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่21ก.ค.56)
7.เนื้อผงพุทธคุณ สร้าง 20,000 องค์(สำหรับแจกทาน แล้วแต่หลวงปู่จะแจก)
หมายเหตุ - ทุกเหรียญมีหมายเลขเดียวกันหมด คือเลข92 เท่าอายุหลวงปู่ โดยแต่ละชนิดจะ
ตอกโค๊ต ไม่เหมือนกัน

รายละเอียดงานพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลรุ่น อายุยืน

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ช่วงบ่าย
พระครูพิทักษ์อินทมุนี (หลวงพ่อสมนึก ฉนฺทธมฺโม) อายุ ๕๗ ปี วัดหรงบน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอธิษฐานจิตก่อน

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ช่วงบ่าย
พระครูพิบูลนวกิจ (หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตโต) อายุ ๙๑ ปี วัดกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มาอธิษฐานจิตก่อน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑.พระครูอดุลพิริยานุวัตร (หลวงปู่ชุบ) อายุ ๘๗ ปี วัดวังกระแจะ จังหวัดกาญจนบุรี
๒.พระครูพิศิษฐ์ชโลปการ (หลวงปู่เกลี้ยง) อายุ ๙๕ ปีวัดเนินสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี
๓.พระครูปทุมอรรถสุนทร (หลวงพ่อโฉม) อายุ ๙๐ ปี วัดตำหนัก จังหวัดปทุมธานี ๔.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) อายุ ๗๖ ปี วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี
๕.หลวงพ่อทองหยิบ อายุ ๘๔ ปี วัดบ้านกลาง จังหวัดอ่างทอง
๖.พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) อายุ ๗๕ ปี วัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๗.พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน) อายุ ๘๕ ปี วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี
๘.พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) อายุ ๗๖ ปี วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙.หลวงพ่อวิชา รติยุตฺโต อายุ ๗๐ ปี วัดชอนทุเรียน จังหวัดนครสวรรค์

พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ อาราม เจริญพุทธมนต์ ๑๒ ตำนานธรรมจักรกัปปวัตนสูตร พระคาถาชินบัญชร ๑๐๘ จบ
๑.พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ วัดวังพลับใต้
๒.พระครูเกษมสุวรรณวงศ์ วัดละหาร
๓.พระครูสุกิจจานุรักษ์ วัดไก่เตี้ย
๔.พระครูปัญญาศาสนธำรง วัดสามจุ่น
๕.พระสมุห์ อุทิศ วัดโรธจนาราม
๖.พระอธิการ สุวัฒน์ วัดปู่เจ้า
๗.พระใบฎีกา สุชิน วัดบรรไดทอง
๘.พระมหาสาโรจน์ วัดหนองเพียร
๙.พระจรัญ ขันติโก วัดน้อยชมภู่

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง
รายนามพระเกจิเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ๑๙ รูป เวลา ๑๔.๐๐ น.
พระครูสุวรรณศาสนคุณ (หลวงปู่นาม) ประธานจุดเทียนชัย
๑.พระครูอดุลพิริยานุวัตร (หลวงปู่ชุบ) อายุ ๘๗ ปี วัดวังกระแจะ จังหวัดกาญจนบุรี
๒.พระครูสุวรรณธรรมมานุยุต (หลวงปู่สมบุญ) อายุ ๙๑ ปี วัดลำพันบอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๓.พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) อายุ ๙๑ ปี วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
๔.พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู) อายุ ๙๑ ปี วัดบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕.พระสุนทรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) อายุ ๘๕ ปี วัดไผ่ล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖.พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) อายุ ๙๑ ปี วัดเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
๗.พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงปู่เพิ่ม) อายุ ๘๖ ปี วัดป้อมแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘.พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) อายุ ๘๐ ปี วัดบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙.พระครูสิริบุญเขต (หลวงพ่อมี) อายุ ๘๖ ปี วัดม่วงคัน จังหวัดอ่างทอง
๑๐.พระครูสุทธิวราภรณ์ (หลวงปู่สรวง) อายุ ๘๐ ปี วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จังหวัดลพบุรี
๑๑.พระครูนิวิฐมณีวงษ์ (หลวงพ่อสะอาด) อายุ ๘๐ ปี วัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์
๑๒.พระครูพิพัฒน์นพกิจ (หลวงพ่อย้อน) อายุ ๗๙ ปี วัดโตนดหลวง จังหวัดเพชรบุรี
๑๓.พระครูมนูญศีลสังวร (หลวงพ่อแถม) อายุ ๗๒ ปี วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
๑๔.พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) อายุ ๕๔ ปี วัดมณีชลขันธ์ จังหวัดลพบุรี
๑๕.หลวงพ่อสิริ สิริวัฑฒโณ อายุ ๗๒ ปี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๖.พระครูอุทัย อุทโย อายุ ๔๗ ปี วัดวิหารสูง จังหวัดพัทลุง
๑๗.พระครูพิศาลจริยาภิรมณ์ (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์) อายุ ๕๒ ปี วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๘.พระอธิการใจ (หลวงพ่อใจ) อายุ ๖๖ ปี วัดพระญาญาติ จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมพระพิธีธรรม สวดพระคาถาพุทธาภิเษก จากสำนักวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รูป

***หลังเสร็จพิธี แจกพระผง “รุ่นอายุยืน”แก่ผู้มาร่วมงาน***

ขอขอบคุณ ข้อมูลอ้างอิง www.watnoichompoo.com

ขอให้คนที่อยากได้ไว้บูชาจริงๆ ค่อยเคาะนะครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับ............
ผมณัฐพล โทรศัพท์ 086-6098174

เพื่อความสะดวกในการโอนเงินมีบัญชีให้เลือก 3 ธนาคารนะครับ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
เขตเคลีย์ริ่งนะครับ...

เมื่อจัดส่งแล้วจะแจ้งเลขที่ส่งทาง FeedBack อย่างช้าในวันรุ่งขึ้นนะครับ
โอนแล้วช่วยแจ้งทาง Mail Box ด้วยนะครับ...เพื่อความสะดวกรวดเร็จในการจัดส่ง
และป้องกันความผิดพลาดเผื่อในกรณีที่บางท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับ...

รายการปิดไม่ถึงพันบาทขออนุญาตส่งแบบลงทะเบียนนะครับ...ขอบคุณครับ
ราคาเปิดประมูล500 บาท
ราคาปัจจุบัน525 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ25 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 22 ต.ค. 2556 - 08:23.46
วันปิดประมูล จ. - 04 พ.ย. 2556 - 01:49.13 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0866098174
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 525 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ25 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
525 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 03 พ.ย. 2556 - 01:49.13
กำลังโหลด...
Top