สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ (E-BOOK) - webpra

ประมูล หมวด:เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับพระเครื่อง

สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ (E-BOOK)

สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ  (E-BOOK) สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ  (E-BOOK) สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ  (E-BOOK) สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ  (E-BOOK) สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ  (E-BOOK)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง สารานุกรมภาพพระกริ่งไทย 420 ภาพ (E-BOOK)
รายละเอียดคุณสมบัติ
เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)นวัตกรรมใหม่
-เปิดดูผ่านคอมพิวเตอร์ ความต้องการของระบบ (WINDOWS XP และ
windows 7 แบบ 32 bit )
-ใช้งานง่ายไม่ต้องมีความรู้ด้านคอม ฯ มีวิธีการใช้บอก
-คล้ายหนังสือทั่วไป
-สามารถสั่งพิมพ์ภาพได้ตามต้องการ
-ตั้ง Auto ให้หนังสือเปิดเองทีละหน้าได้
-จะดูเป็นแบบภาพสไลด์ก็ได้ หรือจะกลับมาดูเป็นรูปแบบหนังสือก็ได้
-ขยายภาพได้
-ตั้งความเร็ว(เวลา)ให้ภาพเปิดช้าหรือเร็วก็ได้
-ภาพ สี คม ชัด สวยงาม
-เก็บรักษาง่าย มีความทนทาน พกพาสะดวก,ควรค่าแก่การสะสม อนุรักษ์
-ราคาถูกกว่าหนังสือหลายเท่า
-ในรูปแบบ CD บรรจุ 1 แผ่น พร้อมกล่องใส่
-มีเสียงเพลงประกอบ
-รวม 439 หน้า 420 ภาพ
-รวมภาพวัตถุมงคล (พระกริ่ง) ของคณาจารย์ต่าง ๆ อาทิเช่น

๑.พระกริ่งศรีเพชรรัตน์ วัดดอนศาลา
๒.พระกริ่งทักษิณชินวโร อาจารย์นำ วัดดอนศาลา พ.ศ.๒๕๑๙
๓.พระกริ่งไชยคุรุ อาจารย์เชื้อ หนุเพชร วัดธรรมภิตาราม พ.ศ.๒๕๐๗
๔.พระกริ่งเจ้าฟ้า วัดศาลาลอย พ.ศ.๒๕๑๘
๕.พระกริ่งอุ้มบาตร หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม พ.ศ.๒๔๙๑
๖.พระกริ่งปวเรศ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
๗.พระกริ่งเจริญพร หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พ.ศ.๒๕๓๗
๘.พระกริ่งกองบิน ๕๓ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พ.ศ.๒๕๓๐
๙.พระกริ่งชัยมงคลหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พ.ศ.๒๕๑๖
๑๐.พระกริ่งหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม พ.ศ.๒๕๔๒
๑๑.พระกริ่งปัญจะคีรี หลวงพ่อผาง พ.ศ.๒๕๑๙
๑๒.พระกริ่งพิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อทบ วัดชนแดน พ.ศ.๒๕๑๖
๑๓.พระกริ่งหลวงพ่อตัด วัดชายนา พ.ศ.๒๕๔๓
๑๔.พระกริ่งเกาะเพชร หลวงพ่อด่วน วัดบางนอน พ.ศ.๒๕๓๑
๑๕.พระกริ่งหลวงพ่อจาด ออกวัดบางหอย พ.ศ.๒๔๘๓
๑๖.พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พ.ศ.๒๕๓๕
๑๗.พระกริ่งสีหราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.๒๕๑๙
๑๘.พระกริ่งเฉลิมพล หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พ.ศ.๒๕๐๕
๑๙.พระกริ่งปรโม หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ พ.ศ.๒๕๒๗
๒๐.พระกริ่งอุดมประนาถ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พ.ศ.๒๕๓๘
๒๑.พระกริ่งหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณ๊ พ.ศ.๒๕๓๐
๒๒.พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พ.ศ.๒๕๐๐
๒๓.พระกริ่งบรมครู หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
๒๔.พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พ.ศ.๒๕๐๐
๒๕.พระกริ่งพันตำลึง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พ.ศ.๒๕๑๓
๒๖.พระกริ่งมงคลเกษม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พ.ศ.๒๕๒๑
๒๗.พระกริ่งอวโลติเกศวร หลวงพ่อเกษม เขมโก พ.ศ.๒๕๑๘
๒๘.พระกริ่งเจริญลาภ หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล วัดบ้านจาน พ.ศ.๒๕๔๒
๒๙.พระกริ่งรวยมหาเศรษฐี หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ วัดเพรชบุรี พ.ศ.๒๕๔๒
๓๐.พระกริ่งศก หลวงปู่มุม วัดปราสาทเยอร์ พ.ศ.๒๕๐๙
๓๑.พระกริ่งต่ออายุ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.๒๕๑๙
๓๒.พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พ.ศ.๒๕๑๗
๓๓.พระกริ่งสุรินทร์มงคล หลวงปู่ดุลย์ อุตโล พ.ศ.๒๕๒๒
๓๔.พระกริ่งพุทธโชติ หลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม พ.ศ.๒๔๘๕

๓๕.พระกริ่งโฆษปัญโญ หลวงปู่คำพัน วัดธาตุมหาชัย พ.ศ.๒๕๓๔
๓๖.พระกริ่งสายฟ้า หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พ.ศ.๒๕๒๐
๓๗.พระกริ่งอรหัง หลวงปู่แหวน วัดแม่ปั๋ง พ.ศ.๒๕๑๗
๓๘.พระกริ่งหลังยันต์พุทธ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พ.ศ.๒๔๙๗
๓๙.พระกริ่งพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พ.ศ.๒๕๑๘
๔๐.พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ สมเด็จญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๓๕
๔๑.พระกริ่งคชวัตร สมเด็จญาณสังวร วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๔๖
๔๒.พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง) พ.ศ.๒๔๙๖
๔๓.พระกริ่งโลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พ.ศ.๒๕๒๖
๔๔.พระกกริ่ง หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังวิเวการาม พ.ศ.๒๕๒๑
๔๕.พระกริ่งอรหัง วัดราชธิวาส พ.ศ.๒๔๙๓
๔๖.พระกริ่งโสฬล มปร. วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม พ.ศ.๒๕๑๙
๔๗.พระกริ่งนิรันตราย สมโภชครบ ๑๐๘ ปี วัดราชประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๑๕
๔๘. พระกริ่งยอดฉัตร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ.๒๔๘๑
๕๐.พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ.๒๔๘๑
๕๑.พระกริ่งอรหัง หลวงพ่อโอภาสี วัดราชบพิตร พ.ศ.๒๔๙๘
๕๒.พระกริ่ง จปร.๑๐๐ ปี วัราชบพิตร พ.ศ.๒๕๑๓
๕๓.พระกริ่ง๑๐๐ปี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พ.ศ.๒๕๑๕
๕๔.พระกริ่งวชิระมงคล วัดพลับพลา พ.ศ.๒๕๑๖
๕๕.พระกริ่งสมเด็จทุ่งบางเขนหรือพระกริ่งนวลจันทร์ วัดพระศรีมหาธาตุ พ.ศ.๒๕๑๒
๕๖.พระกริ่งภูธราวดี วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.๒๕๐๖
๕๗.พระกริ่งพุทธสิหิงค์ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร พ.ศ.๒๕๑๗
๕๘.พระกริ่งน้อย หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง พ.ศ.๒๕๐๐
๕๙.พระกริ่งสันติสุข หลวงพ่อเฮีย วัดหลวงปรีชานิกูล พ.ศ.๒๕๑๕
๖๐.พระกริ่งธิเบต วัดประสาทบุญญาวาส พ.ศ.๒๕๐๗
๖๑.พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทบุญญาวาส พ.ศ.๒๕๐๘
๖๒.พระกริ่งนวปทุม วัดปทุมวนาราม พ.ศ.๒๕๓๕
๖๓.พระกริ่งเจ็ดรอบ วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๙๙
๖๔.พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๙๕
๖๕.พระกริ่งบาเก็ง วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๙๑
๖๖.พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๐๘
๖๗.พระกริ่งปทุมสุริยะวงศ์ วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๙๑
๖๘.พระกริ่งบัวรอบ สุจิตโต วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๘๗
๖๙.พระกริ่งชินสีห์ วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๘๔
๗๐.พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๐๘
๗๑.พระกริ่งสัมพุทโธ ปะก้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๙๑
๗๒.พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๓๐
๗๓.พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา พ.ศ.๒๕๑๔
๗๔.พระกริ่งใหญ่ วัดถ่ำเขาน้อย พ.ศ.๒๕๑๙
๗๕.พระกริ่งวัดตรีทศเทพ พ.ศ.๒๔๙๑
๗๖.พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกื๋น วัดดอนยานนาวา พ.ศ.๒๔๘๐
๗๗.พระกริ่งฟ้าผ่า หลวงพ่อกื๋น วัดดอนยานนาวา พ.ศ.๒๔๘๐
๗๘.พระกริ่งใหญ่ วัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๔๘๔
๗๙.พระกริ่งตั๊กแตน พระปทุมมงคล วัดคลองเตยนอก พ.ศ.๒๕๑๔
๘๐.พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.๒๕๐๘
๘๑.พระกริ่งนวการ วัดไร่ขิง พ.ศ.๒๕๑๖
๘๒.พระกริ่งหน้ายักษ์ หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร พ.ศ.๒๔๘๔
๘๓.พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช พ.ศ.๒๕๐๖
๘๔.พระกริ่งอาจารย์ไสว วัดเลา พ.ศ.๒๕๑๐
๘๕.พระกริ่งใหญ่ วัดเทพศิรินทร์ พ.ศ.๒๔๙๕
๘๖.พระกริ่งหน้ายักษ์ หลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง
๘๗.พระกริ่งหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ พ.ศ.๒๕๒๘
๘๘.พระกริ่งธิเบต วัดเกาะการุการาม พ.ศ.๒๕๑๔
๘๙.พระกริ่งบัวรอบ สังฆราชชื่น วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๔๘๘
๙๐.พระกริ่งพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๑๗
๙๑.พระนาคปรกกองบิน๒๓ จัดสร้างโดยกองบิน๒๓ พ.ศ.๒๕๓๓
๙๒.พระกริ่งวิบูลย์สุข พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๒๙
๙๓.พระกริ่งไทยพุทธรักษา อาจารย์ไสว สุมโน วัราชนันดา พ.ศ.๒๕๑๙
๙๔.พระกริ่งสิทธัตโก วัดบรมนิวาส พ.ศ.๒๕๐๘
๙๕.พระกริ่งศิริราช หลวงพ่อเกษม อธิษฐานจิต พ.ศ.๒๕๑๗
๙๖.พระกริ่งศรีนคร อาจารย์ไสว สุมโน พ.ศ.๒๕๑๖
๙๗.พระกริ่งทองทิพย์เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์เทพวราราม พ.ศ.๒๔๙๕
๙๘.พระกริ่งจตุรงค์มุนี เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์เทพวราราม พ.ศ.๒๔๙๐
๙๙.พระกริ่งวัดช้าง พ.ศ.๒๔๘๔
๑๐๐.พระกริ่งหน้าไทย พ.ศ.๒๔๘๒ วัดสุทัศน์
ฯลฯ
ราคาเปิดประมูล120 บาท
ราคาปัจจุบัน140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลส. - 14 ธ.ค. 2556 - 15:37.31
วันปิดประมูล ศ. - 20 ธ.ค. 2556 - 22:46.36 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0841326718
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 19 ธ.ค. 2556 - 22:46.36
กำลังโหลด...
Top