เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นอิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ เนื้อเงินลงยาแดง ๑๐๘เกจิปลุกเสก นัมเบอร์๒๖๒แยกชุดกรรมการ

ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด ทั่วไป วัดอื่นๆ

เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นอิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ เนื้อเงินลงยาแดง ๑๐๘เกจิปลุกเสก นัมเบอร์๒๖๒แยกชุดกรรมการ

เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นอิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ เนื้อเงินลงยาแดง ๑๐๘เกจิปลุกเสก นัมเบอร์๒๖๒แยกชุดกรรมการ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นอิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ เนื้อเงินลงยาแดง ๑๐๘เกจิปลุกเสก นัมเบอร์๒๖๒แยกชุดกรรมการ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นอิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ เนื้อเงินลงยาแดง ๑๐๘เกจิปลุกเสก นัมเบอร์๒๖๒แยกชุดกรรมการ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นอิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ เนื้อเงินลงยาแดง ๑๐๘เกจิปลุกเสก นัมเบอร์๒๖๒แยกชุดกรรมการ
รายละเอียด((( ๑๐๘ เกจิปลุกเสก เข้มขลัง เกิดอิทฺธิปาฎิหารย์มากมายเมื่อนำไปให้ พระกจิอาจารย์แต่ละท่านปลุกเสก ควรค่าแก่การบูชายิ่งครับ )))
*พุทธาภิเษกวาระสุดท้าย...ต่อหน้าองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่...อัญเชิญหลวงปู่ทวดลงสถิต ...ณ สำนักสงฆ์ต้นเลียบ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์...ที่ฝังรกของท่าน...

......หลวงปู่เท สุธมฺโม... อายุ๑๐๐ปี พลังจิตแก่กล้าล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าสามารถสื่อสารกับกายทิพย์หลวงปู่ทวด....เช่นเดียวกับพระอาจารย์ ทิม วัดช้างให้ และหลวงปู่ดู่ วัดสะแก
ศิษย์หนึ่งเดืยว ของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้วที่ยังเหลืออยู่

หลวปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
เหรียญ รุ่น "อิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์"
เนื้อเงินลงยาแดง นัมเบอร์ ๒๖๒ แยกจากชุดกรรมการ

-เหรียญรุ่นอิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ ๑๐๘ เกจิ ปลุกเสก -
......ด้วยหลวงปู่เท สุธมฺโม ได้เมตตาร่วมพัฒนาสำนักสงฆ์ต้นเลียบ ซึ่งเป็นบ้านเกิดและสถานที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดให้ขึ้นเป็นวัด จึงขอเชิญทุกท่านที่ศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคล รุ่น อิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ ซึ่งผ่านการปลุกเกสกตั้งธาตุจาก ๑๐๘ พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและจาก ๑๐๘ เกจิอาจารย์ในพิธียิ่งใหญ่แห่งวัดพระโค๊ะอีกด้วย หลังจากนั้นหลวงปุ่เทจะทำการอัญเชิญหลวงปู่ทวดลงสถิตให้เป็นวาระสุดท้ายก่อนออกให้บูชา
ซึ่งเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น "อิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์" นี้ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดปางนั่งสมาธิประทับบนบัลบังก์บัว 7 กลีบ 2 ชั้นซึ่งถือว่าเป็นสัตตบงกชเชื่อกันว่ามีพุทธคุณช่วยให้ผู้ที่บูชามีความร่ำ รวยและครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขแต่ในทางด้านอิทธิฤทธิ์ บัว7 กลีบนั้นจะช่วยในเรื่องการขับไล่ของดำของชั่วร้ายรวมถึงผู้ที่คิดไม่ดีนอก จากนี้แล้วยังล้อมรอบด้วยพระคาถาสักการะบูชาหลวงปู่ทวด “นโมโพธิสตฺโต อาคนฺติมายอิติภควา” เป็นสื่อสวดกำหนดจิตอธิษฐานขอพรท่านให้ช่วยดลบันดาลแคล้วคลาดจากภยันตรายที่อาจจะเกิด ให้โชคดีมีชัยในการดำเนินกิจการทำงานต่างๆพร้อมทั้งให้ชีวิตอยู่ อย่างมีความสุขอีกด้วยส่วนด้านหลังของเหรียญนั้นเป็นสถูปเจดีย์หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป(ปางถวายเนตร) ในพระอิริยาบถยืนลืมพระเนตรทั้งสองข้างเพ่งไปข้างหน้าพระหัตถ์ทั้งสองลงมา ประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลาพระหัตถ์ขวา ทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในอาการสังวร ซึ่งเป็นปางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์ สัมมาสัมพุทธเจ้าและค้นพบสัจธรรมอันบริสุทธิ์เป็นนัยยะสำคัญให้ผู้ที่บูชา ชำระกิเลสและปลดเปลี้องความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปนอกจากนี้ที่ ฐานของสถูปเจดีย์นี้ยังบรรจุอักขระยันต์ “สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ" เป็นหัวใจพระอภิธรรม
หัวใจพระอภิธรรมแบ่งออกเป็น ๗ คัมภีร์แต่เหตุที่นำหัวใจพระยันต์นี้มาบรรจุในหลังเหรียญเนื่องด้วยตามตำนาน ช่วงที่พระภิกษุปูหรือหลวงปู่ทวดโด่งดังเป็นที่รู้จักในรัชสมัยของพระเอกาทศ รถนั้นพระเจ้าวัฏฏะคามินี แห่งประเทศลังกา ต้องการยึดครองกรุงศรีอยุธยาไว้ในอำนาจแต่ไม่ต้องการที่จะออกศึกให้เสียเลือดเนื้อจึงคิดกลอุบาลด้วยการท้าพนันแปลธรรมะจึงนำทองคำจากท้องพระคลัง แล้วนำไปหลอม หล่อเป็นตัวอักษรบาลีเล็กเท่าใบมะขาม ตามพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์จำนวน 84,000 ตัว จากนั้นก็ทรงรับสั่งให้พราหมณ์ผู้เฒ่า 7 คน เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับปริศนาธรรมของพระองค์ เมื่อพราหมณ์ทั้งเจ็ดเดินทางลุล่วงมาถึงกรุงศรีอยุธยาเข้า เฝ้าถวายพระราชสาส์นของกษัตริย์ตนแก่พระเจ้าเอกาทศรถมีใจความในพระราชสาส์น ว่า... “พระเจ้ากรุงลังกาขอท้าให้พระเจ้ากรุงสยามทรงแปลและเรียบเรียงเมล็ดทองคำตาม ลำดับให้เสร็จภายในกำหนด 7วันนับแต่วันที่ได้รับพระราชสาส์นนี้เป็นต้นไปถ้าทรงกระทำไม่สำเร็จตาม สัญญาก็จะยึดกรุงศรีอยุธยาให้อยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพของพระองค์และทางกรุง สยามจะต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองอีกทั้งเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงลังกา ตลอดไปทุกๆ ปีเยี่ยงประเทศราชทั้งหลาย”ซึ่งพระเจ้าเอกาทศรถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวิตกกังวลเป็นอย่างมากครั้นในคืนที่ 6 ทรงเข้าพระบรรทมและพระสุบินว่าได้มีพระยาช้างเผือกลักษณะบริบูรณ์เฉกเช่น พระยาคชสารเชือกหนึ่งเดินทางมาจากทางทิศตะวันตกเยื้องย่างเข้ามาในพระราช นิเวศน์แล้วก้าวเข้าไปยืนผงาดตระหง่านบนพระแท่นพลางเปล่งเสียงโกญจนาทด้วย อำนาจของพระยาคชสารกึกก้องไปทั่วทั้งสี่ทิศทำให้พระองค์ทรงสะดุ้งตื่นจากพระ บรรทม รุ่งเช้าทรงรับสั่งถึงพระสุบินนิมิตประหลาดให้โหรหลวงฟังและได้รับการกราบ ถวายบังคมทูลว่า“เรื่องนี้หมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระบรมเด ชานุภาพจะแผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศเป็นที่เกรงขามแก่อริราชทั้งปวงทั้งจะมีพระ ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจากทางทิศตะวันตกมาช่วยขันอาสาแปลและเรียบเรียงตัวอักษร ทองคำปริศนาได้สำเร็จ”เมื่อได้ฟังดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้ข้าราชบริพาร ทั้งมวลออกตามหาพระภิกษุรูปนั้นทันที
จนไปพบพระภิกษุปู หรือหลวงพ่อทวด ที่วัดราชานุวาส และเมื่อได้ไต่ถามได้ความว่าท่านมาจากเมืองตะลุงจึงใคร่ขอนิมนต์ให้หลวงพ่อ ทวดไปช่วยแก้ปริศนาธรรมเมื่อครั้นหลวงพ่อทวด ตามสังฆการีไปยังที่ประชุมสงฆ์ ณ ท้องพระโรงพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ปูพรมให้ท่านนั่งในที่อันควร หนังสือตำนานบางเล่มกล่าวว่า...ตอนนี้พระภิกษุปู แสดงอาการประหลาดคือเอนกายลงนอนท่าตะแคงสีหไสยาสน์ แล้วลุกขึ้นนั่งตัวตรง ต่อมาก็กระเถิบไปข้างหน้า 5 ครั้งจากนั้นก็นั่งยังที่เดิม ทำให้พราหมณ์ทั้ง 7 คนหัวเราะ และดูหมิ่นหลวงพ่อทวดรีบจึงนำบาตรใส่อักษรทองคำเข้าไปประเคนเมื่อหลวงพ่อทวด ได้รับแล้วก็คว่ำบาตรเทอักขระยันต์ทองคำออกมาแล้วเริ่มต้นเรียงอักษรตามลำดับ ตามพระคัมภีร์โดยไม่รอช้า สักพักเดียวก็เสร็จ แต่อักขระยันต์ขาดหายไป 7 ตัวคือคำว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ ท่านจึงทวงถามเอาที่พราหมณ์ผู้เฒ่าทั้ง 7 ว่าเอาอักขระยันต์มาไม่ครบแอบซุกซ่อนไว้ที่จุกมวยผม ทำให้พราหมณ์ทั้ง 7 คนต่างตกใจไม่คิดว่ากรุงศรีอยุธยาจะมีพระภิกษุเก่งกล้าเช่นนี้จึงยอมแพ้ อย่างราบคาบ

“สำนักสงฆ์ต้นเลียบ” (บ้านเกิดและสถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ตำนานที่มีหลักฐานปรากฏอยู่จริงบนคาบสมุทรสทิงพระ
“ต้นเลียบ” เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ อยู่ในตระกูลเดียวกับต้นโพธิ์ วัดโดยรอบแล้วมีลำต้นประมาณ 21 เมตร เป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวมานานแต่อดีตกาลนับได้ 400 กว่าปี ปัจจุบันนี้ยืนเด่นตระหง่าน แผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา และความร่มรื่นอยู่ภายในสำนักสงฆ์ต้นเลียบ ควบคู่ไปกับเจดีย์ที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งถือกันว่าเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ในแถบภูมิภาคนี้ ไม่มีผู้ใดกล้าจะลบหลู่ เป็นต้นไม้ที่สำคัญในตำนานเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน1,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 03 ม.ค. 2557 - 06:33.13
วันปิดประมูล ส. - 04 ม.ค. 2557 - 08:53.45 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
joe66 (60) 125.24.219.34
1,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 03 ม.ค. 2557 - 08:53.45
กำลังโหลด...
Top