*เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔)

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

*เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔)

*เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔) *เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔) *เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔) *เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔) *เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง *เบา ๆ เคาะแรก*เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน รุ่นลายมือมหาเศษฐี เนื้อนวโลหะ ตอกโค็ตเลข ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔)
รายละเอียด๑๑๓๐๓๐๓๐๔๐๐๐๓เหรียญหล่อโบราณหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่นลายมือมหาเศษฐี พิมพ์พิเศษมีหู เนื้อนวโลหะชนวนเก่าผิวไฟ เทดินไทยโบราณ ตอกโค็ตลายเซ็นหลวงปู่หมุน และหมายเลขไทย ๑๑๙๒ ปี ๒๕๕๖(๔)

*****พระปรมาจารย์ อมตะมหาเถระ ๕ แผ่นดิน แกร่งกล้าในสกิณ ถือสัจจะ เท่าชีวิต สืบสายพุทธาคมสำเร็จลุน พระอริยเจ้าแห่งนครจำปาศักดิ์

*****วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง รุ่น ลายมือมหาเศรษฐี ด้านหลัง เป็นยันต์รอยมือจารยันต์อักขระขอมลาว ในสายสำเร็จลุน ที่หลวงปู่ท่านเขียนไว้ เมื่ออายุ ๑๐๕ ปี เพื่อเป็นที่ระลึกในการละสังขารของหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ครบรอบ ๑๐ ปี ซึ่งท่านได้ละสังขารเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ทางวัด คณะกรรมการวัด จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการค่าเช่าบูชามาสร้างสาธารณะกุศลตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่หมุน เป็น ศาลาอเนกประสงค์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลต่าง ๆ ทางวัดได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยหลวงปู่พา อธิวโร อายุ ๘๖ ปี วัดบัวระรมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง(เดิมอำเภอกันทรารมย์) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ และ ศิษย์เอกหลวงปู่หมุน โดยได้สืบสานพระเวทย์วิทยาคมสาย สำเร็จลุนต่อจากหลวงปู่หมุน หลวงปู่พา ท่านได้ประกอบพิธีอธิฐานจิต ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ตลอดไตรมาส ๓ เดือนเต็ม จากนั้นทางวัดได้นำวัตถุมงคลมาตั้งไว้อยู่หน้าโลงแก้วที่บรรจุสรีระสังขารภายในมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๒ ปี เต็ม ก็ที่จะนำมาให้ศิษยานุศิษย์ได้ทำบุญบูชา นำปัจจัยไปสร้างศาลาเอนกประสงค์สืบต่อเจตนารมณ์หลวงปู่หมุน

*****จำนวนที่จัดสร้าง รุ่น ลายมือมหาเศรษฐี ด้านหลัง เป็นยันต์รอยมือจารยันต์อักขระขอมลาว ในสายสำเร็จลุน ที่หลวงปู่ท่านเขียนไว้ เมื่ออายุ ๑๐๕ ปี
๑.รูปหล่อโบราณ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๑,๐๙๙ องค์
๒.เหรียญหล่อโบราณลายมือมหาเศรษฐี หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เนื้อนวโลหะชนวนเก่า มีทั้งแบบมีห่วงและไม่มีห่วง (มอบให้วัดบ้านจาน ๑,๑๐๐ เหรียญ)
๒.๑ พิมพ์พิเศษ(มีหู)
-เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์พิเศษ(มีหู) เนื้อนวโลหะชนวนเก่าผิวไฟ เทดินไทยโบราณ ตอกโค็ตลายเซ็นหลวงปู่หมุน และหมายเลขไทยกำกับ สร้าง ๑๙๙๙ องค์
-เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์พิเศษ(มีหู) เนื้อนวโลหะชนวนเก่าผิวรุ้ง เทดินไทยโบราณ ตอกโค็ตนะมหาเศรษฐี โค็ตเฑาะว์มหาพรหม และหมายเลขไทยกำกับ สร้าง ๑๙๙๙ องค์
๒.๒พิมพ์หมดห่วง
-เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์พิเศษ(มีหู) เนื้อนวโลหะชนวนเก่า ผิวรุ้ง เทดินไทยโบราณ ตอกโค็ตยันต์ และหมายเลขอาบิดกำกับ สร้าง ๑๙๙๙ องค์
๓.เหรียญอาร์มเล็กหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เนื้อทองแดงจาเงา และเนื้อทองแดงรมมันปู (มอบให้ทางวัด จำนวน ๓,๗๐๐ เหรียญ)
- เนื้อทองแดงจ่างา ( ตอกโค็ตนะมหาเศรษฐี ) สร้าง ๙,๙๙๙ องค์
- เนื้อทองแดงรมมันปู ( ตอกโค็ตนะมหาเศรษฐี ) สร้าง ๙,๙๙๙ องค์
*****สำหรับที่มาของมหายันต์ ( ลายมือมหาเศรษฐี ) นี้มีที่มา ที่นับว่า อภินิหารมาก ครั้งหนึ่งเมื่อปี ๒๕๔๕ ขณะที่ท่านพักอยู่ในกุฏิ ที่วัดบ้านจานในช่วงเวลาเช้าตรู่ท่านกล่าวว่า คุณอำนวย ศิษย์ก้นกุฏิว่า " นี้ไม่ต้องจัดอาหารเพราะจะมีคนมาจากกรุงเทพจักอาหารมาถวายเยอะแยะ " น้าอำนวย ก็ยังแปลกใจแบบงงๆอยู่ว่า ไม่เห็นมีใครส่งข่าว ว่าจะมากราบหลวงปู่ พอเวลา 11 โมงกว่าก็มีรถยนต์ คันหนึ่งวิ่งมาจอดข้าง อุโบสถพร้อมกับถุงข้าวปลาอาหาร จำนวนมาก พอเจ้าภาพเลี้ยงพระเพลเสร็จ ก็นำเอาผ้าขาวพร้อมหมึกดำมาจะกราบหลวงปู่หมุน ขอให้ท่านประทับลายมือลงผ้าเพื่อเป็นสิริมงคล จะได้นำไปติดร้านอาหารที่จะเพิ่งเปิดใหม่หลวงปู่ท่านตอบว่า ถ้าเอาหมึกดำทามือ ท่านจะแพ้และคันมากท่านจะเขียน" ยันต์ลายมือมหาเศรษฐี " ให้แทน เสร็จแล้วท่านก็เขียนยันต์นี้ ใส่ผ้าขาวให้เจ้าภาพคนนั้นนำไปติดที่ร้านอาหาร ซึ่งในเวลาต่อมา เพียงระยะเวลาปีเดียว ร้านก็เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยจนทุกวันนี้ สำหรับ " ยันต์ลายมือมหาเศรษฐี " หลวงปู่หมุนท่านบันทึกด้วย " ตัวธรรม " เป็นตำราวิเศษของสำเร็จหลุนแห่งนครจำปาศักดิ์ ผู้ใดมียันต์นี้ไว้เปรียบเสมือนมี ชะตาชีวิตของมหาเศรษฐี จะทำมาหากิน จะทำการค้าใดๆก็จะมีความรุ่งเรือง ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

***** ประวัติโดยย่อ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล สกุลเดิม ศรีสงคราม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๗ ณ บ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ บิดาชื่อดี มารดาชื่ออั๊ว บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๔ ปี ครอบครัวได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สีดา เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกัมมัฎฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งมาก กระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ทำการอุปสมบท โดยมีหลวงพ่อสีดา เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเพ็ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐิตสีโล" แปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่น หลังจากบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดบ้านจาน ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทย อักษรขอม ฝึกกัมมัฎฐานในหมวดสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ในแถบนั้นเป็นเวลา ๔ ปี จากนั้นท่านมีความคิดว่าจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆ เพื่อศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระในชั้นที่สูงๆ ขึ้นไปอีก จึงออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ และร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระเถระชื่อดังหลายรูปเกือบทั่วประเทศจนถึงประเทศลาว มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ตลอดชีวิตแห่งการครองเพศบรรพชิต อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็ได้อุทิศตน ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งคำสอนของพระศาสดาอันพึงจะกระทำ สมกับฉายานามอันได้รับเมื่อครั้งอุปสมทบคือ "ฐิตสีโล" ๘๕ พรรษาแห่งการครองผ้ากาสาวพัตร ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยออกจาริกธุดงค์ ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อวิมุติ คือ ความหลุดพ้นตลอดจนออกโปรดญาติโยมไปยังทิศานุทิศ ทั่วทุกภาคของประเทศ ในช่วงปัจฉิมวัย ตราบจนล่วงเข้าอายุ ๘๐ ปี จึงได้หยุดจารึก กลับสู่มาตุภูมิ คือแดนแห่งบ้านเกิด คือวัดบ้านจานในปัจจุบัน และเป็นหลักชัยให้แก่ชาวบ้าน ต.บ้านจาน อันเปรียบเสมือน ลูก หลาน เหลน ของท่าน ไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่าพระเดชคุณ “ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” จะเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้สามารถประหารกิเลส บรรลุสู่คุณธรรมชั้นสูงหรือไม่ แต่ ศิษยานุศิษย์ก็กราบไหว้และเคารพนับถือท่านด้วยความสนิทใจในปฏิปทาอาจาริยวัตรที่ท่านประพฤติ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลา ๐๗:๓๐ น. วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๖ วงการสงฆ์และฆราวาส จ.ศรีสะเกษ ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ โดย หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา รวมอายุ ๑๐๙ ปี ๘๗ พรรษา

*****วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุน ที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขาร ซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหู คือ "..ของๆฉันสร้างเองกับมือ ใครมีไว้บูชาจะ หมุนโชคลาภร่ำรวยตลอดเวลา ทำมาค้าขึ้น ไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรือง เจริญลาภยศสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี ละเว้นชั่ว คุณพระจะรักษา เทวดาจะคุ้มครอง แม้นว่าฉันจะตายไป ของๆ ฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายร้อยเท่า น้ำลาย ไอปาก ลมปราณที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉัน ย่อมเป็น หนึ่งบ่เป็นสอง ครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอก ดีทั้งใน ฝากไว้ในแผ่นดิน ให้เลื่องชื่อลือนาม ลือเรื่องถึงเมืองแมน "

*****คำบูชาหลวงปู่หมุน ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า “ตัวกูลูกพระพุทธองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู เจอครูกราบ ไหว้ แล้วว่า ( อิ มะ มะ มา มา (รวม ๗ ครั้ง) )

*****ขอให้หลวงปู่ช่วยเหลืออะไรให้จุดธูปบอกกล่าวท่านแล้วตั้ง นะโม ๓ จบ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะ อะ อุ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อุ อะ มะ ให้ขอหลวงปู่ว่าจะให้หลวงปู่ช่วยเรื่องอะไร ถ้าไม่เกินกรรม

*****ขอขอบคุณข้อมูลจากสายตรงทุกท่านครับ

*****เรียนเชิญชมพระอื่น ๆ ได้ที่ http://www.web-pra.com/Shop/vaivit

*****รับประกันพระแท้ตามกฎ

*****ไววิทย์ถิ่นหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ที่อยู่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓ ๓ ๑ ๓ ๐
โทร ๐๘๕ ๗๗๗ ๕๗๗๑

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : บิ๊กซีศรีสะเกษ
เลขบัญชี : 980-4-13154-4
ชื่อบัญชี : ไววิทย์ กงแก้ว
ประเภท : ออมทรัพย์
ราคาเปิดประมูล300 บาท
ราคาปัจจุบัน500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 02 มี.ค. 2557 - 20:48.17
วันปิดประมูล พ. - 05 มี.ค. 2557 - 11:25.09 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0857775771 , 0897175877
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
400 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 04 มี.ค. 2557 - 11:25.09
500 บาท อ. - 04 มี.ค. 2557 - 12:42.01
กำลังโหลด...
Top