*วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔)

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

*วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔)

*วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔) *วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔) *วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔) *วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔) *วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง *วัดใจ*รูปเหมือน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี๕๗(๔)
รายละเอียด๑๓๐๐๖๑๐๐๔๐๐๐๒รูปเหมือน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ นั่ง ขนาดฐานครึ่งนิ้ว เลข ๙๙๗ ปี ๒๕๕๗(๔)

*****พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลหลวงปู่่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ วัดบ้านจาน และรุ่นหัวใจเศรษฐี ๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๙ น. ณ.วัดบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมณย์ จ.ศรีสะเกษ สุดยอดวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ถืออีกรุ่นที่ควรค่าแก่การบูชา
รายนามเกจิที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษก
1. หลวงปู่พา อธิวโร พระครูวรกิจจานุรักษ์
2. หลวงปู่เก่ง ธนวโร พระครูมงคลกิตติวัฒน์
3. หลวงปู่เขียน พระครูสถิตปุญญาณุวัตน์
4. พระครูอุดมสราภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
5. พระครูสุทธิธรมมาพิทักษ์ เจ้าคญะอำเภอน้ำเกลี้ยง
6. พระครูสุตธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลจาน จ.ศรีสะเกษ
7. พระครูโสภิตสารธรรม รองเจ้าคณะ อ.กัณทรารมย์
8. พระอาจารย์จ่อย จ.ศรีสะเกษ

*****จำนวนที่จัดสร้าง
๑.รูปเหมือน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ มีหมายเลขกำกับทุกองค์
๑.๑.รูปเหมือน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ยืน 9 นิ้ว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
๑.๒.รูปเหมือน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ นั่ง ๓ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
๑.๓.รูปเหมือน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ นั่ง ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
๑.๔.รูปเหมือน หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ นั่ง ครึ่งนิ้ว จำนวนสร้าง ๑,๙๙๙ องค์
๒.เหรียญรุ่นแรกย้อนยุค หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ ตอกโค้ด ว.จ. และโค้ดเลข ๑
๒.๑.เหรียญรุ่นแรกย้อนยุค หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อเงิน ตอกโค้ด ว.จ. และโค้ดเลข ๑ ตอกเลขกำกับทุกองค์ สร้าง ๑๙๙ เหรียญ
๒.๒.เหรียญรุ่นแรกย้อนยุค หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อนวะโลหะ ตอกโค้ด ว.จ. และโค้ดเลข ๑ ตอกเลขกำกับทุกองค์ สร้าง ๙๙๙ เหรียญ
๒.๓.เหรียญรุ่นแรกย้อนยุค หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น ๑ เนื้อทองแดง ตอกโค้ด ว.จ. และโค้ดเลข ๑ สร้าง ๙,๙๙๙ เหรียญ
๓.ดาบเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ด้าม ผัก และฐานวางไม้สัก เขียนเลขกำกับ
๓.๑.ดาบเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ด้าม ผัก และฐานวางไม้สัก เขียนเลขกำกับ ขนาด ๑๙ นิ้ว สร้าง ๒๐ ด้าม
๓.๒.๓.๑.ดาบเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ด้าม ผัก และฐานวางไม้สัก เขียนเลขกำกับ ขนาด ๑๕ นิ้ว สร้าง ๒๐ ด้าม
๔.มีดหมอเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อเหล็กน้ำพี้ เขียนเลขกำกับ ขนาด ๓ นิ้ว
๔.๑.มีดหมอเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อเหล็กน้ำพี้ ด้ามงา เขียนเลขกำกับ ขนาด ๓ นิ้วสร้าง ๒๐๐ ด้าม
๔.๒.มีดหมอเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อเหล็กน้ำพี้ ด้ามกระดูก เขียนเลขกำกับ ขนาด ๓ นิ้ว สร้าง ๒๐๐ ด้าม
๔.๓.มีดหมอเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อเหล็กน้ำพี้ ด้ามไม้ เขียนเลขกำกับ ขนาด ๓ นิ้ว สร้าง ๒๐๐ ด้าม

***** ประวัติโดยย่อ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล สกุลเดิม ศรีสงคราม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๗ ณ บ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ บิดาชื่อดี มารดาชื่ออั๊ว บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๔ ปี ครอบครัวได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สีดา เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกัมมัฎฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งมาก กระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ทำการอุปสมบท โดยมีหลวงพ่อสีดา เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเพ็ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐิตสีโล" แปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่น หลังจากบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดบ้านจาน ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทย อักษรขอม ฝึกกัมมัฎฐานในหมวดสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ในแถบนั้นเป็นเวลา ๔ ปี จากนั้นท่านมีความคิดว่าจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆ เพื่อศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระในชั้นที่สูงๆ ขึ้นไปอีก จึงออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ และร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระเถระชื่อดังหลายรูปเกือบทั่วประเทศจนถึงประเทศลาว มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ตลอดชีวิตแห่งการครองเพศบรรพชิต อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็ได้อุทิศตน ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งคำสอนของพระศาสดาอันพึงจะกระทำ สมกับฉายานามอันได้รับเมื่อครั้งอุปสมทบคือ "ฐิตสีโล" ๘๕ พรรษาแห่งการครองผ้ากาสาวพัตร ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยออกจาริกธุดงค์ ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อวิมุติ คือ ความหลุดพ้นตลอดจนออกโปรดญาติโยมไปยังทิศานุทิศ ทั่วทุกภาคของประเทศ ในช่วงปัจฉิมวัย ตราบจนล่วงเข้าอายุ ๘๐ ปี จึงได้หยุดจารึก กลับสู่มาตุภูมิ คือแดนแห่งบ้านเกิด คือวัดบ้านจานในปัจจุบัน และเป็นหลักชัยให้แก่ชาวบ้าน ต.บ้านจาน อันเปรียบเสมือน ลูก หลาน เหลน ของท่าน ไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่าพระเดชคุณ “ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” จะเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้สามารถประหารกิเลส บรรลุสู่คุณธรรมชั้นสูงหรือไม่ แต่ ศิษยานุศิษย์ก็กราบไหว้และเคารพนับถือท่านด้วยความสนิทใจในปฏิปทาอาจาริยวัตรที่ท่านประพฤติ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลา ๐๗:๓๐ น. วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๖ วงการสงฆ์และฆราวาส จ.ศรีสะเกษ ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ โดย หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา รวมอายุ ๑๐๙ ปี ๘๗ พรรษา

*****วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุน ที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขาร ซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหู คือ "..ของๆฉันสร้างเองกับมือ ใครมีไว้บูชาจะ หมุนโชคลาภร่ำรวยตลอดเวลา ทำมาค้าขึ้น ไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรือง เจริญลาภยศสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี ละเว้นชั่ว คุณพระจะรักษา เทวดาจะคุ้มครอง แม้นว่าฉันจะตายไป ของๆ ฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายร้อยเท่า น้ำลาย ไอปาก ลมปราณที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉัน ย่อมเป็น หนึ่งบ่เป็นสอง ครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอก ดีทั้งใน ฝากไว้ในแผ่นดิน ให้เลื่องชื่อลือนาม ลือเรื่องถึงเมืองแมน "

*****คำบูชาหลวงปู่หมุน ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า “ตัวกูลูกพระพุทธองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู เจอครูกราบ ไหว้ แล้วว่า ( อิ มะ มะ มา มา (รวม ๗ ครั้ง) )

*****ขอให้หลวงปู่ช่วยเหลืออะไรให้จุดธูปบอกกล่าวท่านแล้วตั้ง นะโม ๓ จบ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะ อะ อุ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อุ อะ มะ ให้ขอหลวงปู่ว่าจะให้หลวงปู่ช่วยเรื่องอะไร ถ้าไม่เกินกรรม

*****ขอขอบคุณข้อมูลจากสายตรงทุกท่านครับ

*****เรียนเชิญชมพระอื่น ๆ ได้ที่ http://www.web-pra.com/Shop/vaivit

*****รับประกันพระแท้ตามกฎ

*****ไววิทย์ถิ่นหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ที่อยู่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓ ๓ ๑ ๓ ๐
โทร ๐๘๕ ๗๗๗ ๕๗๗๑

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : บิ๊กซีศรีสะเกษ
เลขบัญชี : 980-4-13154-4
ชื่อบัญชี : ไววิทย์ กงแก้ว
ประเภท : ออมทรัพย์
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 18 ก.ค. 2557 - 20:40.14
วันปิดประมูล ส. - 26 ก.ค. 2557 - 09:15.35 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0857775771 , 0897175877
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 25 ก.ค. 2557 - 09:15.35
กำลังโหลด...
Top