เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19)

ประมูล หมวด:วัตถุมงคล ร.5-ร.9

เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19)

เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19) เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19) เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19) เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19) เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองกาญจนาภิเษก 50 ปี เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขัดเงา..เริ่ม20บาท(07/08/57-19)
รายละเอียดยังคงยืนหยัด ราคาเดิมใหม่เปลี่ยนแปลงครับ
**********เริ่ม20บาท ทุกรายการ *******
รอบนี้..07/08/2557-11/08/2557 ครับ 21.00 น.ของทุกวันครับ
รอบนี้ลงไม่ต่ำกว่า 150 รายการเท่านั้นครับ 5 วันๆละประมาณ 30 รายการ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประมูลครับผม

..............รายละเอียด......

**************************
เหรียญมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซ.ม. กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์สร้างเมื่อปี 2539
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสำคัญสูงสุดและอยู่คู่คนไทยมาช้านาน ในอดีตอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว โดยทรงเป็นผู้นำสูงสุดทั้งในยามสงบและในยามศึกสงครามเรียกว่าเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต่อมาแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว แต่คนไทยยังคงเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ไว้เป็นพระประมุขและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศอยู่เช่นเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันื้ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ในราชวงศ์จักรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในระบอบการปกครองที่เรียกว่า "ประชาธิปไตย" แม้ว่าสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยจะแตกต่างจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่มีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในอันที่จะทรงดูแลทุกข์ของประชาชน ดังจะเห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานในวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงดำรงพระอิสริยยศ พระอิสริยศักดิ์ด้วยความสง่างาม ธำรงไว้ซึ่งหลักทศพิธราชธรรม ทรงปฎิบัติพระราชภารกิจมากมาย และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของราษฎรในทุกพื้นที่โดยไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารหรือมีอันตรายแค่ไหน ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทรงจัดตั้งและให้ความสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พระองค์จึงเปรียบประดุล "พ่อ" ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบุญญาธิการ และพระอัจฉริยภาพส่วนพระองค์ในด้านต่าง ๆ จึงเป็นความสง่างาม เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าตลอดมา ประชาชนต่างยกย่องเทิดทูนและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์อย่างท่วมท้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปีเต็ม ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ประชาชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ในโอกาสพิเศษนี้รัฐบาลได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษกของนางสาววิยะดา เจริญสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานภายใต้ตราพระบรมราชจักรีวงศ์และพระมหามงกุฎอยู่เหนือพาน 2 ชั้น มีช้างเผือกภายใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตรขนาบข้างซ้ายขวาด้านละ 1 เชือก ด้านล่างมีเลข "๕๐" และมีข้อความว่า "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙" มีความหมายโดยรวมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และเป็นพระประมุขของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต่างถวายความจงรักภักดี ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้เศวตฉัตรของพระองค์
ราคาเปิดประมูล10 บาท
ราคาปัจจุบัน60 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 07 ส.ค. 2557 - 21:04.12
วันปิดประมูล ศ. - 08 ส.ค. 2557 - 21:10.26 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 60 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
20 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 07 ส.ค. 2557 - 21:10.26
30 บาท พฤ. - 07 ส.ค. 2557 - 21:10.41
40 บาท พฤ. - 07 ส.ค. 2557 - 22:46.06
50 บาท พฤ. - 07 ส.ค. 2557 - 22:52.45
60 บาท ศ. - 08 ส.ค. 2557 - 20:59.20
กำลังโหลด...
Top