พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา

ประมูล หมวด:หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา

พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระพุทธชินราช เหรียญนี้เช่าแล้วได้บุญ ดีทั้งเจตนา และพิธีการสร้างเลยจริง ๆ จ้าาา
รายละเอียดเหรียญพระพุทธชินราชรุ่น “ ปลอดภัย “

เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น “ ปลอดภัย “ มีลักษณะเด่นคือ องค์พระพุทธชินราชท่านได้เปล่งฉัพพรรณรังสี ออกรอบพระวรกาย ซึ่งเปรียบเสมือนการแผ่พระบารมีคุ้มครอง ผู้บูชาพกพาเหรียญนี้ไว้ติดตัว เพื่อให้เป็นศิริมงคลกับผู้อาราธนาเหรียญนี้ไว้คุ้มครองตน การปลุกเศกเหรียญรุ่นนี้คณะผู้จัดสร้าง ได้นำเหรียญทั้งหมด ไปวางไว้ต่อหน้าองค์หลวงพ่อพุทธชินราช เพื่อให้องค์หลวงพ่อแผ่พระบารมีให้เหรียญรุ่นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และ คุ้มครองผู้ที่บูชาอาราธนาติดตัวทุกคน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ( วัดใหญ่ ) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ก่อนจะนำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ที่วัดบางคลาน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล ซึ่งเป็นวันแข็งในการทำพิธ๊ทางไสยศาตร์ ที่เเรียกว่าเป็น " กทิงวัน " ซึ่งเป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ และสมบูรณ์ถูกต้องตามตำรา ในการฝากนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกนี้ เป็นพิธีเดียวกันกับ “ หลวงพ่อเงิน รุ่น กองทุน 53 “ และในขณะทำพิธีนั้น ปรากฏเหตุการณ์ สุริยุปราคา เป็นที่น่าอัศจรรย์ ทางวัดบางคลาน ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้มีอาคมขลังจากทั่วประเทศ เข้ามาร่วมพิธีครั้งนี้ เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าปลุกเศกตามพิธีกรรมตลอดวันจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 500 องค์ ฉะนั้นเหรียญรุ่น “ ปลอดภัย “ นี้จึงควรค่าแก่การมีไว้ครอบครองหรือเก็บไว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง
กุศลเจตนาของคณะกรรมการผู้จัดสร้างเหรียญพระพุทธชินราชรุ่น“ปลอดภัย “นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อการกุศล โดยความริเริ่มของคุณชัยรัตน์ โมไนยพงศ์ ผู้ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเรื่องราวของหลวงพ่อเงิน เป็นท่านแรก ๆ ในปัจจุบัน หนังสือที่ท่านค้นคว้า และเคยเรียบเรียงจัดพิมพ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หรือแม้แต่หนังสือเกี่ยวกับเครื่องราง ยังมีคุณค่าเป็นที่เสาะแสวงหาสำหรับผู้สนใจอยู่เสมอ คุณชัยรัตน์ และ กลุ่มเพื่อนจำนวนหนึ่ง อาทิ คุณ อนันต์ สวัสดิสวนีย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแห่งกรมศิลปากร และ คุณชัช วงศ์ชัชชาญ นักสะสมรุ่นเก่าและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญวัตถุมงคลในสายหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง ฯลฯ ได้จัดสร้างเหรียญรูปพระพุทธชินราช โดยมีคุณอนันต์ เป็นผู้ออกแบบเหรียญ จากนั้น จึงให้ช่างน้อง( พระประแดง )ช่างงานเหรียญปั๊มที่ได้ชื่อว่าเป็นช่างงานเหรียญปั๊มที่ดีที่สุดติดอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยเป็นผู้แกะบล็อคตามแบบ จนสำเร็จตามเจตนารมย์ของคณะผู้จัดสร้างประกอบด้วย เหรียญเนื้อทองเหลือง จำนวนทั้งสิ้น 3,000 เหรียญ และเหรียญเนื้อทองแดง จำนวนทั้งสิ้น 500 เหรียญ เพื่อนำเงิน บริจาคให้วัดน้ำทรัพย์เจริญ ( วัดน้ำลึม ) ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์เพื่อจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำศาสนกิจ แทนศาลาเดิมที่มีอยู่เพียงศาลาเดียวของวัดซึ่งปัจจุบันยังไม่มีพระอุโบสถหรือวิหารและอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก โดยวัดน้ำลึมหรือวัดน้ำทรัพย์เจริญนี้ เป็นวัดประจำหมู่บ้านน้ำลึม สร้างมาเป็นวัดประจำหมู่บ้านเมื่อกว่า 60 ปีผ่านมาแล้ว หมู่บ้านเล็ก ๆ นี้มีประชากรในพื้นที่ ประมาณ 200 คนหรือ ประมาณ 80 หลังคาเรือน หมู่บ้านห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ออกไปในเขตอำเภอลาดยาว ประมาณ 36 กิโลเมตร ทางเข้าเป็นถนนลูกรัง ตัววัดตั้งอยู่เชิงเขาหลวง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่อปีค่อนข้างน้อย ในการจัดจำหน่ายเหรียญนี้เป็นการนำเงินรายได้จากเหรียญทั้งหมดบริจาคให้วัดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พระพิธีดีแบบนี้ เหลืออีไม่มากมายนัก
ท่านที่สนใจจะเช่าเหรียญพระพุทธชินราชหรือต้องการบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้แล้วเสร็จ สามารถติดต่อได้ที่
1.พระทวี กฺนตสาโร เจ้าอาวาสวัดน้ำลึม หรือ พระแสวง มสินทโร พระผู้ประสานงานของวัดน้ำลึมที่ โทร. 083-300-9618
2.นางประจวบ นุ่มงาม ผู้ใหญ่บ้านน้ำลึม โทร.084-816-2940
3.ที่Jorawis ผู้ประสานงาน โทร.084-006-0033, 086-005-3352 ได้เลยจ้า
ทางคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญพระพุทธชินราชรุ่น “ ปลอดภัย “ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเช่าบูชาเหรียญ ทั้งนี้เพื่อบรรลุกุศลเจตนาที่ได้ปวารณาไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากุศลทานอันเป็นสาระนี้จะเกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ ตอบสนองให้ท่านทั้งหลายที่เช่าบูชาเหรียญรุ่นนี้ไป จงปราศจากทุกข์ ปลอดภัยไร้คาพยาธิ สมดังนามอันเป็นมงคลของเหรียญนี้ ทุกท่าน เทอญ
หรืออาจมีรายการอื่น ๆ ที่ทำนกำลังค้นหาอยู่เชิญที่นี่เลยจ้า

http://www.web-pra.com/Shop/jorawis
ราคาเปิดประมูล99 บาท
ราคาปัจจุบัน199 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลส. - 04 มิ.ย. 2554 - 08:48.58
วันปิดประมูล จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 18:15.29 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 199 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
199 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 05 มิ.ย. 2554 - 18:15.29
กำลังโหลด...
Top