สมเด็จเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี

ประมูล หมวด:พระเกจิสายสุพรรณ

สมเด็จเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี

สมเด็จเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี สมเด็จเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี สมเด็จเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง สมเด็จเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียดสมเด็จเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี ออกวัดไก่เตี้ย สนใจติดต่อ 093-4195033 การันตีตามหลักสากล เก้คืนเต็ม จัดส่ง EMS ทุกรายการค่ะ

พระเกจิดี เหรียญสวยด้วยมาตรฐานของโรงงานและช่างที่เป็นมาตรฐานท่านหนึ่งในยุคปัจจุบัน จำนวนสร้างไม่มาก ตอกโค๊ต ตอกหมายเลข ชัดเจนในจำนวนสร้างเล่นหาสะสมง่ายต่อไปในอนาคต
พิธีปลุกเสกสุดเข้มขลัง
วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ช่วงบ่าย
พระครูพิทักษ์อินทมุนี (หลวงพ่อสมนึก ฉนฺทธมฺโม) อายุ ๕๗ ปี
วัดหรงบน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอธิษฐานจิตก่อน
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ช่วงบ่าย
พระครูพิบูลนวกิจ (หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตโต) อายุ ๙๑ ปี
วัดกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มาอธิษฐานจิตก่อน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑.พระครูอดุลพิริยานุวัตร (หลวงปู่ชุบ) อายุ ๘๗ ปี
วัดวังกระแจะ จังหวัดกาญจนบุรี
๒.พระครูพิศิษฐ์ชโลปการ (หลวงปู่เกลี้ยง) อายุ ๙๕ ปี
วัดเนินสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี
๓.พระครูปทุมอรรถสุนทร (หลวงพ่อโฉม) อายุ ๙๐ ปี
วัดตำหนัก จังหวัดปทุมธานี
๔.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) อายุ ๗๖ ปี
วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี
๕.หลวงพ่อทองหยิบ อายุ ๘๔ ปี
วัดบ้านกลาง จังหวัดอ่างทอง
๖.พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) อายุ ๗๕ ปี
วัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๗.พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน) อายุ ๘๕ ปี
วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี
๘.พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) อายุ ๗๖ ปี
วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙.หลวงพ่อวิชา รติยุตฺโต อายุ ๗๐ ปี
วัดชอนทุเรียน จังหวัดนครสวรรค์
พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ อาราม เจริญพุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร พระคาถาชินบัญชร ๑๐๘ จบ
๑.พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ วัดวังพลับใต้
๒.พระครูเกษมสุวรรณวงศ์ วัดละหาร
๓.พระครูสุกิจจานุรักษ์ วัดไก่เตี้ย
๔.พระครูปัญญาศาสนธำรง วัดสามจุ่น
๕.พระสมุห์ อุทิศ วัดโรธจนาราม
๖.พระอธิการ สุวัฒน์ วัดปู่เจ้า
๗.พระใบฎีกา สุชิน วัดบรรไดทอง
๘.พระมหาสาโรจน์ วัดหนองเพียร
๙.พระจรัญ ขันติโก วัดน้อยชมภู่
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง
รายนามพระเกจิเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ๑๙ รูป เวลา ๑๔.๐๐ น.
พระครูสุวรรณศาสนคุณ (หลวงปู่นาม) ประธานจุดเทียนชัย
๑.พระครูอดุลพิริยานุวัตร (หลวงปู่ชุบ) อายุ ๘๗ ปี
วัดวังกระแจะ จังหวัดกาญจนบุรี
๒.พระครูสุวรรณธรรมมานุยุต (หลวงปู่สมบุญ) อายุ ๙๑ ปี
วัดลำพันบอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๓.พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) อายุ ๙๑ ปี
วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
๔.พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู) อายุ ๙๑ ปี
วัดบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕.พระสุนทรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) อายุ ๘๕ ปี
วัดไผ่ล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖.พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) อายุ ๙๑ ปี
วัดเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
๗.พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงปู่เพิ่ม) อายุ ๘๖ ปี
วัดป้อมแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘.พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) อายุ ๘๐ ปี
วัดบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙.พระครูสิริบุญเขต (หลวงพ่อมี) อายุ ๘๖ ปี
วัดม่วงคัน จังหวัดอ่างทอง
๑๐.พระครูสุทธิวราภรณ์ (หลวงปู่สรวง) อายุ ๘๐ ปี
วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จังหวัดลพบุรี
๑๑.พระครูนิวิฐมณีวงษ์ (หลวงพ่อสะอาด) อายุ ๘๐ ปี
วัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์
๑๒.พระครูพิพัฒน์นพกิจ (หลวงพ่อย้อน) อายุ ๗๙ ปี
วัดโตนดหลวง จังหวัดเพชรบุรี
๑๓.พระครูมนูญศีลสังวร (หลวงพ่อแถม) อายุ ๗๒ ปี
วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
๑๔.พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) อายุ ๕๔ ปี
วัดมณีชลขันธ์ จังหวัดลพบุรี
๑๕.หลวงพ่อสิริ สิริวัฑฒโณ อายุ ๗๒ ปี
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๑๖.พระครูอุทัย อุทโย อายุ ๔๗ ปี
วัดวิหารสูง จังหวัดพัทลุง
๑๗.พระครูพิศาลจริยาภิรมณ์ (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์) อายุ ๕๒ ปี
วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๘.พระอธิการใจ (หลวงพ่อใจ) อายุ ๖๖ ปี
วัดพระญาญาติ จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมพระพิธีธรรม สวดพระคาถาพุทธาภิเษก จากสำนักวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รูป
ราคาเปิดประมูล300 บาท
ราคาปัจจุบัน600 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 23 ส.ค. 2557 - 12:37.04
วันปิดประมูล จ. - 25 ส.ค. 2557 - 22:12.42 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 093-4195033
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 600 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
monnom33 (84) (-4) 49.48.249.113
350 บาท อา. - 24 ส.ค. 2557 - 22:12.16
monnom33 (84) (-4) 49.48.249.113
400 บาท อา. - 24 ส.ค. 2557 - 22:12.21
monnom33 (84) (-4) 49.48.249.113
450 บาท อา. - 24 ส.ค. 2557 - 22:12.26
monnom33 (84) (-4) 49.48.249.113
500 บาท อา. - 24 ส.ค. 2557 - 22:12.32
monnom33 (84) (-4) 49.48.249.113
550 บาท อา. - 24 ส.ค. 2557 - 22:12.36
monnom33 (84) (-4) 49.48.249.113
600 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 24 ส.ค. 2557 - 22:12.42
กำลังโหลด...
Top