รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕)

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕)

รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต  หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕) รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต  หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕) รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต  หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕) รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต  หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕) รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต  หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย เนื้อนวะโลหะ สามโค๊ต หมายเลข ๗๔๗ ปี ๕๔(๕)
รายละเอียด๑๑๔๐๓๐๓๐๕๐๐๑๒รูปหล่อเบ้าทุบเนื้อนวะโลหะเต็มสูตร ติดช่อก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหลวงปู่พารวย สามโค๊ต หมายเลข ๗๔๗ กล่องเดิม ปี๒๕๕๔(๕)

*****หลวงปู่พารวย ปี 54
จัดสร้างจำนวน 1,016 องค์
ปลุกเสก 4 วาระ
- เสกนำฤกษ์ วันที่ 11 ธ.ค.53 ณ.วัดตะโก โดย หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุทธยา
- ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ธ.ค.53 ณ.วัดโพธิ์ศรีทะลาย โดย หลวงปู่เพ็ง วัดโพธิ์ศรีทะลาย อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธ.ค.53 ณ.อุโบสถวัดกุดชมพู โดย หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อ.พิบูล จ.อุบล
- ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ม.ค.54 ณ.วัดป่าหนองหล่ม โดย
- หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อ.พิบูล จ.อุบล
- พระอาจารย์ จ่อย
- อาจารย์ขวัญ
และ เกจิอาจารย์อีก 9 รูป
ทุกองค์ตอก 3 โค้ด

***** ประวัติ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล สกุลเดิม ศรีสงคราม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. 2437 ณ บ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ บิดาชื่อดี มารดาชื่ออั๊ว บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี ครอบครัวได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สีดา เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกัมมัฎฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งมาก กระทั่งปี พ.ศ. 2460 ทำการอุปสมบท โดยมีหลวงพ่อสีดา เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเพ็ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐิตสีโล" แปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่น หลังจากบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดบ้านจาน ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทย อักษรขอม ฝึกกัมมัฎฐานในหมวดสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ในแถบนั้นเป็นเวลา 4 ปี จากนั้นท่านมีความคิดว่าจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆ เพื่อศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระในชั้นที่สูงๆ ขึ้นไปอีก จึงออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ และร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระเถระชื่อดังหลายรูปเกือบทั่วประเทศจนถึงประเทศลาว มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ตลอดชีวิตแห่งการครองเพศบรรพชิต อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็ได้อุทิศตน ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งคำสอนของพระศาสดาอันพึงจะกระทำ สมกับฉายานามอันได้รับเมื่อครั้งอุปสมทบคือ "ฐิตสีโล" 85 พรรษาแห่งการครองผ้ากาสาวพัตร ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยออกจาริกธุดงค์ ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อวิมุติ คือ ความหลุดพ้นตลอดจนออกโปรดญาติโยมไปยังทิศานุทิศ ทั่วทุกภาคของประเทศ ในช่วงปัจฉิมวัย ตราบจนล่วงเข้าอายุ 80 ปี จึงได้หยุดจารึก กลับสู่มาตุภูมิ คือแดนแห่งบ้านเกิด คือวัดบ้านจานในปัจจุบัน และเป็นหลักชัยให้แก่ชาวบ้าน ต.บ้านจาน อันเปรียบเสมือน ลูก หลาน เหลน ของท่าน ไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่าพระเดชคุณ “ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” จะเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้สามารถประหารกิเลส บรรลุสู่คุณธรรมชั้นสูงหรือไม่ แต่ ศิษยานุศิษย์ก็กราบไหว้และเคารพนับถือท่านด้วยความสนิทใจในปฏิปทาอาจาริยวัตรที่ท่านประพฤติ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลา 07:30 น. วันที่ 11 มี.ค. 2546 วงการสงฆ์และฆราวาส จ.ศรีสะเกษ ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ โดย หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา รวมอายุ 109 ปี 87 พรรษา

*****คำบูชาหลวงปู่หมุน ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า “ตัวกูลูกพระพุทธองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู เจอครูกราบ ไหว้ แล้วว่า ( อิ มะ มะ มา มา (รวม 7 ครั้ง) )

*****ขอให้หลวงปู่ช่วยเหลืออะไรให้จุดธูปบอกกล่าวท่านแล้วตั้ง นะโม 3 จบ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะ อะ อุ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อุ อะ มะ ให้ขอหลวงปู่ว่าจะให้หลวงปู่ช่วยเรื่องอะไร ถ้าไม่เกินกรรม

*****ขอขอบคุณข้อมูลจากสายตรงทุกท่านครับ

*****รับประกันพระแท้ตามกฎ
*****ไววิทย์ถิ่นหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ที่อยู่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓ ๓ ๑ ๓ ๐ โทร ๐๘๕ ๗๗๗ ๕๗๗๑

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : บิ๊กซีศรีสะเกษ
เลขบัญชี : 980-4-13154-4
ชื่อบัญชี : ไววิทย์ กงแก้ว
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลส. - 20 ก.ย. 2557 - 17:45.40
วันปิดประมูล พ. - 24 ก.ย. 2557 - 09:42.09 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0857775771 , 0897175877
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน2,000 บาท
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 23 ก.ย. 2557 - 09:42.09
300 บาท อ. - 23 ก.ย. 2557 - 20:13.10
rungnaja (56) (-2) 49.230.157.108
400 บาท พ. - 24 ก.ย. 2557 - 08:28.21
500 บาท (auto) พ. - 24 ก.ย. 2557 - 08:28.21
rungnaja (56) (-2) 49.230.157.108
600 บาท พ. - 24 ก.ย. 2557 - 08:28.35
700 บาท (auto) พ. - 24 ก.ย. 2557 - 08:28.35
800 บาท พ. - 24 ก.ย. 2557 - 08:31.50
กำลังโหลด...
Top