เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต ปี ๒๕๕๖(๑)

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต ปี ๒๕๕๖(๑)

เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต  ปี ๒๕๕๖(๑) เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต  ปี ๒๕๕๖(๑) เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต  ปี ๒๕๕๖(๑) เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต  ปี ๒๕๕๖(๑) เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต  ปี ๒๕๕๖(๑)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต ปี ๒๕๕๖(๑)
รายละเอียด๑๒๓๑๒๐๖๐๑๐๐๐๐เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต สร้าง ๑๐๐๐๐ เหรียญ ราคา ๙๐ บาท ปี ๒๕๕๖(๑)

ประวัติการสร้าง รุ่นพระดีศรีสะเกษ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระปรมาจารย์อมตะมหาเถระ ๕ แผ่นดินวัดบ้านจาน
วัตถุมงคลรุ่นพระดีศรีสะเกษ สร้างโดย.... นำมาปลุกเสก ณ อุโบรณ์สภวัดบ้านจาน โดยชุดแรก ก่อนวันเข้าพรรษา ได้ปลุกเสกตลอดระยะเวลาที่เข้าพรรษา(ตลอดไตรมาส) ในวันออกพรรษา ได้นิมนต์ หลวงปู่พา วัดบ้านระลม ตำบลตอกปิ่น อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่หมุน โดยหลวงปู่ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้จนครบถ้วน พระที่ร่วมปลุกเสก เช่น เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน พระไพรวรรณ เลขาเจ้าอาวาส ฯลฯ เพื่อนำเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคลในส่วนที่ผู้จัดสร้างแบ่งให้วัด ซึ่งได้ให้เช่าบูชาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยจำหน่ายหมดในวันเดียว ด้วยบารมีหลวงปู่ จำนวนพระที่ได้ไม่พอให้ผู้มีจิตรศรัทธาได้เช่าบูชา ได้ยอดเงินในวันนั้น หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท นำมาใช้เพื่อร่วมสร้างอาคารซึ่งใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ใช้เวลาการสร้างไม่ถึง หก เดือน ด้วยแรงศรัทธาในบารมีของหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
จำนวนที่สร้าง
๑.รูปเหมือนบูชา หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ขนาด ๑๙ นิ้ว ตอกโค๊ต เลข สร้าง ๑๖๙ องค์ ราคา ๕,๙๙๙ บาท ปี ๒๕๕๖ มอบให้วัด ๔๕ องค์
๒.รูปเหมือนบูชา หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ขนาด ๑๒ นิ้ว ตอกโค๊ต เลข สร้าง ๔๙ องค์ ราคา ๓,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๕๖ มอบให้วัด ๒๐ องค์
๓.รูปเหมือนบูชา หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อโลหะรมดำ ขนาด ๑๒ นิ้ว ตอกโค๊ต เลข สร้าง ๑๓๙ องค์ ราคา ๓,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ มอบให้วัด ๖๐ องค์
๔.รูปหล่อยอดธง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อนวโลหะผสมชนวนเก่า ตอกโค๊ต สร้าง ๑๖๙ องค์ แจกพร้อมรูปเหมือนบูชา ๑๙ นิ้ว ปี ๒๕๕๖ มอบวัดตามจำนวนพระบูชา ๑๙ นิ้ว(๔๕ องค์)
๕.รูปหล่อย้อนยุค เทดินไทยโบราณ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองทิพย์ เลี่ยมทองไมครอน ๕ ไมครอน สร้าง ๙๙๙ องค์ ราคา ๔๙๙ บาทปี๒๕๕๖
๖.รูปหล่อขนาดห้อยคอ เบ้าทุบ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อนวโลหะ ผสมชนวนเก่า ระฆังเก่าสามร้อยปี สร้าง๒,๐๐๐ องค์ ราคา ๓๙๙ บาท ปี๒๕๕๖
๗.พระกริ่งพุทธองค์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อนวโลหะผสมชนวนเก่า แก่เงิน ปลอกผิว ตามตำรับ พระสังฆราช แพ ติสสเทโว วัดสุทัศน์ ตอกโค๊ต ตอกเลข สร้าง ๕๐๐ องค์ ราคาวัด ๔๙๙ บาท ปี ๒๕๕๖
๘.พระกริ่งพุทธองค์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อนวโลหะผสมชนวนเก่า ผิวเดิม ตามตำรับ พระสังฆราช แพ ติสสเทโว วัดสุทัศน์ ตอกโค๊ต ตอกเลข สร้าง ๕๐๐ องค์ ราคาวัด ๓๙๙ บาท ปี ๒๕๕๗
๙.เหรียญหล่อโบราณ รศ ๒๓๒ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อระฆังเก่าสามร้อยปี ผสมชนวนเก่าหลวงปู่ ตอกโค๊ต ตอกเลข สร้าง ๒,๕๐๐ เหรียญ ราคา ๓๙๙ บาท ปี ๒๕๕๖
๑๐.เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อเงิน ตอกโค๊ต ตอกเลข สร้าง ๑๒๕ เหรียญ ราคา ๑,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๖
๑๑.เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อสัตตะโลหะ ตอกโค๊ต ตอกเลข สร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ ราคา ๒๕๐ บาท ปี ๒๕๕๖
๑๒.เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นพระดีศรีสะเกษ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต สร้าง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ราคา ๙๐ บาท ปี ๒๕๕๖

***** ประวัติโดยย่อ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล สกุลเดิม ศรีสงคราม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. 2437 ณ บ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ บิดาชื่อดี มารดาชื่ออั๊ว บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี ครอบครัวได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สีดา เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกัมมัฎฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งมาก กระทั่งปี พ.ศ. 2460 ทำการอุปสมบท โดยมีหลวงพ่อสีดา เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเพ็ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐิตสีโล" แปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่น หลังจากบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดบ้านจาน ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทย อักษรขอม ฝึกกัมมัฎฐานในหมวดสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ในแถบนั้นเป็นเวลา 4 ปี จากนั้นท่านมีความคิดว่าจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆ เพื่อศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระในชั้นที่สูงๆ ขึ้นไปอีก จึงออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ และร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระเถระชื่อดังหลายรูปเกือบทั่วประเทศจนถึงประเทศลาว มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ตลอดชีวิตแห่งการครองเพศบรรพชิต อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็ได้อุทิศตน ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งคำสอนของพระศาสดาอันพึงจะกระทำ สมกับฉายานามอันได้รับเมื่อครั้งอุปสมทบคือ "ฐิตสีโล" 85 พรรษาแห่งการครองผ้ากาสาวพัตร ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยออกจาริกธุดงค์ ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อวิมุติ คือ ความหลุดพ้นตลอดจนออกโปรดญาติโยมไปยังทิศานุทิศ ทั่วทุกภาคของประเทศ ในช่วงปัจฉิมวัย ตราบจนล่วงเข้าอายุ 80 ปี จึงได้หยุดจารึก กลับสู่มาตุภูมิ คือแดนแห่งบ้านเกิด คือวัดบ้านจานในปัจจุบัน และเป็นหลักชัยให้แก่ชาวบ้าน ต.บ้านจาน อันเปรียบเสมือน ลูก หลาน เหลน ของท่าน ไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่าพระเดชคุณ “ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” จะเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้สามารถประหารกิเลส บรรลุสู่คุณธรรมชั้นสูงหรือไม่ แต่ ศิษยานุศิษย์ก็กราบไหว้และเคารพนับถือท่านด้วยความสนิทใจในปฏิปทาอาจาริยวัตรที่ท่านประพฤติ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลา 07:30 น. วันที่ 11 มี.ค. 2546 วงการสงฆ์และฆราวาส จ.ศรีสะเกษ ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ โดย หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา รวมอายุ 109 ปี 87 พรรษา

*****วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุน ที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขาร ซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหู คือ "..ของๆฉันสร้างเองกับมือ ใครมีไว้บูชาจะ หมุนโชคลาภร่ำรวยตลอดเวลา ทำมาค้าขึ้น ไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรือง เจริญลาภยศสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี ละเว้นชั่ว คุณพระจะรักษา เทวดาจะคุ้มครอง แม้นว่าฉันจะตายไป ของๆ ฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายร้อยเท่า น้ำลาย ไอปาก ลมปราณที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉัน ย่อมเป็น หนึ่งบ่เป็นสอง ครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอก ดีทั้งใน ฝากไว้ในแผ่นดิน ให้เลื่องชื่อลือนาม ลือเรื่องถึงเมืองแมน "

*****คำบูชาหลวงปู่หมุน ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า “ตัวกูลูกพระพุทธองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู เจอครูกราบ ไหว้ แล้วว่า ( อิ มะ มะ มา มา (รวม 7 ครั้ง) )

*****ขอให้หลวงปู่ช่วยเหลืออะไรให้จุดธูปบอกกล่าวท่านแล้วตั้ง นะโม 3 จบ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะ อะ อุ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อุ อะ มะ ให้ขอหลวงปู่ว่าจะให้หลวงปู่ช่วยเรื่องอะไร ถ้าไม่เกินกรรม

*****ขอขอบคุณข้อมูลจากสายตรงทุกท่านครับ

*****เรียนเชิญชมพระอื่น ๆ ได้ที่ http://www.web-pra.com/Shop/vaivit

*****รับประกันพระแท้ตามกฎ

*****ไววิทย์ถิ่นหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ที่อยู่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓ ๓ ๑ ๓ ๐
โทร ๐๘๕ ๗๗๗ ๕๗๗๑

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : บิ๊กซีศรีสะเกษ
เลขบัญชี : 980-4-13154-4
ชื่อบัญชี : ไววิทย์ กงแก้ว
ประเภท : ออมทรัพย์
ราคาเปิดประมูล50 บาท
ราคาปัจจุบัน100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 20 ก.ย. 2557 - 18:00.52
วันปิดประมูล พฤ. - 25 ก.ย. 2557 - 08:34.26 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0857775771 , 0897175877
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 24 ก.ย. 2557 - 08:34.26
กำลังโหลด...
Top