เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด

ประมูล หมวด:เครื่องรางของขลัง

เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด

เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด
รายละเอียดเสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 พิธีเยี่ยม ยิงโค้ดกรรมการและหมายเลขใต้ฐาน สวยพร้อมกล่องเดิมจากวัด
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประวัติหลวงพ่อหวล

หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร ประธานคณะสงฆ์วัดชาวเหนือ (อุดรราษฎร์สัทธาราม) ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระเถราจารย์ ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ยิ่งด้วยธุดงค์วัตรรุกขมูล เป็นผู้มีความสงบทั้งภายนอกและภายใน มีการปฏิบัติอย่างสมถะเรียบง่าย เป็นที่รักเคารพ และศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระเถระผู้ทรงคุณธรรมที่มีวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าเคารพบูชายิ่งหลายรูป และได้ศึกษาวิชาอาคมรวมทั้งการศึกษาสมถะเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา อันเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร มีนามเดิมว่า หวล นามสกุล ทองปาน ท่านเป็นบุตรของ นายชื่น นางเปรม ทองปาน เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

มีพี่น้อง ทั้งหมด ๔ คน ๑. นางรุม ทองปาน ๒. นายรวม ทองปาน ๓. นายรัด ทองปาน ๔. หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร

ในสมัยวัยเด็กนั้น หลวงพ่อหวล นั้นตัวเล็กกว่าเพื่อน ๆ ชอบซุกซนแบบเด็ก ๆ เป็นเด็กซื่อสัตย์สุจริต พูดน้อย แต่มีความขยันหมั่นเพียรในการงาน และเป็นเด็กที่ชอบในการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลกศึกษาจบชั้น ป. ๔ (ในขณะนั้น) หลังจากนั้นได้ออกมาช่วยครอบครัว ซึ่งมีอาชีพทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เป็นผู้ที่ประกอบ สัมมาอาชีพในทางสุจริต และตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม จนมีความสุขความเจริญเรื่อยมา ต่อมาเมื่อ นายหวล ทองปาน อายุได้ ๒๔ ปี หลังจากเกณฑ์ทหารแล้ว ขอลาจากครอบครัวเพื่ออุปสมบท เนื่องจากมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดา มารดา ได้อุปสมบทที่วัดชาวเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูโพธิสาทร (หลวงพ่อเฟื้อ) วัดบางลาน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อสนาม วัดชาวเหนือ เป็น พระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อปี วัดท่ามะขาม ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ขนฺติสาโร”

เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษา อยู่ที่วัดชาวเหนือ ๒ พรรษา สอบได้ นักธรรมโท พอถึงพรรษาที่ ๓ ได้ย้ายไปจำพรรษาที่ วัดอรุณรัตนคีรีราม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในขณะที่จำพรรษา ที่วัดอรุณรัตนคีรีราม ได้ร่วมสร้างหอฉันและเสนาสนะต่าง ๆ ต่อมาในพรรษาที่ ๔ หลวงพ่อก็เริ่มบำเพ็ญสมณะธรรม อยู่ที่ ถ้ำเขาพริก ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันกับ วัดอรุณรัตนคีรีราม โดยท่านใช้เวลาเกือบทั้งคืนทั้งวัน ในการเจริญภาวนา และนั่งสมาธิปฏิบัติจิต จนวางรากฐานของจิต จนพอในขณะจิตเกิดความสงบเยือกเย็นพอที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐาน ก้าวขึ้นสู่การบำเพ็ญสมณะธรรมขั้นสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

เนื่องจากความที่ท่านเป็นผู้ชอบแสวงหา และเป็นผู้ใฝ่ในความรู้จึงเกิดความคิดที่จะออกแสวงหาพระอาจารย์ ผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่อไปอีก ในพรรษาที่ ๕ จึงได้ออกเดินทางธุดงค์ ไปตามสถานที่ต่าง ๆ จึงเดินทางไปหาหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา จังหวัดเพชรบุรี ได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อขอเรียนธรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และวิชาอาคมต่าง ๆ และหลวงพ่อแก้ว มีจิตเมตตา สั่งสอนวิชาอาคมต่าง ๆ และยังได้แนะนำให้ฝากตัวเป็นศิษย์กับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่บุดดา ได้ปฏิบัติเจริญสมณะธรรม อยู่ที่วัดบุญทวี ถ้ำแกลบ ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบุญทวี ถ้ำแกลบ หลังจากการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับหลวงปู่บุดดา แล้วได้ออกเดินทางธุดงค์ ไปตามสถานที่ต่างๆ และได้เข้าไปนมัสการ ขอฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อสงฆ์ วัดแก้วฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร ในขณะที่หลวงพ่อสงฆ์ เดินธุดงค์มาปฏิบัติธรรมที่เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหลวงพ่อสงฆ์นั้น เป็นพระเกจิชื่อดังของภาคใต้รูปหนึ่ง ซึ่งมีวิชาอาคมสูง จากนั้นหลวงพ่อหวล ก็ได้ออกธุดงค์ไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย หรือ พม่า ลาว จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงได้เดินทางกลับมาที่วัดชาวเหนือบ้านเกิดอีกครั้ง พร้อมกับได้ทำการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และพัฒนาวัดเรื่อยมา ตลอดเวลาที่หลวงพ่อท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดชาวเหนือนั้นได้มีโอกาสเล่าเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจาก หลวงพ่อสาย เกจิอาจารย์ชื่อดัง วัดหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และได้นำวิชาความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำมาช่วยเหลือ พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านตลอดมา (ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพิเดีย)
ราคาเปิดประมูล200 บาท
ราคาปัจจุบัน220 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 05 มี.ค. 2558 - 14:11.46
วันปิดประมูล ศ. - 06 มี.ค. 2558 - 16:36.33 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พฤ. - 05 มี.ค. 2558 - 14:16.16
เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด เสือเขี้ยวดาบ เศรษฐีพุทธาคม 5 รุ่นบารมี หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร วัดชาวเหนือ ราชบุรี ปี 2556 ยิงโค้ด
เพิ่มรูปครับ
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 220 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
220 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 05 มี.ค. 2558 - 16:36.33
กำลังโหลด...
Top