พระสมเด็จทวีลาภ หลวงพ่อถม หรือ หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี ฝังเหรียญตอกโค๊ด

ประมูล หมวด:พระสมเด็จทั่วไป

พระสมเด็จทวีลาภ หลวงพ่อถม หรือ หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี ฝังเหรียญตอกโค๊ด

พระสมเด็จทวีลาภ หลวงพ่อถม หรือ หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี ฝังเหรียญตอกโค๊ด พระสมเด็จทวีลาภ หลวงพ่อถม หรือ หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี ฝังเหรียญตอกโค๊ด พระสมเด็จทวีลาภ หลวงพ่อถม หรือ หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี ฝังเหรียญตอกโค๊ด
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระสมเด็จทวีลาภ หลวงพ่อถม หรือ หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี ฝังเหรียญตอกโค๊ด
รายละเอียด
พระสมเด็จทวีลาภ หลวงพ่อถม หรือ หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี ฝังเหรียญตอกโค๊ด ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ว่ากันว่าเส้นผมของท่านที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เก็บไว้กลับกลายเป็นพระธาตุ..พระ ดี เข้มขลังอีกรูปหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ

หลวงพ่อถม ธัมมทีโป ปูชนียเถระ-พระเกจิลพบุรี
ที่มา : ข่าวสดรายวัน -22 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6688

คอลัมน์ มงคลข่าวสด

" พระครูโสภณธรรมรัต" หรือ หลวงพ่อถม ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นพระเถระนักพัฒนาและพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก ด้วยความเป็นพระที่มีเมตตาธรรมขั้นสูง เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจแก่ผู้ทุกข์ร้อน ปฏิปทา สงบ สมถะ เรียบง่าย

หลวงพ่อถม มีอายุยาวนานมาถึง 4 แผ่นดิน ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

เป็นรัตตัญญูรับ รู้เรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างดี

วัตถุมงคลของหลวงพ่อ ถม ที่จัดสร้างขึ้นเป็นที่ต้องการไว้ครอบครองบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ถม สงวนวงษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2455 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำเดือน 11 ปีชวด เวลาประมาณ 04.00 น. ที่บ้านโพธิ์ผีไห้ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

โยมบิดาเป็นกำนัน ชื่อ นายลอย สงวนวงษ์ และโยมมารดาชื่อ เนย ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

เริ่มการศึกษาครั้งแรกกับโยมบิดาตั้งแต่อายุได้ 5 ปี ต่อมาใน พ.ศ.2462 โยมบิดาได้นำตัวมาฝากไว้กับอา ชื่อ สามเณรแถม ที่วัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

ณ สถานที่แห่งนี้ ทำให้เรียนหนังสือแบบเรียนเร็ว หนังสือมูลบทบรรพกิจ รวมทั้งหัดอ่านตัวขอมจากคัมภีร์พระมาลัย

จนถึง พ.ศ.2464 โยมบิดาได้นำตัวไปฝากเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี ในครั้งนั้นอยู่ ณ บ้านวิชาเยนทร์ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ.2465 ได้ย้ายไปอยู่กับพระครูธรรมรักขิต ผู้เป็นอาที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ ได้ศึกษาที่โรงเรียนของวัดสุทัศน์ จนจบชั้นประถมศึกษา และจบประถมช่างไม้ จากนั้นได้เรียนภาษาบาลีเพิ่มเติม พออายุได้ 15 ปี ตรงกับ พ.ศ.2470 ได้กลับบ้านมาช่วยครอบครัวทำนา

จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่พัทธสีมาวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2475 มีพระครูโวทานสมณคุณ ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามฯ เจ้าอาวาสวัดเชิงท่าและเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการบุญ เจ้าอาวาสโคกหม้อ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ฉาย วัดเชิงท่า เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พ.ศ.2479 ย้ายมาอยู่วัดเชิงท่า เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ด้วยความมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก ในพ.ศ.2481

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2482 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า พ.ศ.2504 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า

พ.ศ.2505 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์และตำบลบางขันหมาก จ.ลพบุรี

พ.ศ.2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

พ.ศ.2543 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

ลำดับ สมณศักดิ์ พ.ศ.2493 เป็นพระครูใบฎีกา ตำแหน่งฐานานุกรมของพระกิตติญาณมุนี (ต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระพุทธวรญาณ)

พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร ในราชทินนามพระครูโสภณธรรมรัต พ.ศ.2525 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พระครูโสภณธรรมรัต มีบทบาทในการทำนุส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ณ สำนักวัดเชิงท่า ตั้งแต่ พ.ศ.2482 จนถึง พ.ศ.2535 ได้นิพนธ์งานส่งเสริมศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับปวงชน และพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ

ท่านยังมีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์อำเภอ เมืองลพบุรี รวมทั้งได้อบรมพระภิกษุ-สามเณรร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประจำ

หลวงพ่อถม ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุอันมีค่า ในการศึกษามรดกวัฒนธรรมไทย ให้ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งในศิลป วัฒนธรรม อันจะเป็นสมบัติของประชาชนและสมบัติของชาติไทยสืบไป

พระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามฯและเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวคำนิยมแด่พระครูโสภณธรรมรัต ในคราวทำบุญอายุ 80 ปี เมื่อ พ.ศ.2535 ตอนหนึ่งว่า

"ท่านพระครูโสภณธรรมรัต เป็นพระเถระที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นปูชนียบุคคลของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพราะท่านมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบตามสมณวิสัย ซึ่งหาได้ยากยิ่งในเวลานี้ ท่านได้ยึดมั่นในสมณปฏิบัติ ประกอบด้วยเมตตาธรรม ยึดพระธรรมวินัย อันเป็นแบบชีวิตที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นหลัก มุ่งหมายความสงบเรียบร้อยเป็นปกติสำคัญ ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่า ข้าพเจ้ารัก นับถือและเลื่อมใสท่านมากมานาน"

หลวงพ่อถมได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ว่าเป็น "ปูชนียบุคคล" ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพราะท่านมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบ ตามสมณวิสัย ซึ่งหาได้อย่างยากยิ่งในปัจจุบัน

ทำให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง คณะสงฆ์ให้ความเคารพรักและศรัทธาอย่างจริงใจ

ชั่วชีวิตของหลวงพ่อถม ได้ทุ่มเททำงานปฏิบัติงานทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนามากมายนานัปการ และได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดเชิงท่ามาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 หลวงพ่อถม ได้ล้มป่วยอาพาธด้วยโรคชรา และโรคไต คณะศิษยานุศิษย์จึงได้นำส่งโรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ให้แพทย์วินิจฉัยทำการรักษา จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552 จึงย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลลพบุรี

กระทั่งเมื่อเวลา 15.07 น. วันที่ 15 มีนาคม 2552 จึงมรณภาพลงด้วยอาการสงบ สิริรวมอายุ 96 ปี พรรษา 77

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับ
ราคาเปิดประมูล389 บาท
ราคาปัจจุบัน399 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 10 มิ.ย. 2558 - 18:47.51
วันปิดประมูล พ. - 01 ก.ค. 2558 - 09:50.48 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 399 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
399 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 30 มิ.ย. 2558 - 09:50.48
กำลังโหลด...
Top