สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)

ประมูล หมวด:เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับพระเครื่อง

สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)

 สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)  สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)  สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)  สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)  สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง สารานุกรมภาพวัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ฯ 660 ภาพ (E-BOOK)
รายละเอียดสุดยอดคุณสมบัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าคุณคิดว่าไม่ค่อยมีเวลารบกวนอ่านให้จบก่อนตัดสินใจครับ)

1.เป้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมใหม่
2.ใช้เมาส์พลิกหน้าหนังสือไป - มา ได้เหมือนหนังสือทั่วไป
3.หรือ ตั้งอัตโนมัติให้หนังสือเปิดเองก็ได้
4.สามารถตั้งเวลาให้หนังสือเปิดเร็ว หรือ ช้าก็ได้
5.พิมพ์ภาพได้ตามต้องการ
6.ซูมภาพได้
7.ดูเป็นภาพสไลด์ก็ได้
8.หรือ เลือกรูปแบบภาพสไลด์ก็ได้
9.ดูผ่านคอมพิวเตอร์
10.สามารถทำบุ๊คมารค์ หรือที่คั่นหน้าหนังสือที่เราชอบเก็บไว้ดูได้
11.ภาพ สี คมชัดตลอดกาลนาน ไม่ซีดจางเหมือนหนังสือ(ถ้าเก็บนาน)
12.พกพาสะดวก ทนทาน เก็บรักษาง่าย
13.มีเสียงเพลงบรรเลงประกอบการเปิดภาพ
14.ไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมฯก็เปิดดูได้ ใช้งานง่าย มีวิธีการใช้บอก
15.สามารถเข้าไปที่ Options เลือก Set Background Audio เลือกเพลงของเราเอง Add ใส่เปิดเป็นเพลงประกอบการดูได้ 1.โดยการลบเพลงที่มาจากหนังสือออกRemove 2.แล้วใส่เพลงของเราลงไปแทนได้ครับ .
16.เลือกรูปแบบการดูแบบสองหน้าเหมืือนหนังสือทั่วไป หรือ เลือกแบบดูหน้าเีดียว(แบบอัลบั้มภาพถ่ายรูป) เลือก View เลือก Entire book
เลือก In Centerfold Mode ครับ กลับสภาพเดิมเลือก View เลือก Entire book เลือก In 2-page Mode จะกลับมาเป็นหนังสือเหมือนเดิม
17.เปิดดูภาพที่ต้องการสามารถคลิกขวาแล้ว Save ภาพเก็บไว้ในโพลเดอร์ได้
18.set as wallpaper ภาพที่ต้องการได้
19.ราคาถูกกว่าหนังสือ
20.รวมภาพทั้งสิ้น 660 ภาพ
ความต้องการของระบบ Windows xp และ Windows 7 แบบ 32 bit

๑.เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๘๓
๒.เหรียญใบสาเกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พ.ศ.๒๔๘๗
๓.เหรียญพัดยศ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พ.ศ.๒๔๙๓
๔.เหรียญใบโพธิ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พ.ศ.๒๔๙๕
๕.เหรียญ พ.ฆ.อ.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พ.ศ.๒๔๙๕
๖.เหรียญพระพุทธชินราชตุ้งติ้ง
๗.เหรียญหลังเต่า พิมพ์ยันต์เคลื่อน
๘.เหรียญหลังเต่า พิมพ์ยันต์ไม่เคลื่อน
๙.เหรียญสมโภช ๑๒๐ ปี
๑๐.เหรียญอุปัชญาย์ ชินทัตโต
๑๑.เหรียญ ๑๐๐ ปี พระเขมทัสสี วัดเขาบางทราย
๑๒.เหรียญสองพี่น้อง
๑๓.พระร่วงหลังช้างเผือก
๑๔.เหรียญพระราชทานสมณศักดิ์ พระเขมสารโสภณ
๑๕.เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าเล็ก
๑๖.เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่
๑๗.เหรียญหันข้างพิมพ์ใหญ่
๑๘.เหรียญหันข้างพิมพ์เล็ก
๑๙.เหรียญใบสาเก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พ.ศ.๒๕๑๓
๒๐.เหรียญรูปเหมือนหลังพระแก้วมรกต
๒๑.เหรียญสังฆาฏิ พิมพ์ ต.หางยาว
๒๒.เหรียญสังฆาฏิ พิมพ์ ต.หางสั้น
๒๓.เหรียญลายกนกข้าง
๒๔.เหรียญพระพุทธมหามณีรัตน์ใบโพธิ์
๒๕.เหรียญเขียวในโลง
๒๖.เหรียญสังฆาฏิเล็ก
๒๗.เหรียญหลวงพ่อทันใจ
๒๘เหรียญกลมโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่
๒๙.เหรียญกลมโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก
๓๐.เหรียญรูปเหมือนสองหน้า
๓๑.เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์
๓๒.เหรียญนาคปรกจเรตำรวจ
๓๓.เหรียญ ร ๖ หลังรูปเหมือน
๓๔.เหรียญรัชกาลที่ ๖ กรมการรักษาดินแดน
๓๕.เหรียญรัชการที่ ๕ กรมการรักษาดินแดน
๓๖.เหรียญพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย
๓๗.เหรียญพระพุทธมงคลนายก หลัง ภ.ป.ร
๓๘.เข็มกลัดใบโพธิ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๓๙.เหรียญเจ้าพ่อขุนด่าน
๔๐.เหรียญพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ
๔๑.พระนาคปรกใบมะขาม
๔๒.พระนาคปรกโพธิ์ นาคห้าเศียร
๔๓.พระนาคปรกโพธิ์ นาคเจ็ดเศียร
๔๔.พระผงนาคปรก พิมพ์ใหญ่
๔๕.พระนาคปรกชินสังฆาวานร
๔๖.พระนาคปรก พิมพ์ใหญ่
๔๗.พระเนื้อผงนาคปรก มหาลาภ
๔๘.พระสมเด็จนาคปรก หลังยันต์หมึก
๔๙.พระสมเด็จนาคปรก เจ็ดชั้นหลังรูปเหมือน
๕๐.พระชุดไตรภาคี
๕๑.พระกริ่งองค์ใหญ่
๔๒. พระกริ่งน้อย
๕๓.พระกริ่งเชียงแสน
๕๔.พระกริ่งประทานพร
๕๕.พระสมเด็จหลัง อุ
๕๖.พระสมเด็จเนื้อขมิ้น
๕๗.พระสมเด็จนาคปรกสามชั้นกฐินยะลา
๕๘.พระสมเด็จสามชั้น หลังรูปเหมือน
๕๙.พระสมเด็จสามชั้น หลังเสือ
๖๐.พระสมเด็จพระแก้วมรกต หลังเสือพิมพ์ใหญ่
๖๑.พระสมเด็จพระแก้วมรกต
๖๒.พระสมเด็จจงอางศึก
๖๓.พระสมเด็จสามชั้นเนื้อน้ำอ้อย
๖๔.พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันตนูน
๖๕.พระสมเด็จสามชั้นหลังยันตหมึก
๖๖.พระสมเด็จผาสุก พิมพ์ใหญ่
๖๗.พระสมเด็จผาสุก พิมพ์เล็ก
๖๘.พระสมเด็จพระประธาน หลังสิงห์
๖๙.พระสมเด็จสามชั้น หลังยันต์ลึก วัดวิเวกวนาราม
๗๐.พระสมเด็จพิมพ์มีหู หลังยันต์หมึก วัดวิเวกวนาราม
๗๑.พระสมเด็จสามชั้น หลังยันต์ นูน วัดวิเวกวนาราม
๗๒.พระสมเด็จสามชั้น หลังเรียบ วัดวิเวกวนาราม
๗๓.พระสมเด็จสามชั้น พิมพ์หลังยันต์กรอบ วัดวิเวกวนาราม
๗๔.พระสมเด็จสามชั้น หลังรูปเหมือน พระมหาสง่าสร้าง
๗๕.พระสมเด็จกรุวัดอุทยาน นนทบุรี
๗๖.พระสมเด็จพระประธาน วัดสรรเพ็ชญ์ สามพราน นครปฐม
๗๗.พระสมเด็จหลัง อุ มีจุด รุ่นสอง
๗๘.พระปรกโพธิ์รูปเหมือนพิมพ์เล็ก
๗๙.พระปรกโพธิ์รูปเหมือนพิมพ์ใหญ่
๘๐.พระปรกโพธิ์ รูปเหมือนพิมพ์ใหญ่โพหยัก
๘๑.พระผงปรกโพธิ์ รูปเหมือน ก้น อุ
๘๒.พระผงปรกโพธิ์ รูปเหมือน ก้นดอกจันทร์
๘๓.พระผงจันทร์ลอยหันข้างพนมมือ
๘๔.พระผงสรงน้ำ รุ่นแรก พิมพ์เสาร์ใหญ่
๘๕.พระพิมพ์สรงน้ำ ๑๐๐ ปี
๘๖.พระพิมพ์สรงน้ำปิดทอง ๑๐๐ ปี
๘๗.พระทุ่งเศรษฐี พิมพ์เล็ก
๘๘.พระทุ่งเศรษฐี พิมพ์ใหญ่
๘๙.เข็มกลัดติดเนคไท ภ.ป.ร วัดวังกระโจม
๙๐,พระเนื้อผงห้าเหลี่ยม พิมพ์ใหญ่
ฯลฯ
ราคาเปิดประมูล120 บาท
ราคาปัจจุบัน140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลส. - 13 มิ.ย. 2558 - 18:21.44
วันปิดประมูล ศ. - 19 มิ.ย. 2558 - 10:31.52 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 13 มิ.ย. 2558 - 18:24.41
แนะนำแม่นมากลองดู www.huaisiam.com
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
140 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 18 มิ.ย. 2558 - 10:31.52
กำลังโหลด...
Top