**พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520

**พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ

**พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ **พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ **พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ **พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ **พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง **พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ
รายละเอียดพระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก พิธีเดียวกับเหรียญพระนเรศวร พระดี พิธียิ่งใหญ่ สภาพสวยมากๆ น่าบูชา สนใจหรือชอบเชิญบูชาครับ ยังมีอีกหลายรายการลองชมดูครับ ราคาเบาวัดใจทั้งนั้นครับ

พระร่วงยืนยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ หลวงพ่อมุ่ย ปลุกเสก ปี 2513
รายนามพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลุกเศกพระกริ่ง "ยุทธหัตถี"
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓(ในวันกองทัพไทย)
*********************

สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย เวลา ๑๑.๐๐ น.
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน

ที่ ชื่อ วัด อำเภอ จังหวัด
๑ พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย) ดอนไร่ สามชุก สุพรรณบุรี
๒ พระราชธรรมาภรณ์ (เงิน) ดอนยายหอม เมือง นครปฐม
๓ พระราชปัญญาโสภณ (สุข) ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๔ พระราชพุทธิรังษี (เจียม) โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
๕ พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) โพธินิมิตร ธนบุรี ธนบุรี
๖ พระเมธีธรรมสาร (ไสว) บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
๗ พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) สุทัศน์ พระนคร กรุงเทพ ฯ
๘ พระรักขิตวันมุนี (ถิร) ป่าเลไลยก์วรวิหาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๙ พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) ใหม่หนองพะอง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
๑๐ พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) กลาง ท่าเรือ อยุธยา
๑๑ พระครูศีลพรหมโสภิต (แพ) พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
๑๒ พระครูภาวนากิตติคุณ (น้อย) ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
๑๓ พระครูสถาพรพุทธมนต์ (สำเนียง) เวฬุวนาราม บางเลน นครปฐม
๑๔ พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) ประดู่ฉิมพลี บางกอกน้อย ธนบุรี
๑๕ พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๑๖ พระครูโสภนกัลยาณวัตร (เส่ง) กัลยาณมิตร บางกอกใหญ่ ธนบุรี
๑๗ พระครูพินิจสมาจารย์ (โด่) นามตูม พนัสนิคม ชลบุรี
๑๘ พระครูปัญญาโชติวัตร (เจริญ) ทองนพคุณ เขาวัง เพชรบุรี
๑๙ พระครูประสาทพุทธิคุณ คุ้งวารี สวรรคโลก สุโขทัย
๒๐ พระครูเอนกคุณากร (แขก) หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
๒๑ พระครูสุวรรณวรคุณ (คำ) หน่อพุทธางกูร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒๒ พระครูสุนทรานุกิจ (กริ่ง) สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
๒๓ พระครูสุวรรณวิสุทธิ (เจริญ) ธัญญวารี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
๒๔ พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (เพรียว) โพธิทองเจริญ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๒๕ พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) ตำหนักเหนือ ปากเกร็ด นนทบุรี
๒๖ พระครูพินิจวิหารการ (เทียม) กษัตราธิราช เมือง อยุธยา
๒๗ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (โพธิ์) พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒๘ พระครูใบฎีกาเติม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
๒๙ พระครูประภัศร์ธรรมาภรณ์ (แต้ม) พระลอย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๐ พระครูวิจิตรวิหารการ (เจิม) กุฎีทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๑ พระครูสุนทรธรรมจารี (อ๊อด) พระธาตุ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๒ พระครูอโศกสันติคุณ (สงัด) ดอนหอคอย อู่ทอง สุพรรณบุรี
๓๓ พระครูอุภัยภาดาทร (ขอม) ไผ่โรงวัว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
๓๔ พระครูวิมลสังวร (สังวร) แค เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๕ พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ อู่ทอง บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๓๖ หลวงพ่อมิ สิงห์ บางกอกน้อย ธนบุรี
๓๗ พระครูปลัดสงัด พระเชตุพนวิมังคลาราม พระนคร กรุงเทพ ฯ
๓๘ พระอาจารย์ไสว ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๓๙ พระอาจารย์สมคิด เลา บางขุนเทียน ธนบุรี
๔๐ พระอาจารย์หลวงพ่อผ่อง จักรวรรดิ สัมพันธวงษ์ กรุงเทพ ฯ
๔๑ พระอาจารย์หลวงพ่อกก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
๔๒ พระอาจารย์หลวงพ่อเณร พรพระร่วง มีนบุรี กรุงเทพ ฯ
๔๓ พระอาจารย์หลวงพ่อหอม ซากหมาก บ้านค่าย ระยอง
๔๔ พระอาจารย์หลวงพ่อกี๋ หูช้าง บางกรวย นนทบุรี
๔๕ พระครูฉาย ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพ ฯ
๔๖ พระอาจารย์สร้อย เลียบราษฎร์บำรุง ดุสิต กรุงเทพ ฯ
๔๗ พระอธิการคำ พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๔๘ พระอาจารย์เผื่อน พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๔๙ พระธรรมธรทองดี(ดี) พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๐ พระอาจารย์พล นิเวศน์ธรรมาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๑ พระอธิการทอง ประตูสาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๒ พระครูวิบูลย์คุณวัตร (หล่อ) น้อย วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๕๓ พระอาจารย์เกลื่อน รางสงวน วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๕๔ พระครูศีลโสภิต ทองพุ่มพวง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๕ ท่านองสรพจนสุนทร กุศลสมาคร - กรุงเทพ ฯ
๕๖ พระราชสุพรรณาภรณ์ (เปลื้อง) สุวรรณภูมิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๗ พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๘ พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง) โบสถ์ เมือง ลพบุรี
๕๙ พระสมุห์จำลอง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมือง อุดรธานี
๖๐ พระครูวิเศษมงคลกิจ(มิ่ง) กก บางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ
๖๑ พระมหาต่วน มเหยงคณ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๒ พระครูสุนทรวิริยานุวัตร กุฎีทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๓ พระครูศรีปทุมรักษ์ ศรีบัวบาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๔ พระครูอาทรศาสนกิจ วังพระนอน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๕ พระครูมงคลนิวิฐ นิเวศน์ธรรมาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๖ พระอาจารย์นุรัตน์ นางพญา เมือง พิษณุโลก
๖๗ พระครูปลัดพวน ท่าพระยาจักร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๖๘ พระอาจารย์ธีระ ท่าพระยาจักร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๖๙ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ พันอ้น เมือง เชียงใหม่
๗๐ พระครูศาสนกิจจาภิรมย์ ไผ่เดี่ยว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๗๑ พระครูวาทีธรรมคุณ ลานคา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๗๒ พระครูพินิตสุวรรณภูมิ ยุ้งทลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
๗๓ พระใบฎีกาทวน อุทุมพราราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๔ พระมหาบุญ พันตำลึง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๕ พระใบฎีกาบุญชู ไตรรัตนาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๖ พระครูสุนทรศีลคุณ นางในธรรมิการาม วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๗ พระครูวิเศษสุตกิจ สำโรง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๘ พระครูถาวรธรรมนิเทศ หลวง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๙ พระครูธรรมธรศรีรัตน์ วิเศษ วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๘๐ พระครูวรพรตศีลขันธ์ อรัญญิกาวาส ชลบุรี
...ฯลฯ

พระร่วงยุทธหัตถีรุ่นนี้เป็นหนึ่งในพระพิมพ์พระร่วงที่ออกแบบพิมพ์ได้สวยงาม
เข้มขลัง อีกทั้งพิธีมหาพุทธาภิเศกใหญ่โดยยอดคณาจารย์ พุทธคุณสูงทางด้าน
คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดป้องกันภัยภยันตราย ว่ากันว่าพระพิมพ์พระร่วงนี้
เหมาะสำหรับบูชาคู่กายชายชาตรี

ลองชมรายการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกนะครับ แล้วค่อยโอนทีเดียวก็ได้ครับ วัดใจเคาะเดียวแดงทุกรายการ
http://www.web-pra.com/AuctionReport/Items?username=MOMON
โอนเงินแล้วรบกวนโทรแจ้งหรือ Mail My Box เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
ราคาเปิดประมูล230 บาท
ราคาปัจจุบัน250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 26 พ.ย. 2558 - 12:12.30
วันปิดประมูล ศ. - 27 พ.ย. 2558 - 12:25.34 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0836336667
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พฤ. - 26 พ.ย. 2558 - 12:12.44
**พระร่วงยืนหลังยุทธหัตถี วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๑๓ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปลุกเสก**สวยๆ
.
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 26 พ.ย. 2558 - 12:25.34
กำลังโหลด...
Top