เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ปลอกผิว ตอกโค้ดระฆัง

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคอีสานใต้

เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ปลอกผิว ตอกโค้ดระฆัง

เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ปลอกผิว ตอกโค้ดระฆัง เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ปลอกผิว ตอกโค้ดระฆัง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ปลอกผิว ตอกโค้ดระฆัง
รายละเอียด*****หลวงปู่พา อธิวโล (พระครูวรกิจ จานุรักษ์) วัดบัวระรมย์ ผู้สืบสารวิชาอาคมจาก หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน

*****รุ่น มหาลาภ รวยทันใจ ได้รับเมตาจาก หลวงปู่พา อธิวโร(พระครูวรกิจจานุรักษ์) วัดบัวระรมย์ บ้านบัวระรมย์ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อนุญาตให้จัดสร้าง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทำพิธีปลุกเสก ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา

*****วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
๑. เพื่อหารายได้บูรณะอุโบสถวัดบัวระรมย์ บ้านบัวระรมย์ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
๒.เพื่อจัดตั้งกองทุน หลวงปู่พา อธิวโร(พระครูวรกิจจานุรักษ์) วัดบัวระรมย์ บ้านบัวระรมย์ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
๓.เพื่อก่อสร้างห่อระฆัง วัดบัวระรมย์ บ้านบัวระรมย์ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

*****จำนวนที่สร้าง
๑.พระกริ่งมหาลาภรวมทันใจ เนื้อทองคำ(หนัก๔๙ กรัม) สร้าง ๙ องค์
๒.พระกริ่งมหาลาภรวมทันใจ เนื้อเงิน ก้นทองคำ(ฝาครอบทองคำหนัก๑.๘กรัม) สร้าง ๔๙ องค์
๓.พระกริ่งมหาลาบรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ก้นทองคำ(ฝาครอบทองคำหนัก๑.๘กรัม) สร้าง ๙๙ องค์
๔.พระกริ่งมหาลาบรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ก้นเงิน สร้าง ๒๙๙ องค์
๕.พระกริ่งมหาลาบรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ก้นเหล็กน้ำพี้ สร้าง ๔๙๙ องค์
๖.พระกริ่งมหาลาภรวยทันใจ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง สร้าง ๙๙๙ องค์
๗.พระกริ่งมหาลาภรวยทันใจ เนื้อแร่ก้นเงิน (แจกกรรมการ) สร้าง ๑๙๙ องค์
๘.พระกริ่งมหาลาภรสยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ก้นอุดปรอทแช่น้ำมนต์ ปลุกเสก ๑ ไตรมาส (บูชา ที่วัดบัวระรมย์ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) สร้าง ๑๙๙ องค์
๙.พระชัยวัฒน์มหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองคำ(หนักประมาณ ๑๖กรัม) สร้าง ๙ องค์
๑๐.พระชัยวัฒน์มหาลาภรวยทันใจ เนื้อเงิน สร้าง ๑๙๙ องค์
๑๑.พระชัยวัฒน์มหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ สร้าง ๓๙๙ องค์
๑๒.พระชัยวัฒน์มหาลาภรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ สร้าง ๔๙๙ องค์
๑๓.พระชัยวัฒน์มหาลาภรวยทันใจ เนื้อแร่ (แจกกรรมการ) สร้าง ๑๙๙ องค์
๑๔.เหรียญหล่อโบราณมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองคำ(หนักประมาณ ๒๗ กรัม) สร้าง ๙ องค์
๑๕.เหรียญหล่อโบราณมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเงิน สร้าง ๙๙ องค์ โค้ดพิเศษสร้าง ๑๔ องค์
๑๖.เหรียญหล่อโบราณมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้(แม่เหล็กดูดติด) สร้าง ๔๙๙ องค์
๑๗.เหรียญหล่อโบราณมหาลาภรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ สร้าง ๖๙๙ องค์
๑๘.เหรียญหล่อโบราณมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ สร้าง ๑,๙๙๙ องค์
๑๙.เหรียญหล่อโบราณมหาลาภรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ปอกผิว (ตอกโค้ตระฆัง) สร้าง ๔๙๙ องค์
๒๐.เหรียญหล่อโบราณมหาลาภรวยทันใจ เนื้อแร่ (แจกกรรมการ)สร้าง ๑๙๙ องค์
๒๑.พระสมเด็จ ๓ ชั้น หลังยันต์มหาลาภรวยทันใจ เนื้อชานหมากผสมผงเหล็กน้ำพี้ สร้าง ๑,๙๙๙ องค์
๒๒.พระสมเด็จ ๓ ชั้น หลังยันต์มหาลาภรวยทันใจ เนื้อผงพุทธคุณ สร้าง ๘,๐๐๐ องค์
๒๓.พระผงพิมพ์รูปเหมือน หลวงปู่พา อธิวโล วัดบัวระรมย์ เนื้อชานหมากผสมผงเหล็กน้ำพี้ ตะกรุดทองคำ ๒ ดอก สร้าง ๙๙ องค์
๒๔.พระผงพิมพ์รูปเหมือน หลวงปู่พา อธิวโล วัดบัวระรมย์ เนื้อชานหมากผสมผงเหล็กน้ำพี้ ตะกรุดเงิน ๒ ดอก สร้าง ๑,๗๐๐ องค์
๒๕.พระผงพิมพ์รูปเหมือน หลวงปู่พา อธิวโล วัดบัวระรมย์ เนื้อผงพุทธคุณ สร้าง ๘,๐๐๐ องค์
๒๖.พระผงพิมพ์รูปเหมือน หลวงปู่พา อธิวโล วัดบัวระรมย์ เนื้อผงยาจินดามณี ตะกรุดสามกษัตรย์ (แจกกรรมการ) สร้าง ๒๐๐ องค์

*****ประวัติหลวงปู่พา อธิวโร (พระครูวรกิจจานุรักษ์)

***หลวงปู่พา อธิวโร (พระครูวรกิจจานุรักษ์) เจ้าอาวาส วัดบัวระรมย์ บ้านบัวระรมย์ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง(เดิมกันทรารมย์) จังหวัดศรีสะเกษ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๗๐ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๗) อายุ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา ท่านเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อมุม อินธปญโญ วัดปราสาทเยอร์ และหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล(พระอมตะมหาเถระ ๕ แผ่นดิน) วัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์

***หลวงปู่พา อธิวโร (พระครูวรกิจจานุรักษ์) เป็นชาวศรีสะเกษโดยกำเนิด เข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์เมื่ออายุครบบวช ๒๐ ปี และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบัวระรมย์ ในอดีตได้ออกธุดงค์ข้ามแดนไปประเทศเพื่อนบ้านหลายครั้ง แต่หลังจากปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้เกิดกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารจึงหยุดออกธุดงค์ข้ามแดน

***หลวงพ่อมุม อินธปญโญ วัดปราสาทเยอร์ ได้พิจารณาเห็นว่า หลวงปู่พา อธิวโร เป็นผู้มีความเหมาะสม จึงรับเป็นศิษย์เอก ได้ถ่ายทอดวิชาอาคม สอนความรู้ที่ร่ำเรียนมาให้จนหมดสิ้น ในการเรียนศาสตร์กรรมฐานจากครู ศิษย์ต้องประกอบและปฏิบัติด้วยศิล สมาธิ ปัญญาควบคู่กันไป ทั้งก่อนเรียนและหลังจากเรียนจบ ก็ยังต้องยึดถือต่อไป ซึ่งท่านสอนว่า เมื่อเรียนรู้และทำได้แล้ว ต้องรู้จักรักษา เก็บตนไม่โอ้อวดเรียกว่ารักษาพระวินัย

***ก่อนที่ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล(พระอมตะมหาเถระ ๕ แผ่นดิน) วัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จะละสังขาร หลวงปู่พา ได้เดินทางไปพักกับหลวงปู่หมุน ๗ วัน ช่วงเวลานั้นยามดึกเหล่าศิษยานุศิษย์เห็นแสงสว่างไสวในกุฏิของหลวงปู่หมุน อันเกิดจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมิใช้ไฟฟ้าตามปกติ หรือไฟตะเกียง บางคืนก็มีเสียงดังลั่นโครมคราม บางครั้งก็ได้ยินเสียงเสือคำราม ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่ศิษยานุศิษย์ที่ได้เห็นเป็นอย่างมาก เมื่อครบกำหนด ๗ วัน หลวงปู่พาได้ลาหลวงปู่หมุนกลับวัน ศิษยานุศิษย์ สอบถามหลวงปู่กับเหตุการที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้รับคำตอบ ผู้รู้บางท่านบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอภิญญาจิตของท่านทั้งสองที่แลกเปลี่ยนวิชาอาคมและทดสอบภูมิจิต ภูมิธรรมกัน

*** หลวงปู่พา อธิวโร ท่านจึงเป็นผู้สืบสารต่อศาสตร์ธรรมะอาคมทั้งขอมและลาว
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลจ. - 28 ธ.ค. 2558 - 10:43.57
วันปิดประมูล อ. - 29 ธ.ค. 2558 - 14:23.12 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0847848323
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
500 บาท จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 14:23.05
600 บาท จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 14:23.10
700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 14:23.12
กำลังโหลด...
Top