๑๑๑ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุน ตอกโค๊ตเลข 1 รางวัลที่ 2 งาน จ.ระยอง ใบรับประกัน ต่อไปจะมีค่ามากกว่าทอง

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

๑๑๑ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุน ตอกโค๊ตเลข 1 รางวัลที่ 2 งาน จ.ระยอง ใบรับประกัน ต่อไปจะมีค่ามากกว่าทอง

๑๑๑ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุน ตอกโค๊ตเลข 1 รางวัลที่ 2 งาน จ.ระยอง ใบรับประกัน ต่อไปจะมีค่ามากกว่าทอง ๑๑๑ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุน ตอกโค๊ตเลข 1 รางวัลที่ 2 งาน จ.ระยอง ใบรับประกัน ต่อไปจะมีค่ามากกว่าทอง ๑๑๑ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุน ตอกโค๊ตเลข 1 รางวัลที่ 2 งาน จ.ระยอง ใบรับประกัน ต่อไปจะมีค่ามากกว่าทอง ๑๑๑ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุน ตอกโค๊ตเลข 1 รางวัลที่ 2 งาน จ.ระยอง ใบรับประกัน ต่อไปจะมีค่ามากกว่าทอง

บัตรรับประกันพระแท้
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง ๑๑๑ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุน ตอกโค๊ตเลข 1 รางวัลที่ 2 งาน จ.ระยอง ใบรับประกัน ต่อไปจะมีค่ามากกว่าทอง
รายละเอียดเหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
ออกวัดป่าหนองหล่ม ปี 2542


"ของของฉัน สร้างเองกับมือ ใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาภ ทำมาค้าขึ้น ไม่มีวันจน ประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรือง เจริญลาภยศสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี ละเว้นชั่ว คุณพระจะรักษา เทวดาจะคุ้ม ครอง แม้นว่าฉันจะตายไป ของของฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายๆ เท่า น้ำลาย ไอปาก ลมปราณที่ประจุลงไป ด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉัน ย่อมเป็นหนึ่ง บ่เป็นสอง ครบเครื่องเป็นองค์พระ ที่ดีทั้งนอก ดีทั้งใน ฝากไว้ในแผ่นดิน ให้เลื่องชื่อลือนาม ลือเลื่องถึงเมืองแมน"

วาจาสิทธิ์สุดท้าย ที่ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขาร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2546 ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหู

พระครูหมุน หรือ หลวงปู่หมุน "พระอมตะเถระ 5 แผ่นดิน" กำเนิดเมื่อปี พ.ศ.2437 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมรณภาพในปี พ.ศ.2546 รัชกาลปัจจุบัน สิริอายุ 109 ปี พรรษา 86

ตลอดการครองผ้ากาสาวพัสตร์ ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย ออกจาริกธุดงค์ ใฝ่ใจแสวงหาความรู้และวิทยาการต่างๆ เวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับการออกธุดงควัตร มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางแห่งองค์พระศาสดา เพื่อความมั่นคงถาวรแห่งพระบวรพุทธศาสนา ท่านเป็นพระเกจิสายพระป่าที่เคร่งกัมมัฏฐานอย่างแท้จริง ท่านจึงเป็นพระเถราจารย์ผู้สูงส่งด้วยอภิญญาณสมาบัติ มีพลังจิตตานุภาพสูงส่งทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤิทธิ์ จนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของพระเกจิด้วยกัน อย่างเช่น หลวงตามหาบัว ได้บอกกับลูกศิษย์ว่า อยากได้วัตถุมงคลที่แรงด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ให้มาขอกับหลวงปู่หมุน หรือ หลวงพ่อกวย ก็ยังยกย่องว่าหลวงปู่ท่านหมุนเก่งมากๆ

จากการศึกษาประวัติของหลวงปู่หมุน เริ่มเล่าเรียนอักษรไทย อักษรขอม และฝึกกัมมัฏฐานมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนอุปสมบทพระภิกษุ จากพระอาจารย์สีดา เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกัมมัฏฐานและวิทยาอาคม ในปี พ.ศ.2464 จึงเริ่มออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ ศึกษาแสวงหาประสบการณ์โดยได้ร่ำเรียนทั้งเวทวิทยาและสมถะกัมมัฏฐานในชั้นที่สูงขึ้นไป จากครูบาอาจารย์หลายสำนักไปจนถึงประเทศลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย อาทิ สำนักตักสิลาแห่งบ้านจิกใหญ่ จ.อุบล ราชธานี อันเป็นแม่บทของคัมภีร์ปถมัง อิทธิเจ มหาราช ตรีนิสิงเห ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งอำนาจจิต, สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์, หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา, หลวงปู่ทิม วัดช้างให้, พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน, หลวงปู่สี ฉันทสิริ, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน, หลวงพ่อสอน วัดเสิงสาง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังนับเป็นหนึ่งในทายาทผู้สืบพุทธาคมในสาย สมเด็จลุน แห่งนครจำปาสัก ราชอาณาจักรลาว อีกด้วย

ประมาณปี พ.ศ.2467 หลวงปู่หมุนได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านจาน จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์ รับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวน ท่านก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเวลาถึง 20 ปี จากนั้นจึงลาออกจากทุกตำแหน่ง ใช้ชีวิตที่เหลือบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติวิปัสสนาธุระเพียงอย่างเดียว ประมาณปี พ.ศ.2487 อายุได้ 50 ปี ได้ออกธุดงค์บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าดงดิบโดยลำพังอีกครั้ง ในช่วงนี้เองท่านได้พบอาจารย์จ่อยและอาจารย์ขวัญ วัดป่าหนองหล่ม ท่านทั้ง 2 จึงนิมนต์ให้โปรดญาติโยม ณ วัดป่าหนองหล่ม ระยะหนึ่ง

หลวงปู่หมุนเดินธุดงค์อยู่หลายสิบปี จนประมาณปี พ.ศ.2520 จึงกลับมายังวัดบ้านจาน ซึ่งในยามนั้นมีอายุกว่า 200 ปี สภาพทรุดโทรมมาก ท่านก็ได้พัฒนาและสร้างอุโบสถจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยเหลือลูกศิษย์และสหธรรมิกอีกหลายวัด อาทิ วัดป่าหนองหล่ม, วัดโนนผึ้ง, วัดซับลำไย และศิษยานุศิษย์ในการสร้างถาวรวัตถุและประโยชน์ต่างๆ ต่อพระพุทธศาสนา จนเป็นที่มาของวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในหลายต่อหลายรุ่น ด้วยล้วนปรากฏพุทธคุณและปาฏิหาริย์อย่างครบครัน

------------------------------------------------------------

"เหรียญนี้เก็บไว้ให้ดีต่อไปจะมีค่ามากกว่าทองคำเสียอีก" นี่เป็นคำพูดที่หลวงปู่หมุนกล่าวกับพระอาจารย์จ่อย อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าหนองหล่ม หลังจากท่านได้เสกเดี่ยวเหรียญรุ่นแรกนี้เสร็จแล้ว เพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกในชีวิตท่านจึงเน้นเป็นพิเศษอีกทั้งเจตนาในการสร้างก็เพื่อใช้แจกอย่างเดียว

เหรียญรุ่นแรก ตอกโค๊ตเลข 1 หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จำนวนการสร้าง 5,000 องค์ ปลุกเสกเดี่ยว 2 ปี (ปี2541-2542) แจกที่ระลึกงานหล่อพระแก้วมรกตจำลอง

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล สุดยอดวัตถุมงคลเพชรน้ำหนึ่ง พระอริยเกจิผู้แก่กล้าวิทยาคม ตบะญานบารมี สูงส่ง อายุกว่า 109 ปี บำเพ็ญเพียรธุดงค์มาเกือบทั้งชีวิต ถือสัจจะเท่าชีวิต ยากจะหามีสงฆ์ใดเสมอเท่า คือ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระอมตะเถระ 5 แผ่นดินผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงอิทธิฤทธิ์แล ปาฎิหารย์เหนือกาลเวลา

เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรก จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากที่หลวงปู่เลิกธุดงค์ คือออกจากป่ามาครั้งแรก นับเป็นสุดยอดของสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปู่ปลุกเสกยาวนาน กว่า ๒ ปีเต็มๆ แรงด้วยพุทธคุณ และอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์มากมาย ประสบการณ์มากมาย นับเป็นเหรียญที่น่าใช้ยิ่งและเป็นเหรียญที่ศิษย์ทุกคนต้องมีอยู่ในคอ

(ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และขออนุญาติเผยแพร่เกียรติคุณของครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพ)
ราคาเปิดประมูล10,000 บาท
ราคาปัจจุบัน53,000 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลส. - 26 มี.ค. 2559 - 19:41.37
วันปิดประมูล อ. - 29 มี.ค. 2559 - 20:44.55 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อา. - 27 มี.ค. 2559 - 15:01.52
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลด์ kchatthai หรือโทร 0994692926 นะครับ
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 53,000 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน)
ราคาประมูลด่วน53,000 บาท
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
30,000 บาท ส. - 26 มี.ค. 2559 - 21:38.01
40,000 บาท ส. - 26 มี.ค. 2559 - 21:39.00
42,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 29 มี.ค. 2559 - 19:41.31
53,000 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน) อ. - 29 มี.ค. 2559 - 20:44.55
กำลังโหลด...
Top