หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2516

ประมูล หมวด:พระบูชา

หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2516

หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2516 หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2516 หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2516 หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2516
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2516
รายละเอียดพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2516 หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว สูง 11 นิ้ว

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย วัสดุทองคำ เนื้อเจ็ดน้ำ สองขา ขนาดกว้าง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูง ๗ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยโปรดให้ประชุมช่างหล่อขึ้นเพื่อหล่อพระพุทธรูปทอง เมื่อเสร็จก็โปรดให้ สร้างพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุขึ้นกลางกรุงสุโขทัย เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง ดังศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า "กลางเมืองสุ โขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารส มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันงาม"

พุทธศักราช ๑๙๒๐ สมเด็จ"ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"ราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ยกทัพไปทำสงครามกับพระมหาธรรมราชา(ไสยฤๅไท) พระมหา ธรรมราชาออกมาถวายบังคมยอมเป็นเมืองขึ้น กรุงศรีอยุธยานับแต่นั้นมา

พระสุโขทัยไตรมิตรคงจะได้รับการอัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย ซึ่งการอัญเชิญพระสุโขทัยไตรมิตรมานี้ มีข้อสันนิษฐานสามประการคือ

๑. ประการที่หนึ่ง มีผู้อาราธนาลงมาจากกรุงสุโขทัยโดยเลื่อมใสศรัทธา
๒. ประการที่สอง ใน พุทธศักราช ๒๓๑๐ เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแก่พม่า พระสุโขทัยไตรมิตรอาจได้รับการอัญเชิญจากกรุง สุโขทัยในครั้งนั้น
๓. ประการที่สาม บุคคลใดบุคคลหนึ่งอัญเชิญลงมาในราวต้นรัชกาลที่ ๑ หรือในรัชกาลที่ ๓ เพราะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อ พุทธศักรา ๒๓๓๒ และมีประบรมราชโอง การให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ขึ้นไปอัญเชิญพระพุทธรูปตามวัดร้างในกรุงสุโขทัย และหัวเมืองเหนือทั้งปวงมายังกรุงเทพฯ เป็นจำนวน ถึง ๑,๒๔๘ องค์พระสุโขทัยไตรมิตรอาจจะได้รับการอัญเชิลงมาจากกรุงสุโขทัยในคราวนี้ด้วย เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่งดงามจึง นำไปบูชาไว้เสียเองในวัดที่ตนสร้างขึ้น ต่อมาได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดโชตินาราม(วัดพระยาไกร) ซึ่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เจ้าสัวบุญมา) เป็นผู้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระสุโขทัยไตรมิตรที่ถูกอัญเชิญมาในครั้งนั้น มีลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะมีสาเหตุ ๓ ประการคือ

๑. เอาปูนปั้นหุ้มไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จ"ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"ราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปทำสงครามกับกรุงสุโขทัย เมื่อกรุงสุโขทัยตกเป็น เมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา จึงเกรงว่าสมเด็จ"ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"ราชาธิราชจะอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาที่กรุงศรีอยุธยา
๒. พุทธศักราช ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า วัดและพระพุทธรูปถูกเผาสำรอกเอาทองไป ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนที่กลัวพระ พุทธรูปทององค์นี้จะถูกเผาสำรอกเอาทองไปจึงได้เอาปูนปั้นพอกเสีย
๓. ขุนนางใหญ่ที่ขึ้นไปพบ เห็นว่าพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะงดงาม ก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานในวัดแห่งสกุลของตนแล้วจึงเอาปูนปั้น พอกพระพุทธรูปนั้นเสีย

พุทธศักราช ๒๔๗๘ วัดพระยาไกรได้ชำรุดทรุดโทรมคล้ายวัดร้าง จึงได้อัญเชิญพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดใหญ่มาไว้ที่วัดไตรมิตร วิทยาราม หรือวัดสามจีนได้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ดำริที่จะสร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธ รูปที่อัญเชิญมาจากวัดพระยาไกร แต่ยังไม่สามารถยกขึ้นได้ กระทั่งวันที่ ๒๕ พฤษภา คม ๒๔๙๘ ฝนตกตอนใกล้รุ่ง พบว่าปูนตรง พระอุระแตกกะเทาะออก เห็นรักปิดทองอยู่ชั้นใน เมื่อแกะปูนออกหมดเป็นพระพุทธรูป ทองคำตลอดทั้งองค์ พุทธลักษณะงดงาม สมบูรณ์ยิ่ง ใต้ฐานทับเกษตรมีกุญแจกลสำหรับถอดองค์พระออกได้เป็น ๙ ส่วน ช่วยให้สามา รถเคลื่อนย้ายองค์พระขึ้นไปประ ดิษฐานยังพระวิหารได้สำเร็จ ซึ่งผู้สร้าง(คนโบราณ)ได้ใส่ทองคำสำรอง(สำหรับซ่อมแซม หากองค์พระ ชำรุด) รวมทั้งมุกสำหรับ ใส่พระเนตรสำรองไว้ใต้ฐานพระ

นับเป็นการสื่อสารของคนโบราณที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง ด้วยพุทธลักษณะสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยที่เรียกขานว่า "พระสุโขทัย ไตรมิตร" ชาวต่างประเทศเรียกว่า "Golden Buddha"มุ่งหน้ามาชมองค์พระอย่างต่อเนื่องทุกวัน
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 23:54.09
วันปิดประมูล พฤ. - 25 ส.ค. 2559 - 07:17.20 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
1,000 บาท ศ. - 19 ส.ค. 2559 - 07:21.15
thanade (85) (-1) 203.172.202.9
1,500 บาท ศ. - 19 ส.ค. 2559 - 10:41.48
Prote (711) (-1) 182.232.176.36
2,000 บาท ศ. - 19 ส.ค. 2559 - 22:19.48
2,100 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 17:14.30
2,200 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 22:26.22
2,300 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 22:26.28
2,400 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 22:26.33
2,500 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 22:26.38
2,800 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 22:28.07
2,900 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 22:28.12
3,000 บาท อ. - 23 ส.ค. 2559 - 22:28.15
Prote (711) (-1) 182.232.136.17
3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 24 ส.ค. 2559 - 07:17.20
กำลังโหลด...
Top