พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ ปี2519 ที่สุดแห่งมงคลสักการะในรัชกาลที่9

ประมูล หมวด:พระเนื้อผง เนื้อดิน เนื้อว่าน ก่อนปี 2525

พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ ปี2519 ที่สุดแห่งมงคลสักการะในรัชกาลที่9

พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ ปี2519 ที่สุดแห่งมงคลสักการะในรัชกาลที่9 พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ ปี2519 ที่สุดแห่งมงคลสักการะในรัชกาลที่9 พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ ปี2519 ที่สุดแห่งมงคลสักการะในรัชกาลที่9
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ ปี2519 ที่สุดแห่งมงคลสักการะในรัชกาลที่9
รายละเอียดพระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา
ที่สุดแห่งมงคลสักการะในรัชกาลที่9
สมัยก่อนจะเคยได้ยินบ่อยๆที่มีพระรุ่นต่างๆขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างแต่มีนับรุ่นพระได้ที่มีพระราชปรารภให้จัดสร้างด้วยเป็นพระราชดำริมาแต่เดิม
พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดาถือเป็นพระเครื่องที่มีบันทึกว่า ในหลวงรับสั่งให้นำกระเบื้องวัดบวรนิเวศวิหารไปทำพระจะดีไม่น้อย
พิมพ์พระนำเอาพระจิตรลดาเป็นต้นแบบ
และทำให้พิมพ์ชัดเจนขึ้น
มวลสารหลักมีสามส่วน
มวลสารส่วนแรกคือ
มวลสารพระราชทานของในหลวง
1.ผงดอกไม้พระราชทานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2517
2.ผงธูปพระราชทาน
3.ผงดอกไม้ที่ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์
ในเทศกาลเข้าพรรษา 2517
4.ผงดอกไม้ที่ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์
มวลสารส่วนที่2
กระเบื้องหลังคาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
กระเบื้องชุดนี้ในหลวงทรงรับสั่งว่า
กระเบื้องมุงหลังคาพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารนั้น น่าจะทำประโยชน์ได้บ้าง เนืองจากเป็นของเก่า และสมเด็จพระสังฆราชเคยประทับอยู่วัดนี้ถึง 3 พระองค์ หากนำไปทำพระผงคงดีไม่น้อย "
กระเบื้องนี้บันทึกในประวัติบันทึกตำนานวัดบวรนิเวศวิหารว่า
มีหมายรับสั่งในรัชการที่4 จอศก1213ปีกุน
นำกระเบื้องมุงหลังคาพระอุโบสถ
และเมื่อปี2508จึงรื้อลงมา
จึงเป็นที่มาของมวลสารหลักพระชุดนี้
มวลสารกระเบื้องนี้ผ่านกาลเวลาสมัยรัชกาลที่4-9 เป็นมวลสาร6แผ่นดิน
ผ่านสมัยอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นสมเด็จพระสังฆราช3พระองค์
สมเด็จพระสังฆราช ของวัดบวรมีดังนี้
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์)
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษย์นาคมานพ)
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์)
ทำไมถึงกล่าวว่าสามพระองค์เพราะสมัยปี2519นั้น สมเด็จพระญาณสังวรยังไม่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพราะท่านได้รับการสถาปนาในปี2532
มวลสารส่วนที่3
คือมวลสารจากพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นที่ในหลวงทรงนับถือและมวลสารจากทั่วประเทศ

พิธีพุทธภิเษก
เมื่อสร้างเสร็จเป็นองค์พระแล้ว ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นอีก 7 วัน ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหารฯ เมื่อวันที่ 5-11 ก.ค. 2519
รายนามพระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสกและเจริญพุทธมนต์พระสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตลดา - นางพญา สก. 2519
1. วันจันทร์ 5 ก.ค. 2519 เวลา 17.00 น.
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
2. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
3. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
4. หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา
5. พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
6. พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย
7. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ ๑๐รูป
1. สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม
2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
3. สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ
4. พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ
5. พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม
6. พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม
7. พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ
8. พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม
9. พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์
10. พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม
2. วันอังคาร 6 ก.ค. 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
2. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
3. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร
4. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย
5. หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม ร้อยเอ็ด
6. พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี
7. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
3. วันพุธ 7 ก.ค. 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
2. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร
3. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
4. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย
5. หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม กาฬสินธุ์
6. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด
7. หลวงพ่อชา วัดศรีแก่งคร้อ ชัยภูมิ
8. หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี
9. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต
10. หลวงพ่อมา วัดวิเวกฯ ร้อยเอ็ด
4. วันพฤหัสบดี 8 ก.ค. 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
2. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
3. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด
4. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต
5. พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
6. หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
7. หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี สิชล นครศรีธรรมราช
8. หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย
9. พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย
5. วันศุกร์ 9 ก.ค. 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
2. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
3. หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
4. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อุบลฯ
5. หลวงพ่อพั่ว วัดบ้านนาเจริญ อุบลฯ
6. พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี
7. หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี
6. วันเสาร์ 10 ก.ค. 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
2. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
3. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
4. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
5. หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
6. หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
7. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
7. วันอาทิตย์ 11 ก.ค. 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
ตอนกลางวัน (เวลา 13.00 - 1600 น.) หลวงปู่ธูป วัดสุทรธรรมทาน(วัดแค) กทม. นั่งปรกบริกรรมภาวนาเดี่ยว 4 ชั่วโมงเต็ม
ตอนค่ำ 1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
2. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
3. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
4. พระอาจารย์ผ่อง วัดสามปลื้ม กทม.
5. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ ธนบุรี
6. หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กทม.
7. พระครูสงัด วัดพระเชตุพนฯ กท
ในวันที่ 12 ก.ค. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมและสุหร่าย สมเด็จนางพญา ส.ก.และพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรฯ
รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ๑๐ รูป
1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผติการาม
2. พระสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส
3. พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดราชบพิธ
4. พระญาณวโรดม วัดบวรราชนิเวศ
5. พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์
6. พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ
7. พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาทสุนทริการาม
8. พระเทพวราภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม
9. พระเทพปัญญากวี วัดราชาธิวาส
10 พระเทพกวี วัดบวรฯ
ราคาเปิดประมูล380 บาท
ราคาปัจจุบัน420 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลจ. - 31 ต.ค. 2559 - 13:53.57
วันปิดประมูล พ. - 02 พ.ย. 2559 - 20:01.39 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 420 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
400 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 01 พ.ย. 2559 - 20:01.39
warload (187) (-5) 223.24.16.168
420 บาท อ. - 01 พ.ย. 2559 - 21:52.02
กำลังโหลด...
Top