หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส พิมพ์น้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคเหนือ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส พิมพ์น้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส พิมพ์น้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส พิมพ์น้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส พิมพ์น้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส พิมพ์น้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด
รายละเอียดหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส พิมพ์น้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื้อทองแดง ตอก 1 โค๊ด ปี.๒๕๑๗ ในชุดสิทธัตโถพิมพ์นี้จัดว่าหายากที่สุด

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดพระสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส จัดสร้างโดยพระครูสังฆบริรักษ์ วัดบรมนิวาส (สายธรรมยุติ) กรุงเทพฯ.....ชุดพระสิทธัตโถ สร้างและจัำดทำที่ วัดบรมนิวาส โดยพระภิกษุ-สามเณรที่วัดนี้และวัดถ้ำปากเปียง ช่วยกันทำจึงเป็นปูชนียวัตถุที่พระสงฆ์สร้างกันเอง...

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง ชุดพระสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส ในครั้งนี้...
1.เพื่อนำไปสร้างศาลาการเปรียญที่ค้างอยู่ที่วัดสิทธัตโถภาวนาราม(วัดถ้ำปากเปียง) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2.หล่อรูปพระประธานกริ่งสิทธัตโถจำลอง ประดิษฐานไว้ที่วัดถ้ำปากเปียง
3.หล่อรูปเหมือนเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(สิริจันโท จันทร์)แห่งวัดบรมนิวาส
4.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
5.หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อลี ธัมมธโร
6.หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เพื่อนำไปตั้งบูชาที่ศาลาการเปรียญที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ ณ.บริเวณวัดสิทธัตโถภาวนาราม (วัดถ้ำปากเปียง) ต.บ้านถ้ำ เชียงดาว ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่สิมได้อุปถัมภ์ วัตถุมงคลชุดนี้หลวงปู่ เมตตาอธิฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษยาวนาน หนึ่งพรรษาเต็มๆ

วาระแรก วัดดอยแม่ปั๋ง หลวงปู่แหวน สุจินโณ เมตตาอธิฐานจิตให้พร้อมกับเหรียญรุ่นเจดีย์ ๘๔ และได้มอบเกศาเพื่อบรรจุในพระกริ่งสิทธัตโถ รุ่นไตรมาส..

วาระสอง วัดถ้ำผาปล่อง หลวงปู่แผ่เมตตาจิตหนึ่งพรรษา 3 เดือนในปี.๒๕๑๗

วาระสาม ณ.วัดสิทธัตโถภวนาราม(วัดถ้ำปากเปียง)เป็นการทำพิธีสุดท้ายตั้งโต๊ะทำพิธีกรรมบวงสรวงและด้วยพิธีกรรมโดยพรหมณ์......

วัดถ้ำปากเปียงเมื่อก่อนนั้นยังเป็นถ้ำปากเปียงที่ หลวงปู่มั่นเคยธุดงค์มาจำพรรษา พร้อมทั้งหลวงปู่สิมก็มาจำพรรษาและได้สร้างความเจริญจนเปลี่ยนเป็น วัดสิทธัตโถภวนาราม(วัดถ้ำปากเปียง)มีพื้นที่กว้างเหมาะกับทำพิธีกรรมต่างๆ หลวงปู่ยังปรารถนาความสงบวิเวกของป่าเขาและโพรงถ้ำต่างๆอยู่ สุดท้ายได้มาอยู่ที่ถ้ำผาปล่องเป็นบ้านสุดท้ายในการบำเพ็ญศีลภาวนาในชีวิตของท่าน พระชุดสิทธัตโถ รุ่นไตรมาสประกอบด้วย.....

1.พระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงปู่มั่น
2.พระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อลี
3.พระเนื้อผงพระสิทธัตโถ
4.พระหล่อโบราณรูปเหมือน หลวงปู่มั่น
5.พระหล่อโบราณรูปเหมือน หลวงพ่อลี
6.เหรียญหลวงปู่สิม เสมาพญานาคคู่
7.เหรียญหยดน้ำพระกริ่งสิทธัตโถ(พระประธาน)
8.เหรียญน้ำเต้า รูปเหมือนหลวงปู่มั่น
9.เหรียญกลมหลวงปู่สิม หลังยันต์ดวง
10.เหรียญสมเด็จพระสังฆราชญาโณทัย
11.เหรียญหลวงพ่อลี หลังยันต์ดวง
12.เหรียญรูปไข่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันโท จันทร์
13.เหรียญเก้าเหลี่ยมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันโท จันทร์
14.พระกริ่งสิทธัตโถ ปี.๑๗ อุดเกศาหลวงปู่แหวน

จำนวนการสร้างมีดังนี้...

*พระเนื้อผงทั้ง 3 พิมพ์อย่างละ 500 องค์
*พระหล่อโบราณรูปเหมือนหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อลี อย่างละ 2517 องค์
*พระกริ่งสิทธัตโถ ปี.๑๗ จำนวน 2599 องค์
*เหรียญเสมา ลป.สิม จำนวน 3000 เหรียญ
*เหรียญหยดน้ำ รูปเหมือนพระกริ่งสิทธัตโถ จำนวน 500 เหรียญ
*เหรียญน้ำเต้า รูปเหมือนหลวงปู่มั่น จำนวน 500 เหรียญ
*เหรียญกลม ลป.สิม หลังยันต์ดวง จำนวน 500 เหรียญ
*เหรียญหลวงพ่อลี หลังยันต์ดวง จำนวน 500 เหรียญ
*เหรียญสมเด็จพระสังฆราชญาโณทัย จำนวนไม่ถึง 500 เหรียญ..รุ่นนี้สร้างไว้แจกพระเถระและพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มาร่วมพิธีและมาช่วยงาน
*เหรียญรูปไข่และเก้าเหลี่ยม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันโท จันทร์ ไม่ทราบจำนวนสร้างแน่ชัด...

ส่วนเหรียญแจกกรรมการทั้งเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะตอก 2 โค๊ด สร้างอย่างละ 65 เหรียญมีดังนี้
1.เหรียญเสมา ลป.สิม
2.เหรียญหยดน้ำ พิมพ์พระกริ่งสิทธัตโถ
3.เหรียญน้ำเต้า ลป.มั่น
4.เหรียญกลม หลังยันต์ดวง ลป.สิม

ชุดกล่อง สิทธัตโถ รุ่นไตรมาส สร้างจำนวนไม่เกิน ๙๙ ชุดประกอบด้วย 8 องค์
1.พระเนื้อผงพระสิทธัตโถ(พระประธาน)
2.พระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงปู่มั่น
3.พระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อลี
4.เหรียญพิมพ์พระกริ่งสิทธัตโถ
5.เหรียญเสมา ลป.สิม
6.พระหล่อรูปเหมือน หลวงปู่มั่น
7.พระหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อลี
8.พระกริ่งสิทธัตโถ ปี.๑๗ ไตรมาส

******ประวัติพระครูสังฆบริรักษ์ คณะหอเขียว วัดบรมนิวาส ยศเส กทม.
เป็นผู้ริเริ่มสร้าง"พระกริ่งสิทธัตโถ"ร่วมกับ พระกิติสารโสภณ ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ปี.2508....โดยสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ เป็นผู้ประทานฤกษ์เททอง สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเปรียญ 9 ประโยค รวมทั้งสิ้น 9 รูปสวดชัยมงคลคาถา พระราชาคณะและพระเกจิคณาจารย์ 109 รูปจารึกพระยันต์ พระคณาจารย์ที่ทรงคุณธรรม 28 รูปนั่งปรกปลุกเสก....สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(อยู่ ญาโณทัย)วัดสระเกศ ได้ทรงถวายพระนามพระกริ่งนี้ว่า"สิทธัตโถ คือผู้ประทานความสำเร็จ"....
พระกริ่งสิทธัตโถรุ่นแรก สร้างขึ้นในปีนั้นคือปี.2508 และสร้างในปี.2510 ปี.2512 ปี.2516และปี.2517เป็นรุ่นสุดท้าย


******สำหรับเหรียญน้ำเต้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น สิทธัตโถ เหรียญเก๊ส่วนมากจะไม่มีตอกโค๊ด ที่มีออกมาขายตามเว็บไซต์และตามสนามพระเครื่องจำนวนมาก ขอให้หลีกเลี่ยงเหรียญที่ไม่มีตอกโค๊ด ข้อสรุปว่า..ประมาณ 99%เป็นเหรียญเก๊ครับ

****ภาพรอยตัดขอบเหรียญแท้ ขอให้เซฟภาพไว้เป็น****
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 09 ธ.ค. 2559 - 11:48.06
วันปิดประมูล อ. - 27 ธ.ค. 2559 - 16:25.30 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
200 บาท ส. - 28 พ.ย. 2558 - 08:03.13
300 บาท จ. - 30 พ.ย. 2558 - 13:46.29
400 บาท จ. - 30 พ.ย. 2558 - 13:46.38
500 บาท จ. - 30 พ.ย. 2558 - 13:46.43
600 บาท จ. - 14 ธ.ค. 2558 - 13:00.04
700 บาท จ. - 14 ธ.ค. 2558 - 13:00.18
1,700 บาท ศ. - 22 ม.ค. 2559 - 23:13.01
1,800 บาท จ. - 26 ธ.ค. 2559 - 16:24.41
2,000 บาท จ. - 26 ธ.ค. 2559 - 16:24.54
2,200 บาท จ. - 26 ธ.ค. 2559 - 16:25.22
2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) จ. - 26 ธ.ค. 2559 - 16:25.30
กำลังโหลด...
Top