หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคอีสานเหนือ

หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ

หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี พระนามาภิไธย ภปร. ปี 2521 ในพระราชศรัทธา สร้างอุโบสถ
รายละเอียด#วัดเทพสิงหาร บ้านนายูง ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี (ช่วง พ.ศ.2521-2522)
ได้ข้อมูลมาตามที่ปรากฏในหลักฐานช่วงประมาณ พ.ศ.2521 - 2522 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างพระเครื่องบูชาหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร เนื่องด้วยวัดเทพสิงหาร เป็นวัดที่สร้างมาประมาณ 90 ปีเศษแล้วยังไม่มีพระอุโบสถ ทางวัดได้ริเริ่มทำการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการสร้างไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังขาดอุปกรณ์และทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกมาก ทางเจ้าอาวาสคือหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร ร่วม กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดอุดรธานี ได้มีความเห็นพ้องต้องกันเพื่อวัตถุประสงค์จะให้อุโบสถที่ได้ดำเนินการสร้างไว้แล้ว ได้เสร็จสมบูรณ์ โดยจัดทำเหรียญหลวงปู่เครื่อง และพระเครื่องบูชา เพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบสร้างพระอุโบสถวัดเทพสิงหาร
ในการดำเนินการสร้าง และปลุกเสกพระเครื่องบูชาครั้งนี้หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญหลวงปู่เครื่อง และขออัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. มาประดิษฐานไว้ด้านหลังของเหรียญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งศิริมงคล และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวัดเทพสิงหารและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราช ทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้หลวงปู่เครื่องดำเนินการได้ตามความประสงค์
ปูชนียวัตถุที่สร้าง
1.พระพุทธรูปบูชาเนื้อทองขัด มีขนาด 5 นิ้ว และ9 นิ้ว
2.เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร มี เหรียญทองคำ เหรียญเงิน เหรียญนวโลหะ และเหรียญทองแดง
3.พระพิมพ์ผงสมเด็จฯ
รายชื่อผู้ดำเนินงานสร้าง ( ยศ และตำแหน่ง ในช่วง พ.ศ.ที่กล่าวถึง)
ประธานกรรมการ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รมว.กระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก
รองประธานกรรมการ
แม่ทัพภาคที่ 2
กรรมการ
1.ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ
2.ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
3.นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ เลขาธิการสำนักพระราชวัง
4.รองแม่ทัพภาคที่ 2 ทุกนาย
5.นายจินดา เจนอักษร
6.นายทองดำ บานชื่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
7.พล.ต.อาทิตย์ กำลังเอก ผบ.พล.1 รอ.
8.พ.อ.(พ) สง่า สายมงคล ผบ.พตท.1718
9.นายมณเฑียร แก้ววงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี
10.พ.ต.อ.ประทิน วงศ์รักมิตร รอง ผบก.ภ.5
11.พ.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผกก.ภ.จว.อ.ด.
12.นายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
13.นายประเสริฐ บรรลุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
14.พ.ต.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
15.นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุกอำเภอ
กรรมการและเลขานุการ
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.นายประกอบ แพทย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
2.นายมังกร กองสุวรรณ ปลัดจังหวัดอุดรธานี
รายนามพระเถระที่จะนิมนต์มาประกอบพิธีพุทธาภิเศกการจัดทำเหรียญหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร
1.หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
2.หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
3.หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์
4.หลวงปู่สนธิ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ จ.นครพนม
5.พระอาจารย์อ่อน ญาณศิริ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
6.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดป่าภูทอก อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
7.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสารวัน อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี
8.หลวงปู่สินธิ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ อ.เมือง จ.นครพนม
9.เจ้าคุณพระอุดมสังวร (วัน อุตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
10.พระมหาบัว วัดหลักศิลา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
11.อาจารย์ผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
12.พระครูกิตติคุณ วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.อุดรธานี
13.พระอธิการฉวี ฉวิวณฺโน วัดป่าสมาธิวัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี
14.พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี
15.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี
สถานที่สั่งจองพระเครื่องฯ ในช่วงนั้น
1.ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
2.กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
3.ที่ทำการสรรพากรจังหวัดอุดรธานี
4.ที่ทำการป่าไม้จังหวัดอุดรธานี
5.เทศบาลเมืองอุดรธานี
6.ที่ทำการอำเภอและกิ่งอำเภอจังหวัดอุดรธานีทุกแห่ง
7.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอุดรธานี
ที่มาข้อมูล :kla_in_black เว็ปอุดร108
ราคาเปิดประมูล150 บาท
ราคาปัจจุบัน350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลส. - 14 ม.ค. 2560 - 12:41.03
วันปิดประมูล พ. - 01 ก.พ. 2560 - 07:53.57 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0817893860
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน550 บาท
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
250 บาท อา. - 29 ม.ค. 2560 - 08:27.47
DMWK (530) (-3) 119.76.113.12
350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 31 ม.ค. 2560 - 07:53.57
กำลังโหลด...
Top