พระกำแพงเชตุพนบัวสองชั้น ฟอร์มดารา หน้าตาพริบ อีกหนึ่งยอดนิยมของพระกรุเมืองกำแพง - webpra

ประมูล หมวด:พระกรุ เนื้อดิน - เนื้อผง

พระกำแพงเชตุพนบัวสองชั้น ฟอร์มดารา หน้าตาพริบ อีกหนึ่งยอดนิยมของพระกรุเมืองกำแพง

พระกำแพงเชตุพนบัวสองชั้น ฟอร์มดารา หน้าตาพริบ อีกหนึ่งยอดนิยมของพระกรุเมืองกำแพง พระกำแพงเชตุพนบัวสองชั้น ฟอร์มดารา หน้าตาพริบ อีกหนึ่งยอดนิยมของพระกรุเมืองกำแพง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระกำแพงเชตุพนบัวสองชั้น ฟอร์มดารา หน้าตาพริบ อีกหนึ่งยอดนิยมของพระกรุเมืองกำแพง
รายละเอียดวัดพระเชตุพน (แผลงมาจากเชตวัน) มีคูล้อมรอบ นอกกำแพงเมืองมีคูก่ออิฐ มีมณฑปเป็นหลักของวัด กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร ยังเหลือแต่ผนังด้านหลัง ที่ผนังนั้นมีพระพุทธรูปปางลีลาปูนปั้นขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า และพระพุทธรูปยืนอยู่ด้านหลัง ด้านข้าง 2 ข้างพังทลายไม่เห็นร่องรอยมีประตูและกำแพงหินชนวนแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โดยรอบหลังมณฑปใหญ่ออกไปมีมณฑปเล็ก ซึ่งตามซุ้มยังมีร่องรอยของภาพเขียนปรากฏอยู่ ด้านหน้ามณฑปใหญ่ มีวิหาร 6 ห้องนับเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง สร้างมาก่อน พ.ศ. 1955 เพราะในจารึกวัดสรศักดิ์ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 1955 มีกล่าวถึงชื่อวัดนี้แล้ว
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ก็มีการสถาปนาวัดชื่อพระเชตุพนนี้ขึ้นวัดหนึ่ง แต่ไม่เป็นที่รู้จักและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมากนัก ครั้งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสามเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงบูรณะสังขรณ์วัดโพธิ์หรือวัดโพธารามที่ท่าเตียนขึ้น ให้เป็นพระอารามหลวงขนาดใหญ่ประจำรัชกาล พระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตามแบบอย่างวัดพระเชตุพน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงสุโขทัย และดังได้กล่าวแล้ว คำว่าพระเชตุพนก็คือวัดพระเชตวันมหาวิหารเมื่อครั้งพุทธกาลนั่นเอง
สำหรับพระพิมพ์หรือพระเครื่องที่รู้จักกันดีในนาม "พระเชตุพน" นั้นแตกกรุครั้งแรกในวัดพระเชตุพน จังหวัดสุโขทัย บางท่านก็เรียกชื่อพระพิมพ์นี้ว่า "พระร่วงหน้าโหนกสุโขทัย" มี 2 พิมพ์ คือ พระเชตุพนพิมพ์บัวไข่ปลา หรือ พิมพ์เล็กฐานชั้นเดียว และพระเชตุพนพิมพ์ใหญ่ บัว 2 ชั้น คือ ฐานสูงหรือฐาน 2 ชั้น มีทั้งเนื้อชิน เนื้อดิน และเนื้อว่าน
พระเชตุพนไม่ได้ขึ้นที่วัดพระเชตุพนสุโขทัยเท่านั้น ที่วัดอื่น ๆ ก็มี ทั้งในจังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร เป็นปฏิมากรรมจิ๋วที่แตกกรุแต่ละแห่งเป็นจำนวนมาก ลักษณะพระพุทธปฏิมาเป็นปางสมาธิ มีทั้งแบบตัดปีกไม่ตัดปีก และแบบลอยองค์
ในการแยกแยะพิมพ์พระเชตุพนว่าองค์ไหนเป็นของสุโขทัยหรือกำแพงเพชรดูจะไม่ยากนัก ถ้าเป็นพระเนื้อดิน เพราะเนื้อดินของสุโขทัยกับกำแพงเพชร มีลักษณะแตกต่างกัน โดยทั่วไปกรุสุโขทัยเนื้อแกร่งอย่างไหกระเทียมก็มี ที่ดูลักษณะนุ่มก็มักมีกรวดทรายมาก แต่ของกำแพงเพชรก็เหมือนกับพระนางกำแพงเป็นต้น ของทุ่งเศรษฐีทั่วไป คือ ดินผสมผงเกษร ดูนุ่มนวลและมักมีว่านดอกมะขามมองเห็นประปราย นี่ว่าเฉพาะพระเนื้อดิน แต่ที่เป็นเนื้อชินสำหรับผู้สะสมมือใหม่อาจจะสังเกตยากสักหน่อย เพราะทั้งสองจังหวัดนี้เป็นพระที่สร้างในยุคเดียวกัน คงจะถือเอาลักษณะเนื้อชินเป็นข้อแตกต่างอย่างเนื้อชินของอยุธยาหรือสุพรรณบุรีเทียบเคียงมิได้ อย่างไรก็ดีมีผู้รู้ในวงการให้ข้อสังเกตเป็นตำหนิพิมพ์ทรงว่า พระเชตุพนของกำแพงเพชรจะมีรอยพิมพ์แตกอยู่ใต้ท่อนแขนใกล้ข้อมือ มองเห็นเป็นหมอนหรือเข็มสั้น ๆ รองอยู่ใต้ท่อนแขนขวา (ซ้ายมือของผู้ดู) ในองค์ที่สภาพสมบูรณ์ชัดเจนจะมองเห็นชัด โดยเฉพาะพระเนื้อชิน ยิ่งเป็นพระเนื้อว่านด้วยแล้ว คงไม่สามารถแยกได้ว่าองค์ไหนเป็นของสุโขทัยหรือกำแพงเพชรในทัศนะของผู้เขียนเองที่เคยสังเกตลักษณะว่านของสุโขทัยมักจะออกไปทางขาวหม่น แต่ของกำแพงเพชรจะค่อนไปทางเหลืองหรือแดงคล้ำ อันนี้เป็นข้อสังเกตพระกรุเนื้อว่านที่อยู่ในครองครองประมาณ 10 องค์ อย่างไรก็ดี พระกรุเนื้อว่านเท่าที่พบของสุโขทัยมีน้อยมาก แต่ของกำแพงเพชรจะมีมากกว่า
พระเชตุพนฐานสูงมักจะตัดปีกเป็นหน้าจั่วแบบนางพญา แต่ไม่ถึงกับยอดปลายแหลม เมื่อมองดูสัดส่วนฐานจะใหญ่ องค์พระไม่สง่างามเหมือนพิมพ์เล็กฐานชั้นเดียว พิมพ์ใหญ่ฐานสูงหรือฐาน 2 ชั้น เท่าที่พบจะหาสมบูรณ์สวยงามได้ยาก ยิ่งที่เป็นเนื้อดินด้วยแล้วจะหาสวยยาก เพราะชำรุดและจำนวนพระมีน้อยกว่าพิมพ์เล็กฐานชั้นเดียวด้วย
ในแง่ของความงาม พิมพ์เล็กฐานชั้นเดียวจะมีทรวดทรงสวยงาม องค์ที่สวยสมบูรณ์น่าทำตลับทองใช้ มีขนาดเหมาะกับผู้หญิงและเด็กมาก พิมพ์ทรงเล็กน่ารักน่าเอ็นดู น่าสะสมเป็นอย่างยิ่ง
ในแง่พุทธคุณ ผู้เขียนไม่เคยเชื่อว่าพระกรุพระเก่าจะมีพุทธคุณวิเศษแตกต่างกัน ทุกองค์เสมอเหมือนกันหมด เพราะเจตนาผู้สร้างสืบอายุพรพุทธศาสนาเหมือนกันหมด สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพระปฏิมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติสำหรับผู้เคารพบูชา และประพฤติดีปฏิบัติชอบ ผู้ใดเคารพเลื่อมใสและประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมได้รับความคุ้มครองและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นในทุก ๆ ทาง ตามพระพุทธพจน์ที่ว่า ธมฺโม หเวรกฺขติ ธมฺมจารี ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม และ ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ฉะนี้แล
ราคาเปิดประมูล2,000 บาท
ราคาปัจจุบัน7,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลส. - 11 มี.ค. 2560 - 21:33.08
วันปิดประมูล พ. - 29 มี.ค. 2560 - 12:44.21 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 7,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
2,100 บาท อา. - 19 มี.ค. 2560 - 11:44.39
2,800 บาท จ. - 20 มี.ค. 2560 - 15:50.30
3,500 บาท อ. - 21 มี.ค. 2560 - 16:17.37
6,000 บาท อ. - 28 มี.ค. 2560 - 12:43.57
7,000 บาท อ. - 28 มี.ค. 2560 - 12:44.10
7,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 28 มี.ค. 2560 - 12:44.21
กำลังโหลด...
Top