หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล จ.ศรีสะเกษ - webpra

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล จ.ศรีสะเกษ

หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล จ.ศรีสะเกษ หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล จ.ศรีสะเกษ หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล จ.ศรีสะเกษ หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล จ.ศรีสะเกษ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล จ.ศรีสะเกษ
รายละเอียดพระผงพิมพ์สมเด็จ "คู่ชีวิตล้างอาถรรพ์" หลังแบบ ( องค์ที่ ๒ )
9 พิธีใหญ่ 74 พระเกจิอาจารย์ปลุกเสกเดี่ยว วัดหลักเมืองพัฒนาราม อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541
9 พิธีพุทธาพิเษกใหญ่ พ.ศ.2544
1. พิธีใหญ่รุ่นพระกริ่งจอมไทย 7 วัน 7 คืน วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ฯ
2. วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพ ฯ
3. วัดเวียง อ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุทธยา
4. วัดวสันตาราม อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
5. วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 6. วัดสับปะรดเทศน์ อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
7. วัดศรีสันต์มณฑาราม อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
8. วัดศรีฐานปิยราม อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ วันที่ 7 เม.ย.44
9. วัดหลักเมืองพัฒนาราม อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ วันที่ 7 พ.ค.44

คณาจารย์ที่อธิฐานจิตเสกเดี่ยวในปี พ.ศ.2544
1. หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อายุ 106 ปี วัดบ้านจาน
2. หลวงปู่ทองคำ อายุ 104 ปี วัดท่าทอง อุตรดิตถ์
3. หลวงปู่เหมือน ฐานุตตโม อายุ 104 วัดบ้านคลองทรายใต้
4.หลวงปู่กอง จันทวโส อายุ 103 ปี วัดสระมณฑล
5. หลวงปู่ละมัย ฐิตมโน อายุ 102 ปี สวนป่าสมุนไพร
6. ครูบาอิน อินโท พระครูวรวุฒิธิคุณ อายุ 100 ปี วัดทุ่งปุย
7. หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย
8. หลวงปู่โถม กุลปุญโญ อายุ 80 ปี วัดธรรมปัญญาราม
9. หลวงปู่หลวง กตปุญโญ อายุ 85 ปี วัดป่าสำราญนิวาส
10. ครูบาอินตา (พระครูถาวรชัยวุฒิ) อายุ 97 ปี วัดห้วยไทร
11. พระครูพิศาลธรรมนิเทศ (รองเจ้าคณะอำเภอ) วัดมหาวัน
12. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ ครูบาอินทร อายุ 50 ปี วัดสันป่ายางหลวง
13. ครูบาดวงจันทร์ จันทโร อายุ 89 ปี วัดป่าเส้า
14. พระครูถาวรศิลคุณ ครูบาอินตา อายุ 94 ปี วัดวังทอง
15. ครูบาสุข อายุ 79 ปี วัดป่าซางน้อย
16. ครูบาจ๋อน จันทรสี อายุ 87 ปี วัดป่าตาล
17. ครูบาศรีนวล นนทกุล อายุ 93 ปี วัดช้างค้ำ
18. พระครูอภิรักษ์ วัดป่าสามขา
19. ครูบาคำตั๋น อายุ 94 ปี วัดสันทรายหลวง
20. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป อายุ 68 ปี วัดอรัญญวิเวก
21. ครูบาอิ่นคำ พระครูสันติยานุศาสตร์ อายุ 92 ปี วัดท้าวแท่นหลวง
22. ครูบาหล้า วัดป่าลาย อายุ 92 ปี
23. ครูบาจั่นต๊ะรังษ๊ วัดกู่เต้า
24. ครูบาอิ่นคำ อายุ 83 วัดมหาวัน
25. ครูบาบุญปั๋น ธมมปญโญ อายุ 94 ปี วัดรุ้งขุ้ม
26. ครูบาคำ อายุ 66 ปี วัดธรรมชัย
27. ครูบาดวงดี อายุ 95 ปี วัดท่าจำปี
28. ครูบาผัด อายุ 76 ปี วัดศรีดอนมูล
29. ครูบาน้อย อายุ 51 ปี วัดศรีดอนมูล
30. หลวงปู่เหลือ อายุ 92 ปี วัดท่าไม้เหนือ
31. หลวงพ่อจ้อย จันทสุวรรณโณ อายุ 88 ปี วัดศรีอุทุมพร
32. หลวงปู่อุย พระครูนิพาทธรรมวัฒน์ อายุ 84 ปี วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
33. หลวงปู่ท้าว อายุ 86 ปี สำนักวชิรกัลยาณ์
34. หลวงปู่สมควร วิชชาวิสาโล อายุ 85 ปี วัดถือน้ำ
35. หลวงพ่ออ้วน จรณะวุฑิโฒ อายุ 57 ปี วัดหนองกระโดน
36. หลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร อายุ 73 ปี วัดนครสวรรค์
37. หลวงปู่ต่อ (พระครูนิทัศนพลธรรม) อายุ 82 ปี วัดเขาแก้ว
38. หลวงพ่อสะอาด (พระครูนิวิทฐมณีวงศ์) อายุ 58 ปี วัดเขาแก้ว
39. หลวงพ่อประเทือง อิทวโร อายุ 63 ปี วัดหนองโพ
40. หลวงพ่อ เศรียร สุธรรมโม อายุ 69 ปี วัดอินทราราม
41. พระอาจารย์สมชาย วัดหลักเมืองพัฒนาราม
42. หลวงปู่บ๊ก (สุวรรณ กัลยาณี) อายุ 92 ปี วัดหนองเนินพะยอม
43. หลวงปู่ นะ ฐิตปัญโญ อายุ 85 ปี วัดปทุมวนาราม(หนองบัว)
44. หลวงปู่ มหาโพธิ์ ญาณสังวโร อายุ 82 ปี วัดคลองมอญ
45. หลวงปู่สำราญ อายุ 89 ปี วัดปากคลองมะขามเฒ่า
46. หลวงปู่ตี๋ ญาณโสภโณ (พระครูอุทัย ธรรมกิจ) อายุ89 ปี
47. พระเทพรัตนดิลก(ธ.) อายุ 73 ปี วัดเพชรวราราม
48. พระราชพัชราภรณ์ (ม.)วัดมหาธาตุ อยุ 64 ปี วัดมหาธาตุ
49. หลวงปู่ปิ่น (พระครูพัชรธรรมโสภณ) อายุ 70 ปี วัดหนองใฝ่
50. หลวงพ่อเวิน กัลป์ยาณธัมโม อายุ 74 ปี เจ้าคณะ
51. หลวงพ่ออาคม อินทสโร อายุ 78 ปี วัดดาวนิมิตร
52. หลวงพ่อศรีนวล สิริมังคโล อายุ 72 ปี วัดสว่างสามัคคี
53.หลวงพ่อเปรื่อง ฐานังกะโร อายุ 70 ปี วัดสันติวัฒนา
54. หลวงพ่อทอง จันทศิริ (พระครูสุวรรณวัยวุฒิ) อายุ 98 ปี วัดสามปลื้ม
55. หลวงพ่อจืด นิมมโล อายุ 63 ปี สำนักโพธิเศรษฐี
56. หลวงพ่อสมพงษ์ ธีระธัมโม อายุ 66 ปี วัดใหม่ปิ่นเกลียว
57. หลวงพ่อรอด สิทธิกาโร อายุ 74 ปี วัดวังน้ำเขียว
58. เจ้าคุณไวย์ อายุ 90 ปี วัดพนัญเชิง
59. หลวงปู่ทิม อัตตสันโต (พระครูสังวรสมณกิจ) อายุ 88 ปี วัดพระขาว
60. หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก (พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ) อายุ 81 ปี วัดตะโก
61.พระครูสังฆรักษ์เฉลิม อายุ 76 ปี วัดพระญาติ
62. หลวงพ่อเอียด อินทวังโส (พระครูสุนทรยติกิจ) อายุ 73 ปี วัดไผ่ล้อม
63.หลวงพ่อเพิ่ม อัตตทีโป อายุ 75 ปี วัดป้อมแก้ว
64. หลวงพ่อจำลอง เขมะนันโท อายุ 77 ปี วัดเจดีย์แดง
65. หลวงพ่อ สวัสดิ์ โสตถิทัตโต อายุ 84 ปี วัดศาลาปูน
66. หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล อายุ 69 ปี วัดบ้านแพน
67.หลวงพ่อวงศ์ อายุ 75 ปี เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ดเขต 2
68.หลวงพ่อหยด กิติสาโร อายุ 76 ปี วัดเจ้าเจ็ดใน
69. หลวงพ่ออื้น จันทวรรณโณ อายุ 75 ปี วัดเจ้าเจ็ดนอก
70. หลวงปู่ บุญนาค ฐานนาโค อายุ อายุ 87 ปี วัดหนองโป่ง
71. หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม อายุ 77 ปี วัดเกริ่นกฐิน
72. หลวงปู่ถม ธัมมทีโป (พระครูธรรมโสภณ) อายุ 89 ปี วัดเชิงท่า
73. หลวงพ่อสารันต์ จันทูปโม (พระครูจันทสิริธรา) อายุ 54 ปี
74. หลวงพ่อหลิว กตปุญโญ อายุ 78 ปี วัดคุ้งเขาเขียว
ครับดูพระเกจิสาย อภิญญาแต่ละท่านก็คุ้มค่าแล้วครับ ( ขอขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนๆ)
ราคาเปิดประมูล800 บาท
ราคาปัจจุบัน1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 12 ก.ค. 2560 - 21:19.46
วันปิดประมูล พฤ. - 20 ก.ค. 2560 - 11:59.39 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
900 บาท พ. - 19 ก.ค. 2560 - 11:23.19
1,100 บาท พ. - 19 ก.ค. 2560 - 11:59.34
1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 19 ก.ค. 2560 - 11:59.39
กำลังโหลด...
Top