เหรียญพระโอภาสพุทธิคุณ รุ่นแรก ปี2509

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคเหนือ

เหรียญพระโอภาสพุทธิคุณ รุ่นแรก ปี2509

เหรียญพระโอภาสพุทธิคุณ รุ่นแรก ปี2509 เหรียญพระโอภาสพุทธิคุณ รุ่นแรก ปี2509 เหรียญพระโอภาสพุทธิคุณ รุ่นแรก ปี2509
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญพระโอภาสพุทธิคุณ รุ่นแรก ปี2509
รายละเอียดเหรียญพระโอภาสพุทธิคุณ รุ่นแรก วัดถิ่นใน แพร่ ปี2509
"พระโอภาสพุทธิคุณ" อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน อ.เมือง จ.แพร่ เป็นพระเถระที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นอเนกประการ

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า คำหล้า ถิ่นอยู่ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2442 ณ หมู่ 1 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจาย และนางกาบ ถิ่นอยู่

ย่างเข้าสู่วัยศึกษา โยมพ่อแม่ได้นำท่านไปฝากเป็นเด็กวัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เด็กวัดอย่างดี รับใช้พระภิกษุสามเณรและได้เรียนหนังสือ

กระทั่งอายุครบ 15 ปี ได้เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2457 โดยมี พระครูมหาญาณสิทธิ์ (ครูบาคันธา) วัดเหมืองหม้อ เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมารัฐบาลได้ขยายการศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียน จึงได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่รัฐจัดให้เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้ว พ.ศ.2460 สอบไล่ได้ชั้นป.3 (เทียบเท่า ป.4) จากโรงเรียนพิริยาลัย (โรงเรียนนารีรัตน์ ในปัจจุบัน) จ.แพร่

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2462 ณ พัทธสีมา วัดเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีพระครูมหาญาณสิทธิ์ (ครูบาคันธา) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรัตนปัญญา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอุปัชฌาย์ปวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า โอภาสี มีความหมายว่า ผู้มีความสว่างทั่ว

หลังอุปสมบทท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2470 สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนวัดเหมืองหม้อ พ.ศ.2476 สอบวิชาชุดครูมูล พ.ศ.2478 สอบได้นักธรรมชั้นโท

ผลงานต่างๆ พ.ศ.2461 ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ้านอ้อย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พ.ศ.2465 ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ พ.ศ.2466 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านถิ่น จนเกษียณอายุราชการ

พ.ศ.2472 เปิดสำนักเรียนปริยัติธรรมแผนกนักธรรม ที่วัดถิ่นใน เป็นครูผู้สอน พ.ศ.2486 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2476 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2481 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน และเจ้าคณะตำบลสวนเขื่อน (เจ้าคณะหมวดคำหล้า) เป็นกรรมการศึกษา ต.บ้านถิ่น

พ.ศ.2483 เป็นเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน และเจ้าคณะตำบลบ้านถิ่น พ.ศ.2485 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2490 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่พระครูโอภาสสังฆกิจ พ.ศ.2498 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโอภาสพุทธิคุณ

ผลงานด้านสังคม พ.ศ.2480 เป็นประธานดำเนินการสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ของโรงเรียนวัดบ้านถิ่น เป็นประธานเปิดป้ายชื่อใหม่ โรงเรียนประถมศึกษาประจำตำบลบ้านถิ่น จากโรงเรียนวัดบ้านถิ่น เป็นโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)

พ.ศ.2502 ร่วมกับปลัดพัฒนากรและชาวบ้าน สร้างสถานีอนามัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ในที่ดินที่จัดหาไว้ได้รับบริจาคทุนสร้างจากบริษัทป่าไม้แพร่

พ.ศ.2504 ร่วมกับ นายแกล้ว วิทยศิริ ศึกษาธิการอำเภอเมืองแพร่ และได้สละเงินส่วนตัว จำนวน 4,016 บาท ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 ไร่ 3 งาน และอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียน ลักษณะตึกชั้นเดียว กว้าง 10 เมตร ยาว 54 เมตร

พ.ศ.2505 เป็นประธานสร้างศาลาพิธีกรรมสุสานบ้านถิ่นและช่วยสร้างอุโบสถวัดโป่งศรี พ.ศ.2507 เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านถิ่น (โอภาสประชาสงเคราะห์) คือ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ในปัจจุบัน

บั้นปลายของชีวิต พระโอภาสพุทธิคุณ ได้อาพาธด้วยโรคมะเร็งในหลอดลมและมีโรคปอดแทรกด้วย กระทั่งอาการอาพาธรุนแรงขึ้น ชาวบ้านจึงนำท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพร่ แต่อาการโรคมะเร็งของท่านรุนแรง จนคณะแพทย์ไม่สามารถจะเยียวยารักษาได้

เวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 11 กรกฎา คม 2508 พระโอภาสพุทธิคุณ ได้มรณภาพ ณ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลแพร่ สิริอายุ 66 พรรษา 46 สร้างความเศร้าโศกแก่ชาวบ้านถิ่นเป็นอย่างมาก

ญาติโยมศรัทธาได้ร่วมกันสรงน้ำศพและบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 7 วัน จึงอัญเชิญสรีระร่างของท่านบรรจุในโกศไม้สักทอง ในท่านั่งพับเพียบประนมมือ จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และกรรมการศรัทธาเก็บศพของท่านไว้บำเพ็ญกุศล 1 ปี และได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2509

ตลอดชีวิตของพระโอภาสพุทธิคุณ ที่ได้อาศัยร่มเงาพระพุทธศาสนา ประกอบคุณความดีที่ท่านได้สั่งสมไว้ตลอดระยะเวลายาวนาน

เป็นที่จดจำของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิก ชนชาวเมืองแพร่อย่างมิลืมเลือน วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี คณะศรัทธาชาวบ้านตำบลบ้านถิ่น จัดงานรำลึกถึงพระโอภาสพุทธิคุณเป็นประจำ
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน3,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:19.43
วันปิดประมูล พฤ. - 24 ส.ค. 2560 - 15:26.58 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 3,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
200 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.23
300 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.25
400 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.27
500 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.30
600 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.32
700 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.34
800 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.36
900 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.38
1,000 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.39
1,100 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.41
1,200 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.43
1,300 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.45
1,400 บาท พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.47
3,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 23 ส.ค. 2560 - 15:26.58
กำลังโหลด...
Top