**วัดใจ**พระผงเศรษฐีเงินล้าน วัดถลุงทอง จ.นครศรีฯ ปี ๒๕๔๘**พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เสกเดี่ยวนาน 7 ปี

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคใต้

**วัดใจ**พระผงเศรษฐีเงินล้าน วัดถลุงทอง จ.นครศรีฯ ปี ๒๕๔๘**พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เสกเดี่ยวนาน 7 ปี

**วัดใจ**พระผงเศรษฐีเงินล้าน วัดถลุงทอง จ.นครศรีฯ ปี ๒๕๔๘**พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เสกเดี่ยวนาน 7 ปี **วัดใจ**พระผงเศรษฐีเงินล้าน วัดถลุงทอง จ.นครศรีฯ ปี ๒๕๔๘**พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เสกเดี่ยวนาน 7 ปี **วัดใจ**พระผงเศรษฐีเงินล้าน วัดถลุงทอง จ.นครศรีฯ ปี ๒๕๔๘**พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เสกเดี่ยวนาน 7 ปี **วัดใจ**พระผงเศรษฐีเงินล้าน วัดถลุงทอง จ.นครศรีฯ ปี ๒๕๔๘**พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เสกเดี่ยวนาน 7 ปี
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง **วัดใจ**พระผงเศรษฐีเงินล้าน วัดถลุงทอง จ.นครศรีฯ ปี ๒๕๔๘**พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เสกเดี่ยวนาน 7 ปี
รายละเอียดพระธนบดีศรีนคร (พระผงเศรษฐีเงินล้าน) วัดถลุงทอง ปี 48 พิมพ์เล็ก เนื้อแดงทับทิม สุดยอดมวลสารของพ่อท่านไข่ วาจาสิทธิ์ แห่งวัดลำนาว อีกหนึ่งตำนานแห่งความศักดิ์สิทธ์ ของอมตะพระผงเมืองนคร สร้างจากผงชินบัญชร ผงนิพานจักรกรี ผงธูปกรรมฐาน ดินเจ็ดนคร ผงไม้เทพธาโร มหาว่านมงคล 108 และวัตถุธาตุอาถรรพณ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่พ่อท่านไข่ วาจาสิทธิ์ วัดลำนาวได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยวนานถึง 7 ปี

พระผงเศรษฐีเงินล้านที่ได้จัดสร้างขึ้นนี้มีด้วยกัน 2 พิมพ์ด้วยกันคือ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก จัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อ เช่น เนื้อผงชินบัญชรคลุกรัก เนื้อผงมหาว่านเศรษฐี เนื้อผงชินบัญชร เนื้อขาวจันทราและแดงทับทิม โดยใช้มวลสารหลักคือ ผงชินบัญชร ผงนิพานจักกรี ผงว่านเศรษฐีมงคลนาม 9 ชนิด อาทิเช่น มหาสิทธิโชค มหาสิทธิลาภ เสน่ห์จันทร์ขาว เสน่ห์จันทร์แดง เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนใน เป็นต้น ผงธูปที่บูชาหน้าพระแม่เศรษฐี วัดร่อนนา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ยางรักจากประเทศพม่า กล้วยน้ำหว้าและน้ำผึ้งร่วงเป็นตัวประสาน ตามแบบโบราณ และกดพิมพ์ในฤกษ์เศรษฐีอีกด้วย โดยด้านหน้าได้จำลองรูปองค์ท้าวกุเวร พระเศรษฐีชัมภล ซึ่งท่านเป็นเทพประสิทธิ์ประสาทความมั่งคั่งร่ำรวย และอุดมสมบูรณ์ในโภคทรัพย์ให้กับผู้ที่บูชา ท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภแคล้วคลาดปลอดภัย ด้านหลังได้ประทับยันต์หัวใจนะเศรษฐีอยู่ตรงกลางอีกด้วยทุกองค์

ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญ องค์พระพิฆเณศ องค์พระนารายณ์ องค์พระพรหม องค์เทวะโพธิสัตว์ แห่งอาณาจักรทะเลใต้ ตลอดจนเทวะนพเคราะห์ทั้ง 9 เพื่อเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีกรรมกลางแจ้งต่อฟ้าดินโดย อาจารย์บุญส่ง สงวนจิตร เป็นประธานประกอบพิธีกรรมฝ่ายฆราวาส พระใบฎีกาปรานพ (อาจารย์หนุ่ย วัดคอหงษ์) เป็นประธานประกอบพิธีกรรมฝ่ายสงฆ์ พิธีเทวาภิเษก และพุทธาภิเษกใหญ่ 7 วัน 7 คืน โดยสุดยอดคณะจารย์แห่งทักษิณ พ่อท่านไข่ วาจาสิทธิ์ แห่งวัดลำนาว เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย และองค์ประธานพุทธาภิเษกตลอด 7 วัน 7 คืน พ่อท่านวัน วันเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานดับเทียนชัย
จัดสร้างโดย ท่านพระครูพิทักษ์เจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดถลุงทองและคณะศิษยานุศิษย์ที่มีความเคารพนับถือในองค์พ่อท่านคลิ้ง ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดหามวลสารและธาตุอาถรรพณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการแผ่เมตตา อธิษฐานจิต โดยพระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ได้ประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องตามแบบโบราณคณาจารย์ในอดีตทุกขั้นตอน เพื่อนำไปบูชาจะได้เกิดลาภ เกิดผล ความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไป อาตมาภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วัตถุมงคลที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้ จะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคสิ่งใดๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและขอให้ท่านที่นำไปบูชา จงตั้งอยู่ในศีลในธรรม อันมีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณบิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ และต้องเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่บนความประมาท

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ พ่อท่านคลิ้ง จนฺทสิริ อดีตเจ้าอาวาส วัดถลุงทองและร่วมบูรณะเสนา
สนะสงฆ์ วัดลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
สำหรับวัตถุมงคลชุดนี้พ่อท่านไข่ วาจาสิทธิ์ อริยสงฆ์แห่งทักษิณผู้มีญาณจิตแก่กล้าได้เมตตาอธิษฐานให้อย่างดีที่สุดนานกว่า 3 ชั่วโมง ท่านได้กล่าวเป็นอมตะวาจาสิทธิ์ว่าผู้ใดนำไปบูชาขอให้มีแต่โชคลาภ มีความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาด ปลอดภัยทั้งสิ้นทั้งปวง ที่สำคัญวันที่ท่านอธิษฐานจิตเสกนั้นตรงกับคืนจันทร์วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตามหลักโบราณของชาวใต้นั้นถือว่าเป็นวันดี เป็นศรีวัน เป็นวันโชควันแห่งลาภสุดยอดเมตตามหานิยม จะเสกวัตถุมงคลทำน้ำมนต์หรือเคี่ยวสีผึ้ง จะมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพิเศษ ซึ่งในปีนี้จะมีเพียงวันเดียวเท่านั้น คือ คืนวันที่ 24 ม.ค. 2548
ดังนั้นวัตถุมงคลชุดนี้จึงเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ ความศรัทธา น่าบูชายิ่งครับ

ลองชมรายการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกนะครับ แล้วค่อยโอนทีเดียวก็ได้ครับ วัดใจเคาะเดียวแดงทุกรายการ
http://www.web-pra.com/AuctionReport/Items?username=MOMON
โอนเงินแล้วรบกวนโทรแจ้งหรือ Mail My Box เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
ราคาเปิดประมูล115 บาท
ราคาปัจจุบัน125 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 23 พ.ย. 2560 - 21:02.56
วันปิดประมูล ส. - 02 ธ.ค. 2560 - 16:28.07 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0836336667
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 125 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
SiraW (48) (-3) 223.207.130.196
125 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 01 ธ.ค. 2560 - 16:28.07
กำลังโหลด...
Top