เหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า สวยเดิม กะไหล่เต็ม

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคกลางตอนล่าง

เหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า สวยเดิม กะไหล่เต็ม

เหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า สวยเดิม กะไหล่เต็ม เหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า สวยเดิม กะไหล่เต็ม เหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า สวยเดิม กะไหล่เต็ม เหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า สวยเดิม กะไหล่เต็ม
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า สวยเดิม กะไหล่เต็ม
รายละเอียดเหรียญหลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ปี 2522 รุ่นทูลเกล้า เหรียญสวย กะไหล่เต็ม

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง พระเถระ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

“หลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง” จ.สมุทรสาคร เกจิอาจารย์ผู้สร้างมงคลวัตถุได้ “ขลัง” ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโดยเฉพาะ “พระเนื้อโลหะ” ที่เรียกว่า “เนื้อพันแปดไฟ” เพราะต้อง “หลอมโลหะแผ่นจารยันต์” ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนได้ “พันแปดครั้ง” แล้วจึงเทเป็น “องค์พระเครื่อง” ด้วยเหตุนี้พระเครื่องของท่านจึงมีความขลังและพุทธานุภาพเหมือนดั่ง “เหนือลิขิต??ประกาศิตฟ้าดิน??” เนื่องจากช่วยเหลือ “ชีวิตผู้คน” แถบ “สมุทรสาคร” มาแล้วจำนวนมากนอกจากนี้ “เหรียญทุกรุ่น” ของท่านล้วนแต่เป็นเหรียญที่เปี่ยมไปด้วยพุทธานุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่กล่าวขวัญกันมากมายมีประสบการณ์เกินกว่าพรรณนาได้หมด

“หลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง” เป็นพระเถระที่มีจริยาวัตรงดงาม ผิวพรรณผ่องใส มีสง่าราศีเจิดจ้า ใครได้พบเห็นเป็นต้องศรัทธาเลื่อมใส จึงทำให้มีลูกศิษย์มากมายทั้งบ้านใกล้เรือนไกล ตลอดชีวิตอันยาวนาน 94 ปีของท่าน มีศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนจึงทำให้พระเถระองค์นี้มี “ญาณสมาธิอันแกร่งกล้า” สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนตาเห็นอย่างเช่นเมื่อคราวที่ “นายพิศาล มูลศาสตร์สาทร” อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่เคารพนับถือท่านไปเยี่ยมเยียน “หลวงปู่สาย” มักจะบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าให้ทราบก่อนไปถึงทุกครั้งจึงสร้างความประหลาดใจให้ “นายพิศาล” เป็นอย่างมากและเมื่อ “หลวงปู่สาย” ดับขันธ์มรณภาพแล้วด้วยญาณวิถีแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านจึงทำให้ “ร่าง กาย” ของท่าน “ไม่เน่าเปื่อย” ยังคงสภาพเดิมจวบถึงปัจจุบัน

“หลวงปู่สาย” หรือ “ท่านพระครูสังวรสุตาภิวัฒน์” เดิมมีชื่อว่า “สาย” นามสกุล “เพชรนิล” เกิดเมื่อวันที่ 2กันยายน พ.ศ.2435 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1254 โยมบิดาชื่อ “นายสง” โยมมารดาชื่อ “นางอุบ” ซึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่ “บ้านท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” ท่านเกิด ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่7 ตำ บลหนองสองห้อง(เดิมคือตำบลดอนไผ่)อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ครอบครัวประ กอบอาชีพกสิกรรม ท่านเป็นบุตรคนที่3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6คนอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2468 ณ วัดใหญ่โพธิ์หัก ตำบลโพธิ์หัก อำเภอบางแพ จัง หวัดราชบุรี โดยมี พระอธิการแช่ม วัดดอนเซ่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมสาทิศ (แม้น) วัดใหญ่โพธิ์หัก เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอาจารย์ปลื้ม วัดใหญ่โพธิ์หัก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “สุกกปุณโณ”

ครั้นอุปสมบทแล้วได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร “หลวงปู่สาย” สมัยมีชีวิตเป็นพระที่มีจริยาวัตรงด งามเป็น พระสุปฏิปันโน พระนักพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา มีเมตตาธรรม สมถะเรียบง่าย ไม่โอ้อวด ไม่สะสมทรัพย์สมบัติใดๆ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเปรียบเสมือนดุจ หลักชัยยึดจิตใจชาวบ้านมาโดยตลอดท่านไม่เคยโกรธ ไม่อิจฉาริษยา ไม่เบียดเบียนใคร มีแต่เมตตาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ร้อน ทางกาย ทางใจมาโดยตลอด ท่านมีความวิริยะอุตสาหะในคันถธุระและวิปัสสนาธุระ จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง” เมื่อ พ.ศ.2474 และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์” เมื่อปี พ.ศ.2509

“หลวงปู่สาย” สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเพื่อแจกจ่ายให้กับบรรดา “ศิษยานุศิษย์” และ “ญาติโยม” เนื่องในวาระโอกาสต่างๆโดยบางชนิดทางศิษย์จัดทำมาแล้วให้ท่านปลุกเสกก็มี และวัตถุมงคลของท่านมีทั้งพระเครื่อง “เนื้อโลหะ, เนื้อผง, เนื้อดินเผา, รูปเหมือนขนาดเล็ก, เหรียญปั๊ม, ล็อกเกต, ตะกรุด, แหวนมงคล ฯลฯ” ซึ่งท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2471 ส่วนใหญ่เป็นรูป “หลวงพ่อพุทธศิลา” ซึ่งเป็น “พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์” ประจำวัดและเป็น “พระพุทธรูปหินทราย” เก่าแก่ปาง “มารวิชัยสมัยอยุธยา” มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 2เมตร จึงมีทั้งคนไทยและคนจีนไปกราบไหว้บนบานเป็นประจำ

ส่วน “พระพุทธศิลา” ที่ท่านสร้างไว้มีทั้ง “เนื้อดินเผา” และ “เนื้อโลหะ” ชนิดเนื้อโลหะเรียกกันว่า “เนื้อพันแปดไฟ” หรือ “เนื้อธาตุไฟพันแปด” เพราะวิธีการสร้างของท่านนั้นจะทำการนำ “แผ่นตะกั่ว แผ่นเงิน” มาจารอักขระเลขยันต์แล้วจึงนำไปหลอมพอโลหะเย็นแข็งตัวแล้ว ก็จะนำมาลงอักขระเลขยันต์อีกทำเช่นนี้จนครบ “1008 ครั้ง” จึงใช้ได้และไม่ใช่เฉพาะวัตถุมงคลประเภทเนื้อโลหะเท่านั้นชนิดอื่นๆเช่น “เหรียญ” ท่านก็จะปลุกเสกอย่างดีเช่นเดียวกัน โดยแต่ละขั้นตอนกรรมวิธีมีความพิถีพิถันมาก จากนั้นจึงดำเนินการปลุกเสกจนกระทั่งเห็นว่า “ดีครบถ้วน” จึงนำออกมาแจกจ่ายแก่บรรดาญาติโยมและบรรดาศิษยานุศิษย์ วัตถุมงคลของหลวงปู่สายจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง ด้วยพลังอาคมปลุกเสก อภินิหารเด่นดังทางด้านแคล้วคลาด อยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม ใครเห็นที่ไหนรีบเก็บเอาไว้เพราะเป็นของดีที่หายากแล้วในปัจจุบัน

“นายสุรชาติ แซ่เฮ้ง” ซึ่งเป็นศิษย์ “หลวงปู่สาย” ผู้หนึ่งที่มีความศรัทธาท่านมากเล่าว่าเคยเห็น “อภินิหาร” ของวัตถุมงคลหลวงปู่สายกับตาตนเองมาสองครั้งคือ “ครั้งแรก” มีเด็กรุ่นน้องอยู่บ้านแพ้วชื่อ “นายต้น ปัญญาสวรรค์” ขับรถปิกอัพด้วยความเร็ววิ่งแหกโค้งถนน แล้วไปชนเสารั้วบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขาดหลายต้น แต่รถยังวิ่งต่อไปจนตกคูน้ำพังเสียหายทั้งคันแต่ “นายต้น” ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเพราะแขวน “เหรียญรุ่นทูลเกล้า” ปี พ. ศ.2522 ของหลวงปู่สายเพียงเหรียญเดียว “ครั้งที่สอง” ขณะนั้น “คุณสุรชาติ แซ่เฮ้ง” ผ่านไปยังตลาดริมถนนสายดำเนินสะดวกกับบ้านแพ้ว ช่วงเขตหลักห้าหรือที่เรียกกันว่า “สะพานโรงหมู” มีวัยรุ่นผู้หนึ่งกำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแถวนั้น อยู่ๆก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งดักรออยู่ พอวัยรุ่นรายแรกขับขี่มอเตอร์ไซด์มาถึงก็ถลาเข้าขวางหน้าไว้ พร้อมใช้มีดดาบที่เตรียมมา “หลายเล่ม” ฟันวัยรุ่นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ล้มลงแค่นั้นไม่พอยังรุมฟันซ้ำจนหนำใจ ท่ามกลางสายตาชาวบ้านแถวนั้นหลายสิบคน ตำรวจผ่านมาวัยรุ่นกลุ่มนั้นจึงวิ่งไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่จอดคอยไว้หลบหนีไป ตำรวจจึงตรงไปดูวัยรุ่นที่โดนฟัน พบว่าเสื้อผ้าขาดทั้งตัวแต่ “ไม่มีบาดแผล” ใดๆเลยเห็นเป็นเพียงรอยขีดข่วนแดงๆเท่านั้นเพราะในคอเด็กวัยรุ่นผู้นั้นแขวน “เหรียญหลวงปู่สายรุ่นพ.ศ.2523 รูปไข่” เพียงเหรียญ เดียวจึงทำให้ “ชาวบ้าน” ที่เห็นเหตุการณ์แสวงหาเหรียญรุ่นนี้กันมากมายซึ่ง “คุณสุรชาติ แซ่เฮ้ง” เองก็มีความมั่นใจในพระพุทธคุณเหรียญของหลวงปู่สายเช่นกัน

“หลวงปู่สาย” เป็นพระเถระที่ชาว “บ้านแพ้ว สมุทรสาคร” มีความศรัทธาเลื่อมใสมาก เพราะท่านเป็น พระแท้ พระบริสุทธิ์ ดำรงสมณเพศด้วยความเคร่งครัดและด้วยศีล สมาธิจนเกิดปัญญาผ่องใส กระทั่งท่านมีวัยได้ 94 ปี 8เดือน 7วัน จึงถึงกาลแห่งเวลาอำลาโลกไปด้วยความสงบเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2529 สร้างความอาลัยให้ลูกศิษย์ชาวสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก คงไว้แต่อนุสรณ์แห่งความดีอีกทั้งร่างกายของท่านก็ “ไม่เน่าเปื่อย” ยังคงมีสภาพเดิมเป็นที่น่าอัศจรรย์
แฉ่ง บางกระเบา
ที่มาจากหนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์
ราคาเปิดประมูล500 บาท
ราคาปัจจุบัน550 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 09 ธ.ค. 2560 - 20:30.14
วันปิดประมูล ศ. - 29 ธ.ค. 2560 - 00:30.36 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 550 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
550 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 28 ธ.ค. 2560 - 00:30.36
กำลังโหลด...
Top