Feedback คำติ ของ Noune28miw - 1 - webpra

Feedback คำติ ของ Noune28miw

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 70 (96.05%) คะแนน
3)
ผู้ตั้งประมูล #14509167
อ. - 25 ม.ค. 2565 - 13:12.35
ละทิ้งการประมูล แจ้งเตือนไป 2 ครัง เงียบ ทำตามกฎเวป ครับ
ผู้ตั้งประมูล #12255207
จ. - 25 พ.ย. 2562 - 19:27.02
ปิดแล้วเงียบๆๆๆๆๆ ถามอะไรไปก็ไม่ตอบเงียบๆๆๆๆๆๆ ขอให้คำติตามกฏ
1)
ผู้ตั้งประมูล #10702995
ศ. - 14 ก.ย. 2561 - 12:58.25
ติดต่อไป 2 ครั้งแล้วเงียบ ไม่รอดีกว่า ให้คำตินะคะ
Top