Feedback คำติ ของ rakna - 1

Feedback คำติ ของ rakna

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 121 (97.64%) คะแนน
ผู้ตั้งประมูล #7863613
อ. - 25 ต.ค. 2559 - 15:52.33
ขอให้คำติครับ ปิดประมูลไว้นานแล้ว แจ้งเตือนไป ไม่มีการตอบกลับใดๆทั้งสิ้น ทิ้งประมูล ไม่มีความรับผิดชอบครับ
2)
ผู้ตั้งประมูล #991143
อ. - 10 ม.ค. 2555 - 15:41.49
ต้องขอให้คำติครับ ปิดประมูลแล้วเงียบ แจ้งไปหลายครั้งก็เงียบ นานมากเกินไปแล้วครับ
1)
ผู้ชนะการประมูล #776813
อ. - 27 ก.ย. 2554 - 20:04.22
ไม่ใช่พระที่ลงในเวปครับ
Top