Feedback คำติ ของ bubu8000 - 1

Feedback คำติ ของ bubu8000

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 127 (97.74%) คะแนน
3)
ผู้ตั้งประมูล #7561281
อ. - 26 ก.ค. 2559 - 12:04.05
ยกเลิก...ไม่โอนตามกำหนดกฎเวป และการแจ้งเตือนจากเรา
2)
ผู้ตั้งประมูล #5582102
อา. - 01 มี.ค. 2558 - 15:10.52
เลยมานานพอสมควรแล้ว คุณก็เป็นทั้งผู้ร่วมประมูล และเป็นผู้ตั้งประมูล ผ่านการได้รับฟิตแบดไม่น้อยกว่า 100 ครั้งแล้ว คงเข้าใจกฏกติกานะครับ เลยระยะเวลามาพอสมควรแล้ว ให้ตามกฏกติกาครับ (ถ้าไม่ต้องการอย่าเข้ามาประมูล อ่านและคิดให้รอบคอบครับก่อนตัดสินใจประมูลครับ)
ผู้ตั้งประมูล #1795153
อา. - 19 ส.ค. 2555 - 07:34.25
ประมูลแล้วไม่โอนเงิน ติดต่อก็ไม่ตอบ ผมจึงขอไม่เชื่อถือครับ
Top