Feedback คำติ ของ TOT99 - 1

Feedback คำติ ของ TOT99

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 9 (80%) คะแนน
3)
ผู้ตั้งประมูล #2036498
อ. - 16 ต.ค. 2555 - 00:37.12
ขออนุญาตยกเลิกการประมูลรายการนี้ครับ เนื่องจากผู้ประมูลไม่มีความรับผิดชอบในการประมูล ไม่มีการติดต่อกลับมาใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้คำติตามกฎครับ
2)
ผู้ตั้งประมูล #2021961
อ. - 16 ต.ค. 2555 - 00:37.01
ขออนุญาตยกเลิกการประมูลรายการนี้ครับ เนื่องจากผู้ประมูลไม่มีความรับผิดชอบในการประมูล ไม่มีการติดต่อกลับมาใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้คำติตามกฎครับ
1)
ผู้ตั้งประมูล #2017056
อ. - 16 ต.ค. 2555 - 00:36.49
ขออนุญาตยกเลิกการประมูลรายการนี้ครับ เนื่องจากผู้ประมูลไม่มีความรับผิดชอบในการประมูล ไม่มีการติดต่อกลับมาใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้คำติตามกฎครับ
Top