Feedback คำติ ของ Dmax1111 - 1

Feedback คำติ ของ Dmax1111

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 5 (77.78%) คะแนน
ผู้ตั้งประมูล #3776648
ศ. - 29 พ.ย. 2556 - 13:19.39
ตามระเบียบนะครับ ไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ
ผู้ตั้งประมูล #3111959
ส. - 15 มิ.ย. 2556 - 12:14.19
•ห้ามเคาะประมูลเล่น (ทิ้งประมูล) : ผู้ชนะประมูล ก่อนทำการร่วมประมูลแต่ละครั้ง ควรพิจารณาให้รอบคอบดีเสียก่อน หากร่วมประมูลแล้วเป็นผู้ชนะประมูล จะไม่สามารถยกเลิกรายการดังกล่าวได้ ***หากมีการทิ้งประมูลเกิดขึ้น ผู้ชนะประมูลอาจได้รับ Feedback คำติ และหากได้ครบ 3 คำติ จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
ควรศึกษากฎให้ดีด้วนนะครับ ตามกฎนะครับผม
Top