Feedback คำติ ของ นายดีบุก - 1 - webpra

Feedback คำติ ของ นายดีบุก

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 203 (99.51%) คะแนน
1)
ผู้ตั้งประมูล #4795498
ส. - 23 ส.ค. 2557 - 10:24.31
ปิดประมูล 20วัน แจ้งเตือนไป 2ครั้ง ก็เงียบหาย ไม่พร้อมอย่าประมูล ไม่ต้องโอนเงินมาแล้ว จะลงประมูลใหม่ เสียเวลารอ
Top