Feedback คำติ ของ poom27 - 1

Feedback คำติ ของ poom27

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 54 (89.71%) คะแนน
7)
ผู้ตั้งประมูล #3347518
จ. - 02 ก.ย. 2556 - 10:05.32
ตามกฏครับ
6)
ผู้ตั้งประมูล #3376551
จ. - 02 ก.ย. 2556 - 10:04.50
ตามกฏครับ
ผู้ตั้งประมูล #3367463
อา. - 01 ก.ย. 2556 - 21:45.23
รายการประมูลปิดตั้งแต่วันที่ 11/8/56 แต่กลับมาบอกยกเลิกเพราะมีเหตุจำเป็นการใช้เงินแต่มีการชำระรายการอื่น และคุณประมูลตัดหน้าท่านอื่นแล้วยกเิลิก ทำให้ขาดโอกาสขออนุญาติให้คำติครับ
ผู้ตั้งประมูล #3373349
อา. - 01 ก.ย. 2556 - 11:34.13
รอมา 20 วัน ไม่รอแล้วนะครับ ขอยกเลิกนะครับ
ผู้ตั้งประมูล #3373347
อา. - 01 ก.ย. 2556 - 11:27.37
รอมา 20 วัน ไม่รอแล้วนะครับ ขอยกเลิกนะครับ
ผู้ตั้งประมูล #3382544
ส. - 31 ส.ค. 2556 - 19:40.28
ขออนุญาติให้คำติตามกฏครับเกินระยะเวลาโอนเงินตามกฏมาหลายวันแล้วครับ
ผู้ตั้งประมูล #3382552
ส. - 31 ส.ค. 2556 - 19:38.34
ขออนุญาติให้คำติตามกฏครับเกินระยะเวลาโอนเงินตามกฏมาหลายวันมากแล้วครับ
ผมเสียเวลาและเพื่อนสมาชิกท่านอื่นก็อาจจะเสียโอกาสในรายการประมูลนี้ครับ
Top