Feedback คำติ ของ cake07 - 1

Feedback คำติ ของ cake07

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 4 (75%) คะแนน
2)
ผู้ตั้งประมูล #7173956
ส. - 09 เม.ย. 2559 - 12:19.08
ผิดกฎกติกามารยาทของเวป ไม่มีความรับผิดชอบ ขอยกเลิกครับ
1)
ผู้ตั้งประมูล #6467199
จ. - 02 พ.ย. 2558 - 20:33.13
ท่านทำผิดกฎกติกามารยาทของเวป ผมขอยกเลิกและให้คำติ ตามที่ท่านประมูลพระของผมได้ และ ละเลย ขาดความรับผิดชอบ เสมือนว่ากลั่นแกล้ง ทำให้เสียหน้าพระ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการลงประมูล ทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการขายคนอื่นตั้งหลายวัน ขอยกเลิกรายการประมูลและให้คำติและขอความกรุณาอย่ามาประมูลพระของผมอีกต่อไป
Top