Feedback คำติ ของ chanpan - 1

Feedback คำติ ของ chanpan

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 16 (86.36%) คะแนน
3)
ผู้ตั้งประมูล #7725308
จ. - 05 ก.ย. 2559 - 19:46.31
ชนะการประมูลแล้วเงียบ ไม่มีการติดต่อ
2)
ผู้ตั้งประมูล #7725312
จ. - 05 ก.ย. 2559 - 19:45.55
ชนะการประมูลแล้วเงียบ ไม่มีการติดต่อ
1)
ผู้ตั้งประมูล #7741280
จ. - 05 ก.ย. 2559 - 19:44.35
ไม่มีการติดต่อ ชนะการประมูล เงียบ
Top