Feedback คำติ ของ bualek - 1

Feedback คำติ ของ bualek

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 3 (80%) คะแนน
1)
ผู้ตั้งประมูล #8118225
อา. - 25 ธ.ค. 2559 - 10:41.47
สนมชิกท่านนี้ไม่มีความรับผิดชอบในการประมูล ปิดประมูลแล้วเงียบ ข้อความไป 2 ครั้งไม่มีการตอบกลับ
Top